Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1954/V

Business name: 
VSŽ MART s.r.o. Košice-Šaca
  (from: 09/21/1992 until: 12/28/1995)
Registered seat: 
Košice - mestská časť Šaca
  (from: 09/21/1992 until: 12/28/1995)
Identification number (IČO): 
31 658 687
  (from: 09/21/1992)
Date of entry: 
09/21/1992
  (from: 09/21/1992)
Person dissolved from: 
29.12.1995
  (from: 12/29/1995)
Date of deletion: 
12/29/1995
  (from: 12/29/1995)
Grounds for deleting: 
zrušenie zlúčením
  (from: 12/29/1995)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/21/1992)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 09/21/1992 until: 12/28/1995)
Other legal facts: 
Súd p o v o ľ u j e výmaz obchodnej spoločnosti zapísanej v obchodnom registri odd. Sro vo vložke č. 1954/V pod: Obchodné meno: VSŽ MART s. r. o. Košice-Šaca Sídlo: Košice-Šaca IČO: 31 658 687 ako aj všetkých ďalších právnych skutočností zapísaných v uvedenej vložke z dôvodu zrušenia obchodnej spoločnosti bez likvidácie, zlučením podľa § 69 Obchodného zákonníka s prechodom všetkých práv a záväzkov na obchodnú spoločnosť: VSŽ INŽINIERING, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice ku dňu 1. januára 1996.
  (from: 12/29/1995)
Date of updating data in databases:  09/21/2023
Date of extract :  09/24/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person