Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  122469/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
ABG Želovce, s.r.o.
  (from: 11/08/2005)
ABG Sklabiná, s.r.o.
  (from: 07/09/2005 until: 11/07/2005)
HOSLAK, s.r.o.
  (from: 12/11/1995 until: 07/08/2005)
Registered seat: 
Krtíšska cesta 309
Želovce 991 06
  (from: 03/23/2018)
Bajkalská 5/C
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
  (from: 08/19/2017 until: 03/22/2018)
M.R. Štefánika 2393
Trebišov 075 01
  (from: 11/08/2005 until: 08/18/2017)
Wilsonovo nábrežie 14
Nitra 949 01
  (from: 07/09/2005 until: 11/07/2005)
Mlynská 23
Topoľčianky 951 93
  (from: 10/20/2004 until: 07/08/2005)
Bazovského 12
Trenčín 911 00
  (from: 12/11/1995 until: 10/19/2004)
Identification number (IČO): 
34 131 531
  (from: 12/11/1995)
Date of entry: 
12/11/1995
  (from: 12/11/1995)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/11/1995)
Objects of the company: 
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 12/11/1995)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 12/11/1995)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlaso- vacích živností
  (from: 12/11/1995)
reklamné činnosti
  (from: 12/11/1995)
poľnohospodárska výroba
  (from: 07/09/2005)
poskytovanie služieb poľnohospodárskou technikou - orba, príprava pôdy, žatevné práce, hnojenie, postrekovanie, mulčovanie, valcovanie
  (from: 12/11/2007)
ošetrovanie porastov proti škodcom
  (from: 12/11/2007)
prenájom poľnohospodárskych strojov
  (from: 12/11/2007)
sprostredkovanie obchodu a dopravy v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/11/2007)
Partners: 
ALESHA, s.r.o.
Kaštanová 495/64a
Brno 620 00
Czech Republic
  (from: 03/01/2018)
FINANCE SPV, s.r.o.
802
Želovce 991 06
Slovak Republic
  (from: 11/04/2017 until: 02/28/2018)
ABG Holding AG
Hauptstraße 12
Bad Wörishofen 868 25
Federal Republic of Germany
  (from: 01/22/2014 until: 11/03/2017)
ABG Holding AG
Schaezletstrasse 2
Augsburg 861 50
  (from: 07/09/2005 until: 01/21/2014)
František Hossa
Bazovského 12
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 12/11/1995 until: 10/19/2004)
JUDr. Eva Mihóková
Mlynská 23
Topoľčianky
Slovak Republic
  (from: 10/20/2004 until: 07/08/2005)
JUDr. Eva Mihóková
Mlynská 23
Topoľčianky
Slovak Republic
  (from: 12/11/1995 until: 10/19/2004)
Contribution of each member: 
ALESHA, s.r.o.
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 03/01/2018)
František Hossa
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 12/11/1995 until: 10/19/2004)
JUDr. Eva Mihóková
Amount of investment: 80 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 80 000 Sk
  (from: 12/11/1995 until: 10/19/2004)
JUDr. Eva Mihóková
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 10/20/2004 until: 07/08/2005)
ABG Holding AG
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 07/09/2005 until: 03/11/2010)
ABG Holding AG
  (from: 03/12/2010 until: 01/21/2014)
ABG Holding AG
Amount of investment: 6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 01/22/2014 until: 08/18/2017)
ABG Holding AG
Amount of investment: 6 640 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 640 EUR
  (from: 08/19/2017 until: 11/03/2017)
FINANCE SPV, s.r.o.
Amount of investment: 6 640 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 640 EUR
  (from: 11/04/2017 until: 02/28/2018)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 11/04/2017)
konatelia
  (from: 09/19/2012 until: 11/03/2017)
Individual managing director
  (from: 12/11/1995 until: 09/18/2012)
Martin Veverka
Hybešova 298
Tetčice 664 17
Česká republika
From: 10/25/2017
  (from: 11/04/2017)
Gerhard Braunstorfer
Cyrila sa Metoda 2050/36
Michalovce 071 01
From: 08/15/2012
  (from: 09/19/2012 until: 11/03/2017)
Gerhard Braunstorfer
Cyrila sa Metoda 2050/36
Michalovce 071 01
From: 08/15/2012 Until: 10/25/2017
  (from: 11/04/2017 until: 11/03/2017)
František Hossa
Bazovského 12
Trenčín
  (from: 12/11/1995 until: 10/19/2004)
Ing. Peter Lednár , CSc.
Mlynská 25
Topoľčianky 951 93
From: 06/28/2005
  (from: 07/09/2005 until: 11/07/2005)
Ing. Peter Lednár , CSc.
Mlynská 25
Topoľčianky 951 93
From: 06/28/2005 Until: 10/25/2005
  (from: 11/08/2005 until: 11/07/2005)
JUDr. Eva Mihóková
Mlynská 23
Topoľčianky 951 93
From: 04/03/2003
  (from: 10/20/2004 until: 07/08/2005)
JUDr. Eva Mihóková
Mlynská 23
Topoľčianky 951 93
From: 04/03/2003 Until: 06/28/2005
  (from: 07/09/2005 until: 07/08/2005)
Georg Reese
Otto-Jochumstrasse 11
Augsburg
Spolková republika Nemecko
From: 06/28/2005
  (from: 07/09/2005 until: 05/09/2012)
Georg Reese
Otto-Jochumstrasse 11
Augsburg
Spolková republika Nemecko
From: 06/28/2005 Until: 04/24/2012
  (from: 05/10/2012 until: 05/09/2012)
Albrecht von Stetten
Schneefernerstrasse 11
Augsburg
Spolková republika Nemecko
From: 06/28/2005
  (from: 07/09/2005 until: 11/03/2017)
Albrecht von Stetten
Schneefernerstrasse 11
Augsburg
Spolková republika Nemecko
From: 06/28/2005 Until: 10/25/2017
  (from: 11/04/2017 until: 11/03/2017)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.
  (from: 07/09/2005)
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ.
  (from: 12/11/1995 until: 07/08/2005)
Procuration: 
Mgr. Andrea Legényová
Pažitná 182/24
Želovce 991 06
From: 01/22/2014
  (from: 01/22/2014)
Prokurista zastupuje spoločnosť samostatne a podpisovanie vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, pripojí svoje meno a priezvisko, dodatok označujúci prokúru "per procuram" alebo skratku "ppa" a svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 01/22/2014)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 08/19/2017)
6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 03/12/2010 until: 08/18/2017)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 10/20/2004 until: 03/11/2010)
100 000 Sk
  (from: 12/11/1995 until: 10/19/2004)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným dňa 02.09.1995 v zmysle §§ 56-75 a § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. v znení ďalších zmien a doplnkov. Stary spis: S.r.o. 5094
  (from: 12/11/1995)
Valné zhromaždenie dňa 03.04.2003 schválilo úplné znenie spoločenskej zmluvy.
  (from: 10/20/2004)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.10.2017. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.10.2017.
  (from: 11/04/2017)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.01.2018. Zmuva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 59/2018, Nz 1908/2018, NCRls 1933/2018 zo dňa 22.01.2018.
  (from: 03/01/2018)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 03/01/2018)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
FINANCE SPV, s.r.o.
802
Želovce 991 06
  (from: 03/01/2018)
Date of updating data in databases:  02/28/2024
Date of extract :  02/29/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person