Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  3793/S

Business name: 
ASB ROTO s.r.o.
  (from: 10/26/1998 until: 04/14/2014)
ŠK AGROMEPA SFF - BRAIN, s.r.o. v skratke: ŠK ASB, s.r.o.
  (from: 08/13/1997 until: 10/25/1998)
ŠK AGROMEPA SFF-BRAIN, s.r.o.
  (from: 09/10/1996 until: 08/12/1997)
Registered seat: 
Školská 19
Brezno 977 01
  (from: 05/22/2001 until: 04/14/2014)
Povstalecká 10
Banská Bystrica 974 01
  (from: 05/31/1999 until: 05/21/2001)
Tulská 32
Banská Bystrica 974 01
  (from: 03/25/1997 until: 05/30/1999)
Tajovského 25
Banská Bystrica 974 00
  (from: 09/10/1996 until: 03/24/1997)
Identification number (IČO): 
36 009 369
  (from: 09/10/1996)
Date of entry: 
09/10/1996
  (from: 09/10/1996)
Person dissolved from: 
27.3.2014
  (from: 04/15/2014)
Date of deletion: 
04/15/2014
  (from: 04/15/2014)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 04/15/2014)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/10/1996)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/10/1996 until: 04/14/2014)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/10/1996 until: 04/14/2014)
sprostredkovanie v oblasti výroby, obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/10/1996 until: 04/14/2014)
predaj na priamu konzumáciu - alkoholic- kých, nealkoholických nápojov, piva, vína, priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov a koktailov
  (from: 09/10/1996 until: 04/14/2014)
prenájom strojov a prístrojov
  (from: 09/10/1996 until: 04/14/2014)
prenájom bytových a nebytových priestorov
  (from: 09/10/1996 until: 04/14/2014)
poskytovanie leasingových služieb
  (from: 09/10/1996 until: 04/14/2014)
organizovanie kurzov a školení mimo oblasti telovýchovy a športu
  (from: 09/10/1996 until: 04/14/2014)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 09/10/1996 until: 04/14/2014)
realizácia profesionálnej a amatérskej športovej činnosti v oblasti kolektívnych a individuálnych športov
  (from: 09/10/1996 until: 04/14/2014)
Partners: 
Ing. Štefan Pavlík - PROPA IČO: 14 159 783
Lesná 3
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 10/26/1998 until: 05/21/2001)
Ing. Štefan Pavlík - PROPA IČO: 14 159 783
Lesná 3
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 03/25/1997 until: 10/25/1998)
AGROMEPA, s.r.o. IČO: 31 634 524
Skuteckého 19
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 09/10/1996 until: 10/25/1998)
SFF - BRAIN spol. s r.o IČO: 30 228 255
SNP 9
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 09/10/1996 until: 10/25/1998)
Radoslav Baran
Tatranská 95
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 10/26/1998 until: 05/21/2001)
Ing. Ján Bušovský
Severná 16
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 10/26/1998 until: 05/21/2001)
Ing. Ján Bušovský
Severná 16
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 03/25/1997 until: 10/25/1998)
Stanislav Fehér
Kollárova 38
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 10/26/1998 until: 05/21/2001)
Ing. Jozef Fehér
Tatranská 35
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 10/26/1998 until: 05/21/2001)
Peter Kvoriak
Tatranská 73
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 10/26/1998 until: 05/21/2001)
Ján Michelík
Kukučínova 24
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 10/26/1998 until: 05/21/2001)
Ján Michelík
Kukučínova 24
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 03/25/1997 until: 10/25/1998)
Ing. Alexander Papač
Limbová 19
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 10/26/1998 until: 05/21/2001)
Ing. Štefan Pavlík
Tulská 2
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 09/10/1996 until: 03/24/1997)
Ján Vasilko
Tichá 13
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 08/13/1997 until: 10/25/1998)
Tibor Vasilko
Tichá 13
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 09/10/1996 until: 08/12/1997)
Marian Vyrva
Školská 19
Brezno
Slovak Republic
  (from: 05/22/2001 until: 04/14/2014)
Contribution of each member: 
SFF - BRAIN spol. s r.o
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 09/10/1996 until: 10/25/1998)
Ing. Štefan Pavlík
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 09/10/1996 until: 03/24/1997)
Tibor Vasilko
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 09/10/1996 until: 08/12/1997)
AGROMEPA, s.r.o.
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 09/10/1996 until: 10/25/1998)
Ing. Štefan Pavlík - PROPA
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/25/1997 until: 10/25/1998)
Ing. Ján Bušovský
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/25/1997 until: 10/25/1998)
Ján Michelík
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/25/1997 until: 10/25/1998)
Ján Vasilko
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 08/13/1997 until: 10/25/1998)
Ing. Štefan Pavlík - PROPA
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 10/26/1998 until: 05/21/2001)
Ing. Ján Bušovský
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 10/26/1998 until: 05/21/2001)
Ján Michelík
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 10/26/1998 until: 05/21/2001)
Peter Kvoriak
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 10/26/1998 until: 05/21/2001)
Radoslav Baran
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 10/26/1998 until: 05/21/2001)
Stanislav Fehér
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 10/26/1998 until: 05/21/2001)
Ing. Jozef Fehér
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 10/26/1998 until: 05/21/2001)
Ing. Alexander Papač
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 10/26/1998 until: 05/21/2001)
Marian Vyrva
Amount of investment: 240 000 Sk Paid up: 240 000 Sk
  (from: 05/22/2001 until: 04/14/2014)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 05/31/1999 until: 04/14/2014)
konatelia
  (from: 09/10/1996 until: 05/30/1999)
Stanislav Féher
Kollárova 38
Banská Bystrica
  (from: 09/10/1996 until: 05/30/1999)
Ing. Vladimír Matejčík
Povstalecká 10
Banská Bystrica
  (from: 05/31/1999 until: 05/21/2001)
Ing. Alexander Papač
Limbová 19
Banská Bystrica
  (from: 09/10/1996 until: 05/30/1999)
Ing. Štefan Pavlík
Tulská 32
Banská Bystrica
  (from: 09/10/1996 until: 05/30/1999)
Marian Vyrva
Školská 19
Brezno
  (from: 05/22/2001 until: 04/14/2014)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 05/31/1999 until: 04/14/2014)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, do hodnoty 15.000,- Sk každý samostatne, nad hodnotu 15.000,- Sk do 100.000,- Sk vždy dvaja spoločne, nad 100.000,- Sk a pri nákupe a predaji hmotného investičného majetku vždy všetci traja spoločne.
  (from: 09/10/1996 until: 05/30/1999)
Capital: 
240 000 Sk
  (from: 10/26/1998 until: 04/14/2014)
140 000 Sk
  (from: 03/25/1997 until: 10/25/1998)
100 000 Sk
  (from: 09/10/1996 until: 03/24/1997)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k. 6Cbr/188/2013-17 zo dňa 06.02.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.03.2014 bola obchodná spoločnosť ASB ROTO s.r.o., so sídlom Školská 19, 977 01 Brezno, IČO: 36 009 369 zrušená bez likvidácie.
  (from: 04/15/2014)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 27.8.1996 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Starý spis: S.r.o. 9831
  (from: 09/10/1996 until: 04/14/2014)
. Valné zhromaždenie dňa 23.1.1997 rozhodlo o schválení Dodatku č. 1.
  (from: 03/25/1997 until: 04/14/2014)
. Zapisuje sa zmena v súlade s uznesením valného zhromaždenia zo dňa 15.4.1997.
  (from: 08/13/1997 until: 04/14/2014)
. Valné zhromaždenie konané dňa 13.7.1998 schválilo Dodatok č. 3, ktorým sa upravuje spoločenská zmluva v zmysle zák.č. 11/98 Z.z.
  (from: 10/26/1998 until: 04/14/2014)
. Valné zhromaždenie konané dňa 23.2.1999 schválilo Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.
  (from: 05/31/1999 until: 04/14/2014)
. Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 30.1.2001 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy - Dodatok č. 5.
  (from: 05/22/2001 until: 04/14/2014)
Date of updating data in databases:  03/17/2023
Date of extract :  03/20/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person