Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1995/V

Business name: 
VSŽ MOSTÁREŇ spoločnosť s ručením obmedzeným Košice v likvidácii
  (from: 12/31/1998 until: 05/05/2011)
VSŽ MOSTÁREŇ spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
  (from: 09/29/1992 until: 12/30/1998)
Registered seat: 
Vstupný areál VSŽ HOLDING a.s.
Košice - mestská časť Šaca 044 54
  (from: 07/08/1998 until: 05/05/2011)
vstupný areál VSŽ
Košice - mestská časť Šaca
  (from: 09/29/1992 until: 07/07/1998)
Identification number (IČO): 
31 659 128
  (from: 09/29/1992)
Date of entry: 
10/01/1992
  (from: 09/29/1992)
Person dissolved from: 
3.2.2011
  (from: 05/06/2011)
Legal ground(s) for dissolution: 
rozhodnutím súdu o zrušení konkurzného konania pre nedostatok majetku podľa § 68 ods. 3 písm. d/ Obchodného zákonníka
  (from: 05/06/2011)
Date of deletion: 
05/06/2011
  (from: 05/06/2011)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 05/06/2011)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/29/1992)
Objects of the company: 
výroba kovových konštrukcií a ich časti
  (from: 09/29/1992 until: 05/05/2011)
výroba zvarovaných oceľových mostných konštrukcií
  (from: 09/29/1992 until: 05/05/2011)
výroba cestných a železničných konštrukcií vrátane montáže
  (from: 09/29/1992 until: 05/05/2011)
výroba zvarovaných kovových konštruckií pre tepelné a atómové elektrárne vrátane montáže
  (from: 09/29/1992 until: 05/05/2011)
výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu
  (from: 09/29/1992 until: 05/05/2011)
výroba drobných kovových obalov
  (from: 09/29/1992 until: 05/05/2011)
zámočníctvo a kovovobrábanie
  (from: 09/29/1992 until: 05/05/2011)
povrchová úprava kovov, náter kovových konštrukcií
  (from: 09/29/1992 until: 05/05/2011)
rozmnožnovanie tlačív a výkresovej techniky
  (from: 09/29/1992 until: 05/05/2011)
projektová činnosť v investičnej výstavbe, projektovanie stavebných,technologických a ľahkých kovových konštrukcií, cestných a železničných mostov a im podobných objektov, vzduchotechniky a klimatizácie, zatepľovania budov
  (from: 09/29/1992 until: 05/05/2011)
veľkoobchodná , maloobchodná a sprostredkovateľská činnosť súvisiaca s predmetom podnikania
  (from: 09/29/1992 until: 05/05/2011)
činnosti v oblasti nehnuteľností s vlastným alebo prenajatým majetkom
  (from: 12/30/1994 until: 05/05/2011)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 12/30/1994 until: 05/05/2011)
prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov
  (from: 12/30/1994 until: 05/05/2011)
prenájom ostatných strojov a nástrojov
  (from: 12/30/1994 until: 05/05/2011)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 12/30/1994 until: 05/05/2011)
výskum a vývoj v oblasti spoločenských vied
  (from: 12/30/1994 until: 05/05/2011)
ekonomické, organizačné a podnikateľské poradenstvo
  (from: 12/30/1994 until: 05/05/2011)
výskum trhu
  (from: 12/30/1994 until: 05/05/2011)
reklamné činnosti
  (from: 12/30/1994 until: 05/05/2011)
ostatné vzdelávania
  (from: 12/30/1994 until: 05/05/2011)
veľkoobchod s obrábacími strojmi pre spracovanie dreva a kovu
  (from: 12/30/1994 until: 05/05/2011)
veľkoobchod so stavebnými strojmi
  (from: 12/30/1994 until: 05/05/2011)
veľkoobchod so strojmi pre priemysel, obchod a lodnú plavbu
  (from: 12/30/1994 until: 05/05/2011)
veľkoobchod s poľnohospodárskymi strojmi vrátane príslušenstva a náradia
  (from: 12/30/1994 until: 05/05/2011)
veľkoobchod s technickými potrebami
  (from: 12/30/1994 until: 05/05/2011)
iný veľkoobchod
  (from: 12/30/1994 until: 05/05/2011)
skladovanie
  (from: 12/30/1994 until: 05/05/2011)
Partners: 
VSŽ Košice a.s.
  (from: 12/30/1994 until: 01/29/1998)
VSŽ Košice a.s.
  (from: 09/29/1992 until: 12/29/1994)
VSŽ INŽINIERING, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice IČO: 00 609 242
  (from: 01/30/1998 until: 05/05/2011)
VSŽ HOLDING a.s., Košice IČO: 00 011 088
  (from: 07/08/1998 until: 05/05/2011)
Contribution of each member: 
VSŽ Košice a.s.
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 09/29/1992 until: 12/29/1994)
VSŽ Košice a.s.
Amount of investment: 300 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 300 000 Sk
  (from: 12/30/1994 until: 01/29/1998)
VSŽ INŽINIERING, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Amount of investment: 300 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 300 000 Sk
  (from: 01/30/1998 until: 03/04/2010)
VSŽ HOLDING a.s., Košice
Amount of investment: 212 130 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 212 130 000 Sk
  (from: 07/08/1998 until: 03/04/2010)
VSŽ INŽINIERING, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Amount of investment: 9 958,175663 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 9 958,175663 EUR
  (from: 03/05/2010 until: 05/05/2011)
VSŽ HOLDING a.s., Košice
Amount of investment: 7 041 426,010755 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 7 041 426,010755 EUR
  (from: 03/05/2010 until: 05/05/2011)
Management body: 
konatelia
  (from: 09/29/1992 until: 12/30/1998)
Ing. Juraj Blahovec
Narcisová 5
Košice
  (from: 12/30/1994 until: 01/28/1996)
Ing. Juraj Blahovec
Narcisová 5
Košice
  (from: 01/29/1996 until: 07/07/1998)
Ing. Jozef Bodík , CSc.
Muškátova 2
Košice
  (from: 09/29/1992 until: 09/26/1993)
Ján Čegiň
Orgovánova 6
Košice
  (from: 09/29/1992 until: 06/06/1994)
Ing. Ján Dudáš
Petzvalova 21
Košice
  (from: 09/29/1992 until: 09/26/1993)
Ing. Jozef Ferenc
Dénešova 2
Košice
  (from: 07/10/1997 until: 12/30/1998)
Ing. Ján Gazdič
Jazdecká 8
Košice
  (from: 06/22/1995 until: 01/28/1996)
Ing. Ján Gazdič
Jazdecká 8
Košice
  (from: 01/29/1996 until: 01/26/1997)
Ing. Emil Glaba - likvidátor
Čapajevova 16
Košice
  (from: 12/31/1998 until: 01/26/1999)
Ing. Ján Grajcár
Sputnikova 2
Košice
  (from: 09/27/1993 until: 12/29/1994)
Ing. Pavel Kolenka
Humenská 23
Košice
  (from: 09/27/1993 until: 12/29/1994)
Ing. Werner Lassák
Slobody 30
Košice
  (from: 12/30/1994 until: 01/28/1996)
Ing. Werner Lassák
Slobody 30
Košice
  (from: 01/29/1996 until: 07/09/1997)
Ladislav Lévy - likvidátor
Ružínska 15
Košice
  (from: 01/27/1999 until: 05/10/2007)
Ladislav Lévy - likvidátor
Ružínska 15
Košice
Until: 03/27/2007
  (from: 05/11/2007 until: 05/10/2007)
Ing. Antonín Novysedlák
Tr. SNP 38
Košice
  (from: 07/10/1997 until: 12/30/1998)
Ing. Martin Palai
Kalinovská 8
Košice
  (from: 01/29/1996 until: 12/30/1998)
Ing. Ivan Pohanka
Ružová 45
Košice
  (from: 09/29/1992 until: 06/21/1995)
Ing. Ján Rohár
Mikovíniho 38
Košice
  (from: 01/29/1996 until: 07/09/1997)
Ing. Milan Selecký
Južná tr. 15
Košice
  (from: 09/29/1992 until: 12/29/1994)
Ing. Pavol Štovčík
Obchodná 14
Košice
  (from: 01/27/1997 until: 07/07/1998)
Ing. Ladislav Volavka
Jazdecká 6
Košice
  (from: 12/30/1994 until: 01/28/1996)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje likvidátor sám a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 12/31/1998 until: 05/05/2011)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 09/29/1992 until: 12/30/1998)
Capital: 
7 051 384,186418 EUR
  (from: 03/05/2010 until: 05/05/2011)
212 430 000 Sk
  (from: 07/08/1998 until: 03/04/2010)
300 000 Sk
  (from: 06/22/1995 until: 07/07/1998)
300 000 Sk
  (from: 09/29/1992 until: 06/21/1995)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 03/08/2008
  (from: 09/17/2008)
Bankruptcy trustee: 
Doc. JUDr. Ján Husár
Alžbetina 3
Košice 040 01
  (from: 09/17/2008)
Supervisory board: 
JUDr. Pavol Dreisig
Bajkalská 15
Košice
  (from: 12/30/1994 until: 01/28/1996)
JUDr. Pavol Dreisig
Bukovecká 15
Košice
  (from: 01/29/1996 until: 05/19/1996)
PhDr. Michal Haňdiak - člen
Tr. SNP 57
Košice
  (from: 06/07/1994 until: 12/29/1994)
Ing. Koloman Kiss - člen
Maurerova 17
Košice
  (from: 09/29/1992 until: 06/06/1994)
Ing. Jozef Kundrák - člen
Helbova 1
Košice
  (from: 09/29/1992 until: 06/06/1994)
Ing. Jozef Machovič - člen
Ludmanská 10
Košice
  (from: 07/08/1998 until: 12/30/1998)
JUDr. Kamil Medvec
Pokroku 10
Košice
  (from: 05/20/1996 until: 07/07/1998)
Bela Meluch
Humenská 5
Košice
  (from: 06/22/1995 until: 01/28/1996)
Bello Meluch
Humenská 5
Košice
  (from: 01/29/1996 until: 12/30/1998)
Ing. František Pollák - člen
Idanská 11
Košice
  (from: 06/07/1994 until: 12/29/1994)
RNDr. Ján Sabol - predseda
Čínska 4
Košice
  (from: 07/08/1998 until: 12/30/1998)
Ing. Ladislav Smaržík
Jenisejská 20
Košice
  (from: 12/30/1994 until: 01/28/1996)
Ing. Ibolyka Šimonová
Južná trieda 11
Košice
  (from: 12/30/1994 until: 01/28/1996)
Ing. Ladislav Šteffko
Michalovská 37
Košice
  (from: 01/29/1996 until: 07/09/1997)
Ing. Vladimír Tóth - predseda
Karpatská 1
Košice
  (from: 07/10/1997 until: 07/07/1998)
Ing. Ľudovít Valent
Hraničná 45
Košice - mestská časť Barca
  (from: 01/29/1996 until: 05/19/1996)
Ing. Ladislav Volavka - predseda
Jazdecká 16
Košice
  (from: 09/29/1992 until: 12/29/1994)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Radoslav Grega
Hlavná 81
Košice 040 01
From: 03/27/2007 Until: 05/06/2011
  (from: 05/11/2007)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola vymazaná na základe uznesenia Okresného súdu Košice I č.k. 9K/29/2007-352 zo dňa 30.12.2010.
  (from: 05/06/2011)
Spoločnosť bola založená notárskou zápisnicou N 548/92, Nz 516/92 ŠN Košice-mesto zo dňa 25.8.1992 podľa § 105 a nasl.ust. zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 09/29/1992 until: 05/05/2011)
Rozhodnutie valného zhromaždenia o zlúčení s VSŽ METALSTROJ spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Vstupný areál VSŽ, Košice-Šaca zrušenej bez likvidácie ku dňu 1.1.1995 v zmysle § 69 ods. 1,3 zák. č. 513/91 Zb. napísanej vo forme notárskej zápisnice N 34/94, Nz 27/94 dňa 27.12.1994 v Košiciach. Spoločnosť preberá všetok majetok, práva a záväzky zrušenej spoločnosti.
  (from: 12/30/1994 until: 05/05/2011)
Zmeny zo dňa 27.12.1994 zakladateľskej listiny. Zmeny zo dňa 8.12.1995 zakladateľskej listiny.
  (from: 01/29/1996 until: 05/05/2011)
Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 15.5.1997.
  (from: 07/10/1997 until: 05/05/2011)
Zmena zakladateľskej listiny podľa notárskej zápisnice zo dňa 29. 1. 1998.
  (from: 01/30/1998 until: 05/05/2011)
Zmena spol. zmluvy zo dňa 7.5.1998. Spoločenská zmluva upravená podľa zákona č. 11/98 Z.z.
  (from: 07/08/1998 until: 05/05/2011)
Vstup do likvidácie rozhodnutím valného zhromaždenia podľa notárskej zápisnice zo dňa 31.12.1998 ku dňu 1.1.1999.
  (from: 12/31/1998 until: 05/05/2011)
Okresný súd Košice I uznesením č. k. 9K 29/07-125 zo dňa 3.3.2008 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka VSŽ MOSTÁREŇ spoločnosť s ručením obmedzeným Košice v likvidácii, Vstupný areál VSŽ HOLDING a.s. a ustanovil správcu konkurznej podstaty Doc. JUDr. Jána Husára, advokáta, so sídlom kancelárie Alžbetina 3, Košice.
  (from: 09/17/2008 until: 05/05/2011)
Date of updating data in databases:  09/27/2023
Date of extract :  09/28/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person