Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2004/V

Business name: 
KOVOSTROJ a.s. Dobšiná
  (from: 09/08/2009)
Registered seat: 
Cipová ul.
Dobšiná 049 25
  (from: 09/30/1992)
Identification number (IČO): 
31 659 217
  (from: 09/30/1992)
Date of entry: 
10/01/1992
  (from: 09/30/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/08/2009)
Objects of the company: 
výroba kovových konštrukcií a ich častí
  (from: 09/30/1992)
výroba kovospracujúcich výrobkov
  (from: 09/30/1992)
výroba kovových stavebných prefabrikátov
  (from: 09/30/1992)
výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovov
  (from: 09/30/1992)
výroba vykurovacích telies a kotlov ústredného kúrenia
  (from: 09/30/1992)
výroba nástrojov a ostatného kovového tovaru
  (from: 09/30/1992)
výroba karosérií, dvojstopových motorových vozidiel
  (from: 09/08/2009)
výroba prívesov a návesov
  (from: 09/30/1992)
výroba ostatných dopravných zariadení
  (from: 09/30/1992)
výroba predvalkov, plechov, drôtov a profilov
  (from: 09/30/1992)
montáž,oprava a údržba vyhradených elektrických zariadení
  (from: 09/30/1992)
revízia elektrických zariadení
  (from: 09/30/1992)
výroba inštalácie a opravy ústredného kúrenia
  (from: 09/08/2009)
tvarovanie za studena
  (from: 09/30/1992)
zámočníctvo, kovoobrábanie a zušľachťovanie kovov
  (from: 09/30/1992)
kovanie, lisovanie, razenie, valcovanie kovov, prášková metalurgia
  (from: 09/30/1992)
frézovanie, sústruženie, iné obrábanie kovov
  (from: 09/30/1992)
povrchová úprava kovov
  (from: 09/30/1992)
mechanické úpravy kovových výrobkov
  (from: 09/30/1992)
klampiarstvo
  (from: 09/30/1992)
vnútorné stavebné práce
  (from: 09/30/1992)
závodná kuchyňa
  (from: 09/30/1992)
veľkoobchodná, maloobchodná a sprostredkovateľská činnosť v predmete podnikania
  (from: 09/30/1992)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 04/05/2008)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 04/05/2008)
skladovanie
  (from: 04/05/2008)
prevádzkovanie dráhy
  (from: 04/05/2008)
prevádzkovanie dopravy na dráhe
  (from: 04/05/2008)
výroba strojov pre hospodárske odvetvia
  (from: 06/06/2008)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/08/2009)
Ing. Darko Karlovský - predseda predstavenstva
Komenského 25
Košice 040 01
From: 09/08/2009
  (from: 09/08/2009)
Ing. Peter Matusák - člen predstavenstva
Slnečnicová 4
Malá Ida 044 20
From: 09/08/2009
  (from: 09/08/2009)
RNDr. Zuzana Špaldonová - člen predstavenstva
Vihorlatská 43
Košice 040 01
From: 09/08/2009
  (from: 09/08/2009)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná predstavenstvo. Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti akciovej spoločnosti podpisuje predseda predstavenstva sám alebo dvaja členovia spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 09/08/2009)
Capital: 
5 000 000 EUR Paid up: 5 000 000 EUR
  (from: 09/08/2009)
Supervisory board: 
Tibor Lučkai - člen
Považská 3
Košice 040 01
From: 09/08/2009
  (from: 09/08/2009)
Matilda Sciranková - predseda
Jantárové námestie 17
Košice 040 01
From: 09/08/2009
  (from: 09/08/2009)
Ľudmila Hajduková - člen
Letná 113
Vlachovo 049 24
From: 09/08/2009
  (from: 09/08/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená notárskou zápisnicou N 551/92, Nz 519/92 ŠN Košice-mesto zo dňa 25.8.1992 v zmysle § 105 a nasl.ust. zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 09/30/1992)
Rozhodnutie Predstavenstva VSŽ a.s. Košice zo dňa 22.8.1995 a zo dňa 19.12.1995.
  (from: 02/12/1996)
Zmena zakladateľskej listiny podľa notárskej zápisnice zo dňa 29. 1. 1998.
  (from: 01/30/1998)
Zmena spol. zmluvy podľa notárskej zápisnice zo dňa 11.5.1998. Spoločenská zmluva upravená podľa zákona č. 11/98 Z.z.
  (from: 07/08/1998)
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 13.5.1999.
  (from: 08/04/1999)
Zmena spoločenskej zmluvy Notárskou zápisnicou č. N 112/2000, Nz 112/2000 zo dňa 18.5.2000.
  (from: 06/19/2000)
Zápisnica z VZ a.s. zo dňa 13.11.2000 a doložka k notárskej zápisnice zo dňa 28.12.2000.
  (from: 02/05/2001)
Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 9.4.2002.
  (from: 06/11/2002)
Rozhodnutie MVZ s.r.o. zo dňa 19.9.2002.
  (from: 01/15/2003)
Date of updating data in databases:  02/29/2024
Date of extract :  03/03/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person