Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  168/B

Business name: 
DECOR a.s. v likvidácii
  (from: 09/28/1993 until: 11/23/2021)
DECOR, a. s.
  (from: 09/16/1991 until: 09/27/1993)
Registered seat: 
Galvaniho 10
Bratislava
  (from: 09/16/1991 until: 11/23/2021)
Identification number (IČO): 
17 323 070
  (from: 09/16/1991)
Date of entry: 
09/16/1991
  (from: 09/16/1991)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/16/1991)
Objects of the company: 
výroba stavebnín
  (from: 09/16/1991 until: 11/23/2021)
vykonávanie montážnych a stavebných prác
  (from: 09/16/1991 until: 11/23/2021)
obchod so stavebninami
  (from: 09/16/1991 until: 11/23/2021)
zahraničnoobchodná činnosť /okrem komidít, na ktoré treba osobitné povolenie/
  (from: 09/16/1991 until: 11/23/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/28/1993 until: 11/23/2021)
Managing board
  (from: 09/16/1991 until: 09/27/1993)
Milan Encinger - predseda predstavenstva
Dukelská 49
Modra
  (from: 03/15/1993 until: 09/27/1993)
Dušan Holub - - člen predstavenstva
Levárska 3
Bratislava
  (from: 09/16/1991 until: 09/27/1993)
František Krajča - - člen predstavenstva
Fraňa Kráľa 20
Bratislava
  (from: 09/16/1991 until: 09/27/1993)
Vladimír Štric - - predseda predstavenstva
Švantnerova 13
Bratislava
  (from: 09/16/1991 until: 03/14/1993)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná likvidátor - Ing. Mária Petzová. Podpisuje tak, že k likvidačnému obchodnému menuspoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 09/28/1993 until: 11/23/2021)
Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vztlačenému alebo napísanému názvu spo- ločnostipripoja svoj podpis: -dvaja členovia predstavenstva alebo riaditeľ pokiaľ je menovaný, -prokuristi v rozsahu udelenej plnej moci
  (from: 09/16/1991 until: 09/27/1993)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 09/16/1991 until: 11/23/2021)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Mária Petzová
Golianova 12
Trnava
  (from: 09/28/1993 until: 04/26/2017)
 Liquidators:
Ing. Mária Petzová
Golianova 12
Trnava
  (from: 04/27/2017 until: 06/28/2017)
 Liquidators:
Ing. Mária Poliaková
Golianova 12
Trnava
  (from: 06/29/2017 until: 11/23/2021)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 5. 9. 1991 podľa § 17 a 25 zákona č. 1O4/1990 Zb. o akciových spoločnostiach. Stary spis: Sa 281
  (from: 09/16/1991 until: 11/23/2021)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 02.12.1992, na ktorom bola schválená zmena predsedu predstavenstva. Stary spis: Sa 281
  (from: 03/15/1993 until: 11/23/2021)
Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 17.9.1993 vstúpila spoločnosť týmto dňom do likvidácie. Stary spis: Sa 281
  (from: 09/28/1993 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  06/20/2024
Date of extract :  06/21/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person