Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  235/B

Business name: 
PALMA - TUMYS a. s. Bratislava
  (from: 12/27/1991 until: 06/30/2008)
Registered seat: 
Račianska 76
Bratislava 836 04
  (from: 02/18/1993 until: 06/30/2008)
Identification number (IČO): 
30 777 062
  (from: 12/27/1991)
Date of entry: 
12/27/1991
  (from: 12/27/1991)
Date of deletion: 
07/01/2008
  (from: 07/01/2008)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 07/01/2008)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/27/1991)
Capital: 
620 574 000 Sk Paid up: 620 574 000 Sk
  (from: 08/05/2002 until: 06/30/2008)
Other legal facts: 
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 20.06.2008 o zrušení spoločnosti PALMA - TUMYS a.s. Bratislava, so sídlom Račianska 76, 836 04 Bratislava, IČO: 30 777 062, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 235/B bez likvidácie a jej zlúčení so spoločnosťou PALMA Group, a.s., so sídlom Račianska 76, 836 04 Bratislava, IČO: 36 731 153, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, Oddiel Sa, Vložka č. 4072/B, ktorá sa na základe zmluvy o zlúčení zo dňa 23.06.2008 spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 187/2008, NZ 26774/2008 notárkou JUDr. Jarmilou Kováčovou, stáva právnym nástupcom PALMA – TUMYS a.s. Bratislava a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 07/01/2008)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 07/01/2008)
Legal successor: 
PALMA Group, a.s.
Račianska 76
Bratislava 836 04
  (from: 07/01/2008)
Date of updating data in databases:  11/25/2021
Date of extract :  11/28/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person