Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  31594/B

Business name: 
Streaming, s r.o.
  (from: 04/29/2004 until: 10/10/2011)
Registered seat: 
Kopčianska 15
Bratislava 851 01
  (from: 08/20/2011 until: 10/10/2011)
Obchodná 39
Bratislava 811 06
  (from: 04/29/2004 until: 08/19/2011)
Identification number (IČO): 
35 884 576
  (from: 04/29/2004)
Date of entry: 
04/29/2004
  (from: 04/29/2004)
Person dissolved from: 
19.9.2011
  (from: 10/11/2011)
Legal ground(s) for dissolution: 
rozhodnutím jediného spoločníka o zrušení spoločnosti bez likvidácie a jej zlúčení
  (from: 10/11/2011)
Date of deletion: 
10/11/2011
  (from: 10/11/2011)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 10/11/2011)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/29/2004)
Objects of the company: 
reklamná, propagačná a inzertná činnosť
  (from: 04/29/2004 until: 10/10/2011)
vydavateľská a nakladateľská činnosť (naperiodická tlač)
  (from: 04/29/2004 until: 10/10/2011)
sprostredkovanie činnosti v oblasti kultúry a zábavy
  (from: 04/29/2004 until: 10/10/2011)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 04/29/2004 until: 10/10/2011)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 04/29/2004 until: 10/10/2011)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
  (from: 04/29/2004 until: 10/10/2011)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 04/29/2004 until: 10/10/2011)
administratívne práce
  (from: 04/29/2004 until: 10/10/2011)
faktoring a forfaiting
  (from: 04/29/2004 until: 10/10/2011)
čistiace a upratovacie práce
  (from: 04/29/2004 until: 10/10/2011)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 04/29/2004 until: 10/10/2011)
výroba a predaj nahraných nosičov zvukových a zvukovoobrazových záznamov
  (from: 04/29/2004 until: 10/10/2011)
prenájom zvukovej, filmovej a svetelnej techniky
  (from: 04/29/2004 until: 10/10/2011)
poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
  (from: 04/29/2004 until: 10/10/2011)
prevádzkovanie solária
  (from: 05/31/2005 until: 10/10/2011)
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
  (from: 05/31/2005 until: 10/10/2011)
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
  (from: 05/31/2005 until: 10/10/2011)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/31/2005 until: 10/10/2011)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 12/14/2010 until: 10/10/2011)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 12/14/2010 until: 10/10/2011)
Partners: 
Ing. Andrej Bartko
Kozia 28
Bratislava 811 03
Slovak Republic
  (from: 04/29/2004 until: 05/30/2005)
Veronika Púchlová
Obchodná 560/39
Bratislava 811 06
Slovak Republic
  (from: 08/01/2007 until: 01/07/2010)
Marcel Svitek
Obchodná 560/39
Bratislava 811 06
Slovak Republic
  (from: 08/01/2007 until: 08/19/2011)
Marcel Svitek
Palisády 37
Bratislava 811 06
Slovak Republic
  (from: 04/29/2004 until: 07/31/2007)
Mgr. Peter Štencl
Kozia 29
Bratislava 811 03
Slovak Republic
  (from: 04/29/2004 until: 05/30/2005)
Juraj Vaško
Račianska 65
Bratislava 831 02
Slovak Republic
  (from: 05/31/2005 until: 07/31/2007)
EC4B INTERNATIONAL INC.
196TH ST SW 201 7127
Lynnwood, Washington 980 36
United States of America
  (from: 08/20/2011 until: 10/10/2011)
Contribution of each member: 
Ing. Andrej Bartko
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 70 000 Sk
  (from: 04/29/2004 until: 05/30/2005)
Mgr. Peter Štencl
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 70 000 Sk
  (from: 04/29/2004 until: 05/30/2005)
Marcel Svitek
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 04/29/2004 until: 05/30/2005)
Marcel Svitek
  (from: 05/31/2005 until: 07/31/2007)
Marcel Svitek
Amount of investment: 120 000 Sk Paid up: 120 000 Sk
  (from: 08/01/2007 until: 01/07/2010)
Juraj Vaško
Amount of investment: 80 000 Sk Paid up: 80 000 Sk
  (from: 05/31/2005 until: 07/31/2007)
Veronika Púchlová
Amount of investment: 80 000 Sk Paid up: 80 000 Sk
  (from: 08/01/2007 until: 01/07/2010)
Marcel Svitek
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 01/08/2010 until: 08/19/2011)
EC4B INTERNATIONAL INC.
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 08/20/2011 until: 10/10/2011)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 04/29/2004 until: 10/10/2011)
Ing. Andrej Bartko
Kozia 28
Bratislava 811 03
From: 04/29/2004
  (from: 04/29/2004 until: 05/30/2005)
Ing. Andrej Bartko
Kozia 28
Bratislava 811 03
From: 04/29/2004 Until: 04/26/2005
  (from: 05/31/2005 until: 05/30/2005)
Veronika Púchlová
Obchodná 560/39
Bratislava 811 06
From: 06/07/2005
  (from: 08/01/2007 until: 01/07/2010)
Veronika Púchlová
Obchodná 560/39
Bratislava 811 06
From: 06/07/2005 Until: 11/20/2009
  (from: 01/08/2010 until: 01/07/2010)
Veronika Púchlová
Sibírska 18
Holíč 908 51
From: 06/07/2005
  (from: 07/08/2005 until: 07/31/2007)
Marcel Svitek
Obchodná 39
Bratislava 811 06
From: 11/20/2009
  (from: 01/08/2010 until: 08/19/2011)
Marcel Svitek
Obchodná 39
Bratislava 811 06
From: 11/20/2009 Until: 06/30/2011
  (from: 08/20/2011 until: 08/19/2011)
Marcel Svitek
Palisády 37
Bratislava 811 06
From: 04/26/2005
  (from: 05/31/2005 until: 07/07/2005)
Marcel Svitek
Palisády 37
Bratislava 811 06
From: 04/26/2005 Until: 06/07/2005
  (from: 07/08/2005 until: 07/07/2005)
Pavel Sedlák
Průběžná 769
Zruč nad Sázavou 285 22
Česká republika
From: 06/30/2011
  (from: 08/20/2011 until: 10/10/2011)
Acting in the name of the company: 
Konať a podpisovať v mene spoločnosti je oprávnený konateľ samostatne. Valné zhromaždenie môže svojím uznesením určiť, v ktorých prípadoch konateľ rokuje, koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne alebo iným spôsobom.
  (from: 04/29/2004 until: 10/10/2011)
Procuration: 
Marcel Svitek
Obchodná 560/39
Bratislava 811 06
From: 07/08/2005
  (from: 08/01/2007 until: 01/07/2010)
Marcel Svitek
Obchodná 560/39
Bratislava 811 06
From: 07/08/2005 Until: 11/20/2009
  (from: 01/08/2010 until: 01/07/2010)
Marcel Svitek
Palisády 37
Bratislava 811 06
From: 07/08/2005
  (from: 07/08/2005 until: 07/31/2007)
Samostatne.
  (from: 07/08/2005 until: 01/07/2010)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 01/08/2010 until: 10/10/2011)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/29/2004 until: 01/07/2010)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.09.2011 o zrušení spoločnosti Streaming, s.r.o., so sídlom Kopčianska 15, 851 01 Bratislava, IČO: 35 884 576, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 31594/B bez likvidácie a jej zlúčení so spoločnosťou SIX SENSE, s.r.o. so sídlom Kopčianska 15, 851 01 Bratislava, IČO: 36 700 533, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 73020/B, ktorá sa na základe zmluvy o zlúčení zo dňa 19.09.2011 spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 344/2011, notárom Mgr. Mariánom Kováčom, stáva právnym nástupcom spoločnosti Streaming, s.r.o. a preberá všetky jej práva a záväzky. Na základe uvedeného v y m a z u j e s a z obchodného registra v celom rozsahu obchodná spoločnosť Streaming, s.r.o., so sídlom Kopčianska 15, 851 01 Bratislava, IČO : 35 884 576, zapísaná v odd. Sro, vložke č. 31594/B.
  (from: 10/11/2011)
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 10.11.2003 v súlade s § § 105-153 Obchodného zákonníka v znení noviel, dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 16.04.2004.
  (from: 04/29/2004 until: 10/10/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.04.2005. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 26.04.2005. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.04.2005. Funkcia konateľa Ing. A.Bartka skončila 26.04.2005.
  (from: 05/31/2005 until: 10/10/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 07.06.2005, a zo dňa 08.06.2005.
  (from: 07/08/2005 until: 10/10/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.11.2009.
  (from: 01/08/2010 until: 10/10/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.10.2010.
  (from: 12/14/2010 until: 10/10/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.06.2011.
  (from: 08/20/2011 until: 10/10/2011)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 10/11/2011)
Legal successor: 
SIX SENSE, s.r.o.
Kopčianska 15
Bratislava 851 01
  (from: 10/11/2011)
Date of updating data in databases:  07/29/2021
Date of extract :  08/01/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person