Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  423/R

Business name: 
EMOTEK, spol. s r.o.
  (from: 12/20/1994)
Registered seat: 
Piešťanská 2293/68
Nové Mesto nad Váhom 915 01
  (from: 02/13/2021)
Identification number (IČO): 
34 112 936
  (from: 12/20/1994)
Date of entry: 
12/20/1994
  (from: 12/20/1994)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/20/1994)
Objects of the company: 
inžinierska činnosť
  (from: 12/20/1994)
konštrukcia a stavba strojov s mechanickým pohonom
  (from: 12/20/1994)
vývoj, konštrukcia, výroba, inštalácia a servis zariadení v oblasti priemyslovej elektroniky a výpočtovej techniky
  (from: 12/20/1994)
veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/20/1994)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 12/20/1994)
kovoobrábanie, elektroiskrové obrábanie
  (from: 03/18/1998)
Partners: 
Ing. Tibor Fülöp
Tematínska 14
Nové Mesto nad Váhom
Slovak Republic
  (from: 02/13/2021)
Ing. Ján Švehla
1174
Moravské Lieskové
Slovak Republic
  (from: 02/13/2021)
Contribution of each member: 
Ing. Tibor Fülöp
Amount of investment: 3 928 EUR Paid up: 3 928 EUR
  (from: 02/13/2021)
Ing. Ján Švehla
Amount of investment: 2 713 EUR Paid up: 2 713 EUR
  (from: 02/13/2021)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 02/13/2021)
Ing. Tibor Fülöp
Tematínska 2003/14
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 12/20/1994
  (from: 12/10/2016)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
  (from: 12/20/1994)
Capital: 
6 641 EUR Paid up: 6 641 EUR
  (from: 09/05/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 6.12.1994 podľa §§ 56 až 75 a §§ 105 až 153 Obchodného zákon- níka č.513/1991 Zb. v znení zmien a doplnkov. Stary spis: S.r.o. 2482
  (from: 12/20/1994)
Na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia zo dňa 21.11.1997 bol prijatý dodatok č. l k spoločenskej zmluve.
  (from: 03/18/1998)
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve schválený vlaným zhromaždením dňa 6. 4. 1998
  (from: 08/28/1998)
Dodatok č. 3 zo dňa 21.08.1998 k spoločenskej zmluve schválený na zasadnutí mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 21.08.1998.
  (from: 04/07/1999)
Zmena spoločenskej zmluvy Dodatkom č. 4 zo dňa 22.10.1999.
  (from: 05/29/2000)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 09.09.2002 schválilo rozdelenie a prevod obchodného podielu (zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 09.09.2002), zmeny spoločenskej zmluvy vo forme Dodatku č. 5 k spoločenskej zmluve a úplné znenie spoločenskej zmluvy.
  (from: 09/30/2002)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 08/02/2011)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
MICROMA, spol. s r.o.
Trenčianska 17
Nové Mesto nad Váhom 915 01
  (from: 08/02/2011)
Date of updating data in databases:  09/26/2023
Date of extract :  09/27/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person