Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  44291/N

Business name: 
Smartphone s. r. o.
  (from: 12/14/2010 until: 11/13/2017)
Registered seat: 
Gazdovská 772/21
Komárno 945 01
  (from: 07/15/2011 until: 11/13/2017)
Identification number (IČO): 
45 961 999
  (from: 12/14/2010)
Date of entry: 
12/14/2010
  (from: 12/14/2010)
Person dissolved from: 
27. 9. 2017
  (from: 11/14/2017)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
  (from: 11/14/2017)
Date of deletion: 
11/14/2017
  (from: 11/14/2017)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 11/14/2017)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/14/2010)
Capital: 
7 000 EUR Paid up: 7 000 EUR
  (from: 12/14/2010 until: 11/13/2017)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.09.2017 o zrušení spoločnosti Smartphone s.r.o., so sídlom Gazdovská 772/21, 945 01 Komárno, IČO: 45 961 999 bez likvidácie zlúčením s nástupníckou spoločnosťou AKSIN Trade, s.r.o., so sídlom Grösslingová 4, 811 09 Bratislava, IČO: 36 849 511 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 48513/B. Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 44291/N sa v y m a z á v a dňom 14.11.2017 obchodná spoločnosť Smartphone s.r.o., so sídlom Gazdovská 772/21, 945 01 Komárno, IČO: 45 961 999 bez likvidácie zlúčením s obchodnou spoločnosťou AKSIN Trade, s.r.o., so sídlom Grösslingová 4, 811 09 Bratislava, IČO: 36 849 511 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 48513/B na základe zmluvy o zlúčení obchodných spoločností zo dňa 27.09.2017 vo forme notárskej zápisnice č. N 799/2017, NZ 33311/2017, NCRls 34026/2017, ktorá je právnym nástupcom zanikajúcej obchodnej spoločnosti a preberá všetky jej práva a záväzky ku dňu 14.11.2017.
  (from: 11/14/2017)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 11/14/2017)
Legal successor: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
AKSIN Trade, s.r.o. 36 849 511 ,
Grösslingová
4
  (from: 11/14/2017)
Date of updating data in databases:  05/17/2024
Date of extract :  05/21/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person