Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2009/V

Business name: 
VSŽ ZLIEVARNE spoločnosť s ručením obmedzeným Košice v likvidácii
  (from: 12/31/1998 until: 08/25/2010)
VSŽ ZLIEVARNE spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
  (from: 09/30/1992 until: 12/30/1998)
Registered seat: 
Vstupný areál VSŽ HOLDING a.s.
Košice - mestská časť Šaca 044 54
  (from: 07/08/1998 until: 08/25/2010)
vstupný areál VSŽ
Košice - mestská časť Šaca
  (from: 09/30/1992 until: 07/07/1998)
Identification number (IČO): 
31 659 268
  (from: 09/30/1992)
Date of entry: 
10/01/1992
  (from: 09/30/1992)
Person dissolved from: 
30.6.2010
  (from: 08/26/2010)
Legal ground(s) for dissolution: 
rozhodnutím Okresného súdu Košice I o zrušení konkurzného konania pre nedostatok majetku podľa § 68 ods. 3 písm. d/ Obchodného zákonníka
  (from: 08/26/2010)
Date of deletion: 
08/26/2010
  (from: 08/26/2010)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 08/26/2010)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/30/1992)
Objects of the company: 
odlievanie železa, ocele, ľahkých kovov a ostatných neušľachtilých neželezných kovov
  (from: 09/30/1992 until: 08/25/2010)
výroba kovových konštrukcií a kovospracujúcich výrobkov
  (from: 09/30/1992 until: 08/25/2010)
výroba nábytku
  (from: 09/30/1992 until: 08/25/2010)
spracovanie druhotných surovín, kovového odpadu a šrotu
  (from: 09/30/1992 until: 08/25/2010)
zámočníctvo, kovoobrábanie, frézovanie, sústruženie a iné obrábanie kovov
  (from: 09/30/1992 until: 08/25/2010)
veľkoobchod s kovmi a kovovýmu rudami, drevom a stavebným materiálom, odliatkami s výrobkami z dreva
  (from: 09/30/1992 until: 08/25/2010)
maloobchod so železiarským tovarom a potrebami pre kutilov
  (from: 09/30/1992 until: 08/25/2010)
generálne opravy, rekonštrukcie, opravy, skúšky a revízne skúšky žeriavov, zdvíhadiel a pojazdných zdvíhadiel o nostnosti nad 5 000 kg dodávateľským spôsobom
  (from: 05/27/1996 until: 08/25/2010)
montáž priemyselných plynovodov, acetylénovodov, kyslíkovodov, opravy priemyselných pecí, revízií dodávateľským spôsobom
  (from: 05/27/1996 until: 08/25/2010)
výkon revízií, skúšok tesnosti a tlakových skúšok tlakových stabilných nádob dodávateľským spôsobom
  (from: 05/27/1996 until: 08/25/2010)
montáž, oprava, údržba elektrických zariadení do 1 000 V v objektoch triedy A dodávateľským spôsobom
  (from: 05/27/1996 until: 08/25/2010)
Partners: 
VSŽ a.s. Košice
  (from: 09/30/1992 until: 01/29/1998)
VSŽ INŽINIERING, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice IČO: 00 609 242
  (from: 01/30/1998 until: 08/25/2010)
VSŽ HOLDING a.s. IČO: 00 011 088
Košice
Slovak Republic
  (from: 07/08/1998 until: 08/25/2010)
VSŽ SERVIS spol. s r.o. IČO: 00 609 269
Košice
Slovak Republic
  (from: 07/08/1998 until: 08/25/2010)
Contribution of each member: 
VSŽ a.s. Košice
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 09/30/1992 until: 01/29/1998)
VSŽ INŽINIERING, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 01/30/1998 until: 02/24/2010)
VSŽ HOLDING a.s.
Amount of investment: 126 630 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 126 630 000 Sk
  (from: 07/08/1998 until: 02/24/2010)
VSŽ SERVIS spol. s r.o.
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 07/08/1998 until: 02/24/2010)
VSŽ INŽINIERING, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Amount of investment: 3 319,391888 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 319,391888 EUR
  (from: 02/25/2010 until: 08/25/2010)
VSŽ HOLDING a.s.
Amount of investment: 4 203 345,947023 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 4 203 345,947023 EUR
  (from: 02/25/2010 until: 08/25/2010)
VSŽ SERVIS spol. s r.o.
Amount of investment: 995,817567 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 995,817567 EUR
  (from: 02/25/2010 until: 08/25/2010)
Management body: 
konatelia
  (from: 09/30/1992 until: 12/30/1998)
Ing. Slavomír Čepa
Mládežnícka 6
Košice - mestská časť Šaca
  (from: 10/29/1998 until: 12/30/1998)
Ing. Emil Glaba - likvidátor
Čapajevova 16
Košice
  (from: 12/31/1998 until: 01/26/1999)
Ing. Rudolf Chrobačinský
Ladožská č. 2
Košice
  (from: 09/30/1992 until: 11/13/1994)
Miloš Klenovčan
Bauerova 19
Košice
  (from: 10/29/1998 until: 12/30/1998)
Ing. Iveta Kočišová
Muškátova 18
Košice
  (from: 09/30/1992 until: 06/09/1993)
Ing. Ján Köver
Bajkalská 43
Košice
  (from: 09/30/1992 until: 05/26/1996)
Ing. Ján Köver
Čingovská 16
Košice
  (from: 05/27/1996 until: 07/07/1998)
Ing. Ján Krešňák
101
Košice - mestská časť Lorinčík
  (from: 06/22/1995 until: 12/30/1998)
Ing Mikuláš Legdan
Jakobyho 16
Košice
  (from: 11/14/1994 until: 10/28/1998)
Ing. Ivan Tyčiak
Baltická 2
Košice
  (from: 02/08/1996 until: 10/28/1998)
Ing. Ivan Tyčiak
Užhorodská 23
Košice
  (from: 09/30/1992 until: 02/07/1996)
Ing. Ivan Tyčiak - likvidátor
Baltická 2
Košice
  (from: 01/27/1999 until: 12/04/2000)
Ing. Ľubomír Židuliak
Wuppertalská 47
Košice
  (from: 09/30/1992 until: 06/21/1995)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje likvidátor sám a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 12/31/1998 until: 08/25/2010)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 09/30/1992 until: 12/30/1998)
Capital: 
4 207 661,156478 EUR Paid up: 4 207 661,156478 EUR
  (from: 02/25/2010 until: 08/25/2010)
126 760 000 Sk Paid up: 126 760 000 Sk
  (from: 05/12/2007 until: 02/24/2010)
100 000 Sk
  (from: 09/30/1992 until: 07/07/1998)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 12/30/2008
  (from: 07/04/2009)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Jana Závodská
Alžbetina 3
Košice 040 01
  (from: 07/04/2009)
Supervisory board: 
Ing. Milan Dolný - člen
Za mostom 7
Košice - mestská časť Krásna
  (from: 07/08/1998 until: 12/30/1998)
Ing. Milan Géci - člen
Astronautická 16
Košice
  (from: 02/08/1996 until: 07/09/1997)
Ing. Augustín Ihnát
Astronautická 31
Košice
  (from: 06/10/1993 until: 05/26/1996)
Ing. Bartolomej Kundis - predseda
Michalovská 11
Košice
  (from: 09/30/1992 until: 11/13/1994)
Ing. Jozef Machovič - predseda
Ludmanská 1
Košice
  (from: 07/08/1998 until: 12/30/1998)
JUDr. Kamil Medvec - člen
Pokroku 10
Košice
  (from: 11/14/1994 until: 06/21/1995)
Ing. Pavol Mráz - člen
Jasuchova 22
Košice
  (from: 06/22/1995 until: 07/07/1998)
Ing. Štefan Pacák - člen
Jiskrova 10
Košice
  (from: 09/30/1992 until: 11/13/1994)
Ambróz Sedlák - člen
Hellova 5
Košice
  (from: 11/14/1994 until: 06/21/1995)
Dušan Štefáni - člen
Sputnikova 10
Košice
  (from: 06/22/1995 until: 12/30/1998)
Ing. Štefan Štovčík - člen
Mieru 48
Poproč
  (from: 09/30/1992 until: 06/09/1993)
Ing. Vladimír Tóth - predseda
Karpatská 1
Košice
  (from: 07/10/1997 until: 07/07/1998)
Ing. Ladislva Volavka - člen
Jazdecká 6
Košice
  (from: 11/14/1994 until: 02/07/1996)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Radoslav Grega
Hlavná 81
Košice 040 01
From: 03/27/2007 Until: 08/26/2010
  (from: 05/12/2007)
 Liquidators:
Ladislav Lévy
Ružínska 15
Košice
  (from: 12/05/2000 until: 05/11/2007)
 Liquidators:
Ladislav Lévy
Ružínska 15
Košice
Until: 03/27/2007
  (from: 05/12/2007 until: 05/11/2007)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola vymazaná na základe uznesenia Okresného súdu Košice I č. k. 9K43/2008-188 zo dňa 26.5.2010.
  (from: 08/26/2010)
Spoločnosť bola založená notárskou zápisnicou N 546/92, Nz 514/92 ŠN Košice-mesto zo dňa 25.8.1992 v zmysle § 105 a nasl.ust. zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 09/30/1992 until: 08/25/2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.4.1994.
  (from: 11/14/1994 until: 08/25/2010)
Zmena zakladateľskej listiny podľa notárskej zápisnice zo dňa 29. 4. 1996.
  (from: 05/27/1996 until: 08/25/2010)
Zmena zakladateľskej listiny podľa notárskej zápisnice zo dňa 15. 5. 1997.
  (from: 07/10/1997 until: 08/25/2010)
Zmena zakladateľskej listiny podľa notárskej zápisnice zo dňa 29. 1. 1998.
  (from: 01/30/1998 until: 08/25/2010)
Zmena spol. zmluvy zo dňa 11.5.1998. Spoločenská zmluva upravená podľa zákona č. 11/98 Z.z.
  (from: 07/08/1998 until: 08/25/2010)
Vstup do likvidácie rozhodnutím valného zhromaždenia zo dňa 31.12.1998 ku dňu 1.1.1999.
  (from: 12/31/1998 until: 08/25/2010)
Rozhodnutie MVZ s.r.o. v likvidácii zo dňa 10. 10. 2000.
  (from: 12/05/2000 until: 08/25/2010)
Okresný súd Košice I uznesením č. k. 9K 43/2008-61 zo dňa 08.12.2008 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka VSŽ ZLIEVARNE spoločnosť s ručením obmedzeným Košice v likvidácii a ustanovil za správcu podstaty JUDr. Janu Závodskú, advokátku, so sídlom kancelárie Alžbetina č. 3, Košice.
  (from: 07/04/2009 until: 08/25/2010)
Date of updating data in databases:  09/27/2023
Date of extract :  09/28/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person