Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  421/R

Business name: 
EKOMA spol. s r.o.
  (from: 12/19/1994 until: 06/12/2009)
Registered seat: 
Jilemnického 2
Trenčín 911 01
  (from: 07/03/1995 until: 06/12/2009)
M.R. Štefánika 20
Trenčín 911 01
  (from: 12/19/1994 until: 07/02/1995)
Identification number (IČO): 
31 568 441
  (from: 12/19/1994)
Date of entry: 
08/03/1992
  (from: 12/19/1994)
Person dissolved from: 
16.5.2009
  (from: 06/13/2009)
Date of deletion: 
06/13/2009
  (from: 06/13/2009)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti podľa § 8a ods. 1 písm. c) zák. č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov.
  (from: 06/13/2009)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/19/1994)
Objects of the company: 
vedenia účtovnej evidencie
  (from: 12/19/1994 until: 06/12/2009)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 12/19/1994 until: 06/12/2009)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 12/19/1994 until: 06/12/2009)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 12/19/1994 until: 06/12/2009)
nešpecializovaný veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
  (from: 12/19/1994 until: 06/12/2009)
veľkoobchod s tovarom pre domácnosť
  (from: 12/19/1994 until: 06/12/2009)
veľkoobchod so strojmi, technickými potrebami
  (from: 12/19/1994 until: 06/12/2009)
Partners: 
Ing. Ján Penjak
Šmidkeho 14/3
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 12/19/1994 until: 07/02/1995)
Helena Jančovičová
Ľ. Stárka 19
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 12/19/1994 until: 06/12/2009)
Zuzana Gavendová
M. Belu 10/15
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 12/19/1994 until: 06/12/2009)
Ľubomír Múdry Šebík
527
Drietoma
Slovak Republic
  (from: 12/19/1994 until: 06/12/2009)
Ing. Richard Hierweg
Kubranská 246
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 07/03/1995 until: 06/12/2009)
Contribution of each member: 
Helena Jančovičová
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 10 000 Sk
  (from: 12/19/1994 until: 06/12/2009)
Zuzana Gavendová
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 10 000 Sk
  (from: 12/19/1994 until: 06/12/2009)
Ľubomír Múdry Šebík
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 12/19/1994 until: 06/12/2009)
Ing. Ján Penjak
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 10 000 Sk
  (from: 12/19/1994 until: 07/02/1995)
Ing. Richard Hierweg
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 07/03/1995 until: 06/12/2009)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 07/03/1995 until: 06/12/2009)
Individual managing director
  (from: 12/19/1994 until: 07/02/1995)
Ľubomír Múdry Šebík
527
Drietoma
  (from: 12/19/1994 until: 06/12/2009)
Ing. Richard Hierweg
Kubranská 246
Trenčín
  (from: 07/03/1995 until: 06/12/2009)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
  (from: 07/03/1995 until: 06/12/2009)
Menom spoločnosti koná samostatne konateľ.
  (from: 12/19/1994 until: 07/02/1995)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 12/19/1994 until: 06/12/2009)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 36CbR/13/2005-59 zo dňa 17. marca 2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.05.2009, súd zrušil bez likvidácie spoločnosť EKOMA spol. s r.o., so sídlom Jilemnického 2, Trenčín, IČO 31 568 441, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v oddieli Sro vo vložke číslo 421/R.
  (from: 06/13/2009)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 03.07.1992 podľa § 105 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Dodatok č. 1 zo dňa 03.03.1994 k spoločenskej zmluve. Na základe rozhodnutia spoločníkov dňa 26.05.1993 a rozhodnutím Okresného súdu v Banskej Bystrici zo dňa 30.03.1994, právoplatnosti dňa 28.04.1994, došlo k zmene sídla obchodnej spoločnosti z Pribinove sady 17, Nová Dubnica na M.R. Štefánika 20, Trenčín. Stary spis: S.r.o. 2474
  (from: 12/19/1994 until: 06/12/2009)
Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č. 2 zo dňa 02.02.1995. Stary spis: S.r.o. 2474
  (from: 07/03/1995 until: 06/12/2009)
Date of updating data in databases:  03/23/2023
Date of extract :  03/26/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person