Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  5/B

Business name: 
Družstvo podielnikov Devín
  (from: 07/30/1993)
Registered seat: 
Čsl. tankistov 300/A
Bratislava - Záhorská Bystrica 843 53
  (from: 07/15/2016)
Identification number (IČO): 
00 190 802
  (from: 03/01/1982)
Date of entry: 
03/01/1982
  (from: 03/01/1982)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 03/01/1982)
Objects of the company: 
poľnohospodárska výroba
  (from: 07/30/1993)
nákup a predaj náhradných dielov a súčiastok na traktory a autobusy
  (from: 07/30/1993)
zemné práce vykonávané ťažkými mechanizmami /bez dopravy/
  (from: 07/30/1993)
výroba a opravy poľnohospodárksych strojov
  (from: 07/30/1993)
parkové úpravy
  (from: 07/30/1993)
knihviazačstvo
  (from: 07/30/1993)
kovoobrábanie
  (from: 07/30/1993)
murárstvo
  (from: 07/30/1993)
obkladačské práce
  (from: 07/30/1993)
nákup a predaj mäsa a mäsových výrobkov
  (from: 07/30/1993)
výroba mäsa a mäsových výrobkov
  (from: 07/30/1993)
nákladná cestná doprava
  (from: 05/25/1998)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 05/25/1998)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 05/24/2013)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 05/24/2013)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 05/24/2013)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 05/24/2013)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 05/24/2013)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 05/24/2013)
reklamné a marketingové služby
  (from: 05/24/2013)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 05/24/2013)
skladovanie
  (from: 05/24/2013)
baliace činnosti, manipulácia s tovarom
  (from: 05/24/2013)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/25/1998)
Mgr. Zuzana Pagáčová - predseda predstavenstva
Račianske mýto 10990/1D
Bratislava 831 02
From: 07/10/2017
  (from: 01/26/2022)
Ing. Marek Podhorány - podpredseda predstavenstva
Vlárska 13672/13B
Bratislava 831 01
From: 05/23/2016
  (from: 01/26/2022)
Ing. Branislav Židek , PhD. - Member of the Board of Directors
Jaseňová 2307/9
Nitra 949 01
From: 10/11/2021
  (from: 09/21/2022)
Acting: 
V mene družstva koná navonok predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva. Ak sa na právny úkon vyžaduje písomná forma, je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva, z ktorých aspoň jeden musí byť predseda alebo podpredseda predstavenstva.
  (from: 01/26/2022)
Supervisory board: 
Ing. Jozef Špirko
Na Holom vrchu 8919/10
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
From: 10/11/2021
  (from: 01/26/2022)
Mgr. Jana Pecsérke Kubranská
Brižitská 64
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
From: 10/11/2021
  (from: 01/26/2022)
Ing. Jaroslav Trojčík
Záhradná 762/3
Strečno 013 24
From: 10/11/2021
  (from: 01/26/2022)
Registered capital: 
100 000 EUR
  (from: 05/24/2013)
Basic member contribution: 
663,878378 EUR
  (from: 07/11/2009)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo na spoločnej zlučovacej členskej schôdzi dňa 13.11.1981zlúčením Jednotných roľníckych družstiev: JRD v Bratislave-Karlová Ves-Devín a JRD Devín v Bratislave-Záhorskej Bystrici, bolo zvolené prestavenstvo a prijaté stanovy. Obvodný národný výbor Bratislava IV., odbor poľnohospodárstva pod č. MH-68/82-Ku zo dňa 15.1.1982 podľa § 99 ods. 2 zák.č. 122/75 Zb. schválil vznik družstva. Deň, ku ktorému je družstvo zapísané do podnikového registra je 1.3.1982/§ 1 Zák.č. 72/70 Zb. Stanovy družstva: Členská schôdza družstva dňa 31.3.1989 schválila stanovy prijaté podľa Zák.č. 90/88 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stanovy družstva: Na výročnej členskej schôdzi konanej dňa 15.3.1990 boli prijaté nové stanovy družstva v zmysle Zák.č. 162/90 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 1413
  (from: 03/01/1982)
Členská schôdza schválila dňa 20.12.1992 transformačný projekt družstva v súlade s ust. Z.č. 42/92 Zb. Členská schôdza schválila dňa 8.1.1993 prispôsobenie stanov družstva Z.č. 513/91 Zb. v súlade s ust. § 765 ods. 2 a §§ 221-260 cit. zákona. Stary spis: Dr 1413
  (from: 07/30/1993)
Zhromaždenie delegátov na svojom zasadnutí dňa 21.02.1997 schválilo doplnenie stanov PD Devín. Stary spis: Dr 1413
  (from: 05/09/1997)
Zápisnica z členskej schôdze konanej dňa 27.2.1998, na ktorom boli schválené zmeny a doplnky stanov v čl. 2, čl. 7 ods. 1, čl. 18 ods. 4, čl. 23 ods. 5.
  (from: 05/25/1998)
Zníženie zapisovaného základného imania a zmena stanov schválená na náhradnej členskej schôdzi konanej dňa 17.3.2000.
  (from: 07/10/2000)
Zápisnica z členskej schôdze konanej dňa 17.3.2000, na ktorej boli schválené zmeny a doplnky stanov v článku 7 bod 1, v článku 18 ods. 4, 5, 6.
  (from: 08/16/2000)
Zníženie zapisovaného základného imania a zmena stanov schválené na výročnej členskej schôdzi dňa 27.2.2001. Uznesenie predstavenstva č. 56/2000-P zo dňa 12.12.2000.
  (from: 05/14/2001)
Zápisnice z náhradnej výročnej členskej schôdze konanej dňa 15.3.2002.
  (from: 10/22/2002)
Zápisnica členskej schôdze - 4.4.2003
  (from: 01/19/2005)
Zápisnica a dodatok č. 1 k zápisnici z Výročnej členskej schôdze konanej dňa 17.2.2006. Zápisnica č. 3 z rokovania predstavenstva zo dňa 17.2.2006. Zápisnica z rokovania kontrolnej komisie zo dňa 17.2.2006.
  (from: 03/15/2006)
Zápisnica z členskej schôze zo dňa 28.02.2008 - zníženie zapisovaného základného imania.
  (from: 04/04/2008)
Zápisnica z členskej schôdze konanej dňa 24.03.2010.
  (from: 05/12/2010)
Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 23.3.2011.
  (from: 07/09/2011)
Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 25.4.2012
  (from: 06/20/2012)
Zápisnica zo zasadnutia členskej schôdze družstva zo dňa 29.10.2012.
  (from: 11/17/2012)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 29.10.2012.
  (from: 11/17/2012)
Zápisnica zo zasadnutia členskej schôdze družstva zo dňa 29.04.2013.
  (from: 05/24/2013)
Zápisnica zo zasadnutie členskej schôdze zo dňa 09.06.2014.
  (from: 06/24/2014)
Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 23.05.2016
  (from: 07/15/2016)
Date of updating data in databases:  02/27/2024
Date of extract :  02/28/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person