Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  241/B

Business name: 
AXASOFT, a. s.
  (from: 08/01/2009 until: 08/31/2014)
AXA, akciová spoločnosť v skrátenej forme: AXA, a.s.
  (from: 12/04/2000 until: 07/31/2009)
A X A, akciová spoločnosť
  (from: 12/19/1991 until: 12/03/2000)
Registered seat: 
Radničné nám. 4
Bratislava 821 05
  (from: 12/06/1995 until: 08/31/2014)
Svätoplukova 31
Bratislava 821 08
  (from: 11/02/1992 until: 12/05/1995)
Trenčianska 55
Bratislava
  (from: 12/19/1991 until: 11/01/1992)
Identification number (IČO): 
17 328 225
  (from: 12/19/1991)
Date of entry: 
12/19/1991
  (from: 12/19/1991)
Date of deletion: 
09/01/2014
  (from: 09/01/2014)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 09/01/2014)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/19/1991)
Objects of the company: 
Vývoj a aplikácia software, údržba, školiaca, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti software, obchodná činnosť, dovoz a vývoz výpočtovej a kancelárskej techniky a software.
  (from: 12/19/1991 until: 07/01/1993)
poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku
  (from: 07/02/1993 until: 09/18/1994)
školiaca, poradenská a konzultačná činnosť
  (from: 07/02/1993 until: 09/18/1994)
projektovanie, inštalácia a údržba počítačových sietí
  (from: 07/02/1993 until: 09/18/1994)
montáž, oprava a inštalácie kancelárskej elektroniky
  (from: 07/02/1993 until: 09/18/1994)
poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku, školiaca, poradenská a konzultačná činnosť
  (from: 09/19/1994 until: 08/31/2014)
projektovanie, inštalácia a údržba počítačových sietí, montáž, oprava a inštalácia kancelárskej elektroniky
  (from: 09/19/1994 until: 08/31/2014)
kúpa rozličného tovaru, kancelárskej a výpočtovej techniky za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/19/1994 until: 08/31/2014)
automatizované spracovanie údajov a činnosti súvisiace s databázami
  (from: 12/04/2000 until: 08/31/2014)
prevádzkovanie miesta uloženia písomností nearchívnej povahy
  (from: 12/04/2000 until: 08/31/2014)
činnosti knižníc pre právnické osoby a podnikateľov
  (from: 12/04/2000 until: 08/31/2014)
počítačové služby
  (from: 04/01/2009 until: 08/31/2014)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 04/01/2009 until: 08/31/2014)
správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
  (from: 04/01/2009 until: 08/31/2014)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 04/01/2009 until: 08/31/2014)
polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín
  (from: 04/01/2009 until: 08/31/2014)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 04/01/2009 until: 08/31/2014)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 04/01/2009 until: 08/31/2014)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 04/01/2009 until: 08/31/2014)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/11/2004 until: 08/31/2014)
Managing board
  (from: 09/30/2003 until: 03/10/2004)
Managing board
  (from: 12/04/2000 until: 09/29/2003)
Managing board
  (from: 12/06/1995 until: 12/03/2000)
Managing board
  (from: 12/19/1991 until: 12/05/1995)
Ing. Jozef Grom - člen
Studenohorská 57
Bratislava
  (from: 10/15/1997 until: 12/03/2000)
Ing. Jozef Grom - člen predstavenstva
Studenohorská 57
Bratislava
  (from: 03/15/1995 until: 12/05/1995)
Ing. Jozef Grom - člen predstavenstva
Studenohorská 57
Bratislava
  (from: 12/06/1995 until: 10/14/1997)
Ing. Jozef Gubka
Mlynarovičová 20
Bratislava
  (from: 09/19/1994 until: 12/05/1995)
Ing. Jozef Gubka
Mlynarovičová 20
Bratislava
  (from: 12/06/1995 until: 10/14/1997)
Ing. Jozef Gubka - člen
Mlynaričova 10
Bratislava 851 03
From: 08/14/2003
  (from: 03/11/2004 until: 11/07/2005)
Ing. Jozef Gubka - člen
Mlynaričova 10
Bratislava 851 03
From: 08/14/2003 Until: 10/25/2005
  (from: 11/08/2005 until: 11/07/2005)
Michal Hanzel - podpredseda predstavenstva
Kozia 28
Bratislava 811 03
From: 09/12/2012
  (from: 09/25/2012 until: 04/24/2014)
Michal Hanzel - podpredseda predstavenstva
Kozia 28
Bratislava 811 03
From: 09/12/2012 Until: 04/11/2014
  (from: 04/25/2014 until: 04/24/2014)
Zita Hollá - člen
Stanislava 31
Bratislava
From: 03/21/2002
  (from: 05/09/2002 until: 03/30/2003)
Jana Chrenková - podpredseda
Mateja Bela 6
Bratislava 811 06
From: 01/15/2009
  (from: 01/24/2009 until: 09/24/2012)
Jana Chrenková - podpredseda
Mateja Bela 6
Bratislava 811 06
From: 01/15/2009 Until: 09/12/2012
  (from: 09/25/2012 until: 09/24/2012)
Ing. František Krajčovič - člen
Bilíkova 9
Bratislava
  (from: 10/15/1997 until: 12/03/2000)
Ing. Dušan Kráľ - člen
Vyšehradská 13
Bratislava
  (from: 07/02/1993 until: 09/18/1994)
Ing. Dušan Kráľ - predseda
Vyšehradská 13
Bratislava
  (from: 03/15/1995 until: 12/05/1995)
Ing. Dušan Kráľ - predseda
Vyšehradská 13
Bratislava
  (from: 12/06/1995 until: 12/03/2000)
Ing. Dušan Kráľ - predseda
Vyšehradská 13
Bratislava
  (from: 12/04/2000 until: 03/10/2004)
Ing. Dušan Kráľ - člen
Vyšehradská 13
Bratislava 851 06
From: 10/24/2008
  (from: 01/24/2009 until: 03/31/2009)
Ing. Dušan Kráľ - člen
Vyšehradská 13
Bratislava 851 06
From: 10/24/2008 Until: 03/09/2009
  (from: 04/01/2009 until: 03/31/2009)
Ing. Dušan Kráľ - podpredseda
Vyšehradská 13
Bratislava 851 06
From: 10/26/2005
  (from: 11/08/2005 until: 11/26/2008)
Ing. Dušan Kráľ - podpredseda
Vyšehradská 13
Bratislava 851 06
From: 10/26/2005 Until: 10/23/2008
  (from: 11/27/2008 until: 11/26/2008)
Ing. Dušan Kráľ - podpredseda
Vyšehradská 13
Bratislava 851 06
From: 10/24/2008
  (from: 11/27/2008 until: 01/23/2009)
Ing. Dušan Kráľ - predseda
Vyšehradská 13
Bratislava 851 06
From: 08/14/2003
  (from: 03/11/2004 until: 11/07/2005)
Ing. Dušan Kráľ - predseda
Vyšehradská 13
Bratislava 851 06
From: 08/14/2003 Until: 10/25/2005
  (from: 11/08/2005 until: 11/07/2005)
Mgr. Branislav Molitoris - člen
Púpavová 25
Bratislava
Until: 08/14/2003
  (from: 12/04/2000 until: 03/10/2004)
prom. mat. Branislav Molitoris - člen
Nad Dunajom 36
Bratislava
  (from: 12/19/1991 until: 03/14/1995)
prom. mat. Branislav Molitoris - podpredseda
Nad Dunajom 36
Bratislava
  (from: 03/15/1995 until: 12/05/1995)
prom. mat. Branislav Molitoris - podpredseda
Púpavová 25
Bratislava
  (from: 12/06/1995 until: 12/03/2000)
Mgr. Branislav Molitoris - člen
Púpavová 25
Bratislava 841 04
From: 10/26/2005
  (from: 11/08/2005 until: 11/26/2008)
Mgr. Branislav Molitoris - člen
Púpavová 25
Bratislava 841 04
From: 10/26/2005 Until: 10/23/2008
  (from: 11/27/2008 until: 11/26/2008)
Mgr. Branislav Molitoris - člen
Púpavová 25
Bratislava 841 04
From: 10/24/2008
  (from: 11/27/2008 until: 03/31/2009)
Mgr. Branislav Molitoris - člen
Púpavová 25
Bratislava 841 04
From: 10/24/2008 Until: 03/09/2009
  (from: 04/01/2009 until: 03/31/2009)
Ing. Radek Novák - podpredseda
Hradská 14408/78B
Bratislava 821 07
From: 01/15/2009
  (from: 01/24/2009 until: 04/24/2014)
Ing. Radek Novák - podpredseda
Hradská 14408/78B
Bratislava 821 07
From: 01/15/2009 Until: 04/11/2014
  (from: 04/25/2014 until: 04/24/2014)
Ing. Tobiáš Orth - člen
Romanova 44
Bratislava
From: 02/27/2003
  (from: 09/30/2003 until: 03/10/2004)
Ing. Tobiáš Orth - člen
Romanova 44
Bratislava 851 02
From: 08/14/2003
  (from: 03/11/2004 until: 05/05/2005)
Ing. Tobiáš Orth - člen
Romanova 44
Bratislava 851 02
From: 08/14/2003 Until: 03/31/2005
  (from: 05/06/2005 until: 05/05/2005)
Ing. Andrej Révay - člen
Uzbecká 18
Bratislava 821 07
From: 10/26/2005
  (from: 11/08/2005 until: 11/26/2008)
Ing. Andrej Révay - člen
Uzbecká 18
Bratislava 821 07
From: 10/26/2005 Until: 10/23/2008
  (from: 11/27/2008 until: 11/26/2008)
Ing. Andrej Révay - člen
Uzbecká 18
Bratislava 821 07
From: 10/24/2008
  (from: 11/27/2008 until: 03/31/2009)
Ing. Andrej Révay - člen
Uzbecká 18
Bratislava 821 07
From: 10/24/2008 Until: 03/09/2009
  (from: 04/01/2009 until: 03/31/2009)
Ing. Miroslav Sopkovčík - člen
Lenardova 16
Bratislava
  (from: 12/04/2000 until: 03/10/2004)
Ing. Miroslav Sopkovčík - člen
Lenardova 16
Bratislava 851 01
From: 08/14/2003
  (from: 03/11/2004 until: 11/07/2005)
Ing. Miroslav Sopkovčík - člen
Lenardova 16
Bratislava 851 01
From: 08/14/2003 Until: 10/25/2005
  (from: 11/08/2005 until: 11/07/2005)
Ing. Miroslav Ševčík - člen
Višňová 5
Bratislava
Until: 01/23/2002
  (from: 12/04/2000 until: 04/02/2002)
Miroslav Ševčík - člen
Višňová 5
Bratislava 831 01
From: 05/01/2005
  (from: 06/28/2005 until: 11/07/2005)
Miroslav Ševčík - člen
Višňová 5
Bratislava 831 01
From: 05/01/2005 Until: 10/25/2005
  (from: 11/08/2005 until: 11/07/2005)
Ing. Miroslav Ševčík - predseda
Bzovícka 2/3178
Bratislava 851 07
From: 10/26/2005
  (from: 08/08/2006 until: 11/26/2008)
Ing. Miroslav Ševčík - predseda
Bzovícka 2/3178
Bratislava 851 07
From: 10/26/2005 Until: 10/23/2008
  (from: 11/27/2008 until: 11/26/2008)
Ing. Miroslav Ševčík - predseda
Bzovícka 2/3178
Bratislava 851 07
From: 10/24/2008
  (from: 11/27/2008 until: 05/13/2009)
Ing. Miroslav Ševčík - predseda
Bzovícka 2/3178
Bratislava 851 07
From: 10/24/2008 Until: 05/06/2009
  (from: 05/14/2009 until: 05/13/2009)
Ing. Miroslav Ševčík - predseda
Višňová 5
Bratislava 831 01
From: 10/26/2005
  (from: 11/08/2005 until: 08/07/2006)
Ing. Miroslav Štrokendl - člen
Námestie 6. apríla 21
Bratislava
  (from: 07/02/1993 until: 09/18/1994)
Ing. Milan Valentovič - člen
Podkolibská 5
Bratislava
  (from: 10/15/1997 until: 12/03/2000)
Ing. Milan Valentovič - podpredseda
Podkolibská 5
Bratislava
  (from: 12/04/2000 until: 03/10/2004)
Ing. Milan Valentovič - člen
Podkolibská 5
Bratislava 831 01
From: 10/26/2005
  (from: 11/08/2005 until: 11/26/2008)
Ing. Milan Valentovič - člen
Podkolibská 5
Bratislava 831 01
From: 10/26/2005 Until: 10/23/2008
  (from: 11/27/2008 until: 11/26/2008)
Ing. Milan Valentovič - člen
Podkolibská 5
Bratislava 831 01
From: 10/24/2008
  (from: 11/27/2008 until: 03/31/2009)
Ing. Milan Valentovič - člen
Podkolibská 5
Bratislava 831 01
From: 10/24/2008 Until: 03/09/2009
  (from: 04/01/2009 until: 03/31/2009)
Ing. Milan Valentovič - podpredseda
Podkolibská 5
Bratislava 831 01
From: 08/14/2003
  (from: 03/11/2004 until: 11/07/2005)
Ing. Milan Valentovič - podpredseda
Podkolibská 5
Bratislava 831 01
From: 08/14/2003 Until: 10/25/2005
  (from: 11/08/2005 until: 11/07/2005)
Ing. Jozef Vaško - člen predstavenstva
Rajecká 11
Bratislava
  (from: 03/15/1995 until: 12/05/1995)
Ing. Jozef Vaško - člen predstavenstva
Rajecká 11
Bratislava
  (from: 12/06/1995 until: 10/14/1997)
Ing. Jozef Vaško - podpredseda
Rajecká 11
Bratislava
  (from: 12/19/1991 until: 03/14/1995)
Ing. Viera Zemanová - predseda
Červenej armády 6
Bratislava
  (from: 12/19/1991 until: 03/14/1995)
Ing. Dušan Kráľ - predseda predstavenstva
Vyšehradská 13
Bratislava 851 06
From: 05/06/2009
  (from: 05/14/2009 until: 08/31/2014)
Ing. Boris Kekeši - podpredseda
Dvořákovo nábrežie 7529/4E
Bratislava 811 02
From: 04/11/2014
  (from: 04/25/2014 until: 08/31/2014)
Ing. Michal Tkačín , CSc. - podpredseda
Javorová 3072/7
Žilina 010 01
From: 04/11/2014
  (from: 04/25/2014 until: 08/31/2014)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú a podpisujú dvaja členovia predstavenstva spoločne, z ktorých aspoň jeden je podpredsedom predstavenstva.
  (from: 01/28/2009 until: 08/31/2014)
Spoločnosť zastupujú a za spoločnosť podpisujú dvaja členovia predstavenstva spoločne, z ktorých jeden bude predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva spolu s ďalším členom predstavenstva.
  (from: 11/08/2005 until: 01/27/2009)
Spoločnosť zastupujú a za spoločnosť podpisujú dvaja členovia predstavenstva spoločne, z ktorých jeden bude predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva spolu s ďalším členom predstavenstva. Ing. Dušan Kráľ - v mene spoločnosti koná spoločne s podpredsedom predstavenstva, alebo s iným členom predstavenstva. Ing. Milan Valentovič - v mene spoločnosti koná spoločne s predsedom predstavenstva, alebo s iným členom predstavenstva. Ing. Miroslav Ševčík - v mene spoločnosti koná spoločne s predsedom predstavenstva, alebo s podpredsedom predstaventva. Ing. Miroslav Sopkovčík - v mene spoločnosti koná spolu s predsedom predstavenstva, alebo s podpredsedom predstavenstva. Ing. Jozef Gubka - v mene spoločnosti koná spolu s predsedom predstavenstva, alebo s podpredsedom predstavenstva.
  (from: 06/28/2005 until: 11/07/2005)
Spoločnosť zastupujú a za spoločnosť podpisujú dvaja členovia predstavenstva spoločne, z ktorých jeden bude predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva spolu s ďalším členom predstavenstva. Ing. Dušan Kráľ - v mene spoločnosti koná spoločne s podpredsedom predstavenstva, alebo s iným členom predstavenstva. Ing. Milan Valentovič - v mene spoločnosti koná spoločne s predsedom predstavenstva, alebo s iným členom predstavenstva. Ing. Miroslav Sopkovčík - v mene spoločnosti koná spolu s predsedom predstavenstva, alebo s podpredsedom predstavenstva. Ing. Jozef Gubka - v mene spoločnosti koná spolu s predsedom predstavenstva, alebo s podpredsedom predstavenstva.
  (from: 05/06/2005 until: 06/27/2005)
Spoločnosť zastupujú a za spoločnosť podpisujú dvaja členovia predstavenstva spoločne, z ktorých jeden bude predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva spolu s ďalším členom predstavenstva. Ing. Tobiáš Orth koná spoločne s predsedom predstavenstva alebo s podpredsedom predstavenstva. Ing. Dušan Kráľ - v mene spoločnosti koná spoločne s podpredsedom predstavenstva, alebo s iným členom predstavenstva. Ing. Milan Valentovič - v mene spoločnosti koná spoločne s predsedom predstavenstva, alebo s iným členom predstavenstva. Ing. Tobiáš Orth - v mene spoločnosti koná spoločne s predsedom predstavenstva, alebo s podpredsedom. Ing. Miroslav Sopkovčík - v mene spoločnosti koná spolu s predsedom predstavenstva, alebo s podpredsedom predstavenstva. Ing. Jozef Gubka - v mene spoločnosti koná spolu s predsedom predstavenstva, alebo s podpredsedom predstavenstva.
  (from: 03/11/2004 until: 05/05/2005)
Spoločnosť zastupujú a za spoločnosť podpisujú dvaja členovia predstavenstva spoločne, z ktorých jeden bude predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva spolu s ďalším členom predstavenstva. Ing. Tobiáš Orth koná spoločne s predsedom predstavenstva alebo s podpredsedom predstavenstva.
  (from: 09/30/2003 until: 03/10/2004)
Spoločnosť zastupujú a za spoločnosť podpisujú dvaja členovia predstavenstva spoločne, z ktorých jeden bude predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva spolu s ďalším členom predstavenstva.
  (from: 12/04/2000 until: 09/29/2003)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť konajú a podpisujú v mene spoločnosti vždy predseda predstavenstva spoločne s jedným členom predstavenstva, alebo dvaja členovia predstavenstva súčasne, alebo jeden člen predstavenstva spoločne s prokuristom. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (from: 12/06/1995 until: 12/03/2000)
Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda a podpredseda, prípadne prokurista. Prokuristi sú oprávnení v obchodných prípadoch, prevode a výbere prostriedkov do hodnoty 20.000,Kčs a v ostatných bežných veciach zastupovať a podpisovať v mene spoločnosti pre každého samostatne. Vo všetkých ostatných prípadoch zastupujú spoločnosť a podpisujú za ňu vždy dvaja prokuristi spoločne.
  (from: 12/19/1991 until: 12/05/1995)
Procuration: 
Ing. František Krajčovič
Bilíková 9
Bratislava
  (from: 09/19/1994 until: 12/03/2000)
Ing. Dušan Kráľ
Vyšehradská 13
Bratislava
  (from: 09/19/1994 until: 12/03/2000)
prom. mat. Branislav Molitoris
Nad Dunajom 36
Bratislava
  (from: 09/19/1994 until: 12/03/2000)
JUDr. Vít Pačes
Pifflova 2
Bratislava
  (from: 10/15/1997 until: 12/03/2000)
Ing. Andrej Révay
Korytnícka 8
Bratislava
  (from: 09/19/1994 until: 12/03/2000)
Ing. Milan Valentovič
Podkolibská 5
Bratislava
  (from: 10/15/1997 until: 12/03/2000)
Ing. Viera Zemanová
Grösslingova 6
Bratislava
  (from: 03/15/1995 until: 10/14/1997)
Capital: 
2 976 943,86 EUR Paid up: 2 976 943,86 EUR
  (from: 01/24/2009 until: 08/31/2014)
89 694 000 Sk Paid up: 89 694 000 Sk
  (from: 07/09/2002 until: 01/23/2009)
89 694 000 Sk
  (from: 08/28/1998 until: 07/08/2002)
29 898 000 Sk
  (from: 10/15/1997 until: 08/27/1998)
17 936 000 Sk
  (from: 01/16/1997 until: 10/14/1997)
13 452 000 Sk
  (from: 12/06/1995 until: 01/15/1997)
4 484 000 Sk
  (from: 03/15/1995 until: 12/05/1995)
1 457 300 Sk
  (from: 09/19/1994 until: 03/14/1995)
1 121 000 Sk
  (from: 07/02/1993 until: 09/18/1994)
277 000 Sk
  (from: 12/19/1991 until: 07/01/1993)
Shares: 
Number of shares: 89694
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,19 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevod akcií je podmienený súhlasom dozornej rady spoločnosti.
  (from: 01/24/2009 until: 08/31/2014)
Number of shares: 89694
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Spoločnosť podmieňuje prevoditeľnosť akcií na meno súhlasom spoločnosti.
  (from: 07/09/2002 until: 01/23/2009)
Number of shares: 89694
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/04/2000 until: 07/08/2002)
Number of shares: 89694
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 08/28/1998 until: 12/03/2000)
Number of shares: 29898
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 10/15/1997 until: 08/27/1998)
Number of shares: 17936
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/16/1997 until: 10/14/1997)
Number of shares: 13452
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/06/1995 until: 01/15/1997)
Number of shares: 4484
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/15/1995 until: 12/05/1995)
Number of shares: 1121
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 300 Sk
  (from: 09/19/1994 until: 03/14/1995)
Number of shares: 1121
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 07/02/1993 until: 09/18/1994)
Stockholder: 
Brent crude s. r. o.
Drotárska cesta 102
Bratislava 811 02
  (from: 12/31/2013 until: 06/06/2014)
COLUMBEX INTERNATIONAL, a.s.
Rusovská cesta 1
Bratislava 851 01
  (from: 06/07/2014 until: 08/31/2014)
SW Solutions a. s.
Kupeckého 5
Bratislava 821 08
  (from: 04/01/2009 until: 10/31/2009)
Supervisory board: 
Branislav Grman
Špieszova 9
Bratislava 841 04
From: 04/11/2008
  (from: 05/17/2008 until: 01/23/2009)
Branislav Grman
Špieszova 9
Bratislava 841 04
From: 04/11/2008 Until: 01/15/2009
  (from: 01/24/2009 until: 01/23/2009)
Jozef Grom
Studenohorská 57
Bratislava 841 03
From: 06/11/2004
  (from: 07/16/2004 until: 07/09/2008)
Jozef Grom
Studenohorská 57
Bratislava 841 03
From: 06/11/2004 Until: 06/11/2008
  (from: 07/10/2008 until: 07/09/2008)
Michal Hanzel
Kozia 28
Bratislava 811 03
From: 01/15/2009
  (from: 01/24/2009 until: 09/24/2012)
Michal Hanzel
Kozia 28
Bratislava 811 03
From: 01/15/2009 Until: 09/12/2012
  (from: 09/25/2012 until: 09/24/2012)
Ing. Zita Hollá - člen
Stanislava 31
Bratislava
  (from: 03/15/1995 until: 12/05/1995)
Ing. Zita Hollá - člen
Stanislava 31
Bratislava
  (from: 12/06/1995 until: 12/03/2000)
Marián Hollý
J. Stanislava 31
Bratislava 841 05
From: 06/11/2004
  (from: 07/16/2004 until: 05/16/2008)
Marián Hollý
J. Stanislava 31
Bratislava 841 05
From: 06/11/2004 Until: 04/11/2008
  (from: 05/17/2008 until: 05/16/2008)
Ing. Michal Chrenko
Mateja Bela 6
Bratislava 811 06
From: 01/15/2009
  (from: 01/24/2009 until: 09/24/2012)
Ing. Michal Chrenko
Mateja Bela 6
Bratislava 811 06
From: 01/15/2009 Until: 09/12/2012
  (from: 09/25/2012 until: 09/24/2012)
Ing. Rozália Chrenková
Mateja Bela 6
Bratislava 811 06
From: 01/15/2009
  (from: 01/24/2009 until: 09/24/2012)
Ing. Rozália Chrenková
Mateja Bela 6
Bratislava 811 06
From: 01/15/2009 Until: 09/12/2012
  (from: 09/25/2012 until: 09/24/2012)
Ing. Vladimír Jurčo - predseda
Nográdyho 563/25
Zvolen
  (from: 03/15/1995 until: 12/05/1995)
Ing. Vladimír Jurčo - predseda
Nográdyho 563/25
Zvolen
  (from: 12/06/1995 until: 01/15/1997)
Ing. Július Kačmár - člen
Piešťanská 46
Košice
Until: 05/30/2003
  (from: 12/04/2000 until: 09/29/2003)
Ing. Gabriela Klačanská - člen
Kmeťova 3
Nitra
From: 05/30/2003
  (from: 09/30/2003 until: 07/15/2004)
Ing. Gabriela Klačanská - člen
Kmeťova 3
Nitra
From: 05/30/2003 Until: 06/11/2004
  (from: 07/16/2004 until: 07/15/2004)
RNDr. Anton Kóša - člen
Na Hôrke 27
Nitra
  (from: 12/04/2000 until: 07/15/2004)
RNDr. Anton Kóša - člen
Na Hôrke 27
Nitra
Until: 06/11/2004
  (from: 07/16/2004 until: 07/15/2004)
RNDr. Anton Kóša - člen
Na Hôrke 27
Nitra 949 01
  (from: 01/16/1997 until: 12/03/2000)
RNDr. Anton Kóša
Korčekova 4
Nitra 949 11
From: 06/11/2004
  (from: 05/06/2005 until: 05/16/2008)
RNDr. Anton Kóša
Korčekova 4
Nitra 949 11
From: 06/11/2004 Until: 04/11/2008
  (from: 05/17/2008 until: 05/16/2008)
RNDr. Anton Kóša
Na Hôrke 27
Nitra 949 11
From: 06/11/2004
  (from: 07/16/2004 until: 05/05/2005)
Martin Kováč
Nám.Hraničiarov 23/A
Bratislava 851 03
From: 01/15/2009
  (from: 01/24/2009 until: 09/24/2012)
Martin Kováč
Nám.Hraničiarov 23/A
Bratislava 851 03
From: 01/15/2009 Until: 09/12/2012
  (from: 09/25/2012 until: 09/24/2012)
Ing. František Krajčovič - člen
Bílikova 9
Bratislava
  (from: 12/04/2000 until: 07/15/2004)
Ing. František Krajčovič - člen
Bílikova 9
Bratislava
Until: 06/11/2004
  (from: 07/16/2004 until: 07/15/2004)
Ing. František Krajčovič
Trlinská 9
Šenkvice 900 81
From: 04/11/2008
  (from: 05/17/2008 until: 01/23/2009)
Ing. František Krajčovič
Trlinská 9
Šenkvice 900 81
From: 04/11/2008 Until: 01/15/2009
  (from: 01/24/2009 until: 01/23/2009)
Juraj Škarba
Záhradnícka 138/2
Tomášov 900 44
From: 11/14/2011
  (from: 12/20/2011 until: 09/24/2012)
Juraj Škarba
Záhradnícka 138/2
Tomášov 900 44
From: 11/14/2011 Until: 09/12/2012
  (from: 09/25/2012 until: 09/24/2012)
Ing. Miroslav Švec - predseda
Budyšínska 10/A
Bratislava
  (from: 01/16/1997 until: 12/03/2000)
Ing. Miroslav Švec - predseda
Budyšínska 10/A
Bratislava
  (from: 12/04/2000 until: 07/15/2004)
Ing. Miroslav Švec - predseda
Budyšínska 10/A
Bratislava
Until: 06/11/2004
  (from: 07/16/2004 until: 07/15/2004)
Ing. Miroslav Švec
Budyšínska 10/A
Bratislava 831 03
From: 06/11/2004
  (from: 07/16/2004 until: 05/16/2008)
Ing. Miroslav Švec
Budyšínska 10/A
Bratislava 831 03
From: 06/11/2004 Until: 04/11/2008
  (from: 05/17/2008 until: 05/16/2008)
Ing. Miroslav Švec
Budyšínska 10/A
Bratislava 831 03
From: 04/11/2008
  (from: 05/17/2008 until: 01/23/2009)
Ing. Miroslav Švec
Budyšínska 10/A
Bratislava 831 03
From: 04/11/2008 Until: 01/15/2009
  (from: 01/24/2009 until: 01/23/2009)
Ing. Viera Tybitanclová
Oblačná 10
Bratislava 831 06
From: 07/03/2006
  (from: 08/08/2006 until: 12/19/2011)
Ing. Viera Tybitanclová
Oblačná 10
Bratislava 831 06
From: 07/03/2006 Until: 07/03/2010
  (from: 12/20/2011 until: 12/19/2011)
Ing. Milan Valentovič - člen
Podkolibská 5
Bratislava
  (from: 03/15/1995 until: 12/05/1995)
Ing. Milan Valentovič - člen
Podkolibská 5
Bratislava
  (from: 12/06/1995 until: 01/15/1997)
Ing. Jozef Vaško - člen
Rajecká 11
Bratislava
  (from: 12/04/2000 until: 07/15/2004)
Ing. Jozef Vaško - člen
Rajecká 11
Bratislava
Until: 06/11/2004
  (from: 07/16/2004 until: 07/15/2004)
Ing. Viera Zemanová - podpredseda
Grösslingova 6
Bratislava
  (from: 12/04/2000 until: 07/15/2004)
Ing. Viera Zemanová - podpredseda
Grösslingova 6
Bratislava
Until: 06/11/2004
  (from: 07/16/2004 until: 07/15/2004)
Ing. Viera Zemanová
Grösslingova 6
Bratislava 811 09
From: 06/11/2004
  (from: 07/16/2004 until: 05/16/2008)
Ing. Viera Zemanová
Grösslingova 6
Bratislava 811 09
From: 06/11/2004 Until: 04/11/2008
  (from: 05/17/2008 until: 05/16/2008)
Ing. Viera Zemanová
Grösslingova 6
Bratislava 811 09
From: 04/11/2008
  (from: 05/17/2008 until: 01/23/2009)
Ing. Viera Zemanová
Grösslingova 6
Bratislava 811 09
From: 04/11/2008 Until: 01/15/2009
  (from: 01/24/2009 until: 01/23/2009)
Ing. Miroslav Žitňanský
Kultúrna 6
Bratislava 821 04
From: 11/14/2011
  (from: 12/20/2011 until: 08/31/2014)
Mgr. Peter Ďurček
Gorazdova 4/1316
Bánovce nad Bebravou 957 04
From: 09/12/2012 Until: 04/11/2014
  (from: 04/25/2014 until: 04/24/2014)
Mgr. Michal Pecko
Jedľová 46/326
Žilina - Bánová 010 04
From: 09/12/2012 Until: 04/11/2014
  (from: 04/25/2014 until: 04/24/2014)
Mgr. Peter Ďurček
Gorazdova 4/1316
Bánovce nad Bebravou 957 04
From: 09/12/2012
  (from: 09/25/2012 until: 04/24/2014)
Mgr. Michal Pecko
Jedľová 46/326
Žilina - Bánová 010 04
From: 09/12/2012
  (from: 09/25/2012 until: 04/24/2014)
JUDr. Michal Lazar
Strmý vŕšok 173
Bratislava 841 06
From: 04/11/2014
  (from: 04/25/2014 until: 08/31/2014)
JUDr. Ľudovít Wittner
Okružná 3
Trnava 917 01
From: 04/11/2014
  (from: 04/25/2014 until: 08/31/2014)
Other legal facts: 
Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 1269/2014, Nz 29798/2014, NCRIs 30379/2014 zo dňa 12.08. 2014.
  (from: 09/01/2014)
Akciová spoločnosť bola založená podľa § 25 Zák. č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiah zakladateľskou zmluvou zo dňa 27. 8. 1991. - Prokúra: Ing. Dušan Kráľ, nar. 20. 8. 1949, bytom Bratislava, Vyšehradská 13 Ing. Andrej Révay, nar. 6. 1. 1950, bytom Bratislava, Korytnícka 8 Ing. František Krajčovič, nar. 18. 3. 1943, bytom Bratislava, Bilíková 9 prom. mat. Branislav Molitoris, nar. 26. 5. 1956, bytom Bratislava, Nad Dunajom 36 Stary spis: Sa 382
  (from: 12/19/1991 until: 08/31/2014)
Zmena stanov bola schválená valným zhromažde- ním konaným dňa 21.5.1993, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 22/93, Nz 22/93 napísanou notárkou JUDr. Alžbetou Juríkovou. Stary spis: Sa 382
  (from: 09/19/1994 until: 08/31/2014)
Notárska zápisnica Nz 542/94 zo dňa 27.10.1994. Stary spis: Sa 382
  (from: 03/15/1995 until: 08/31/2014)
Notárska zápisnica Nz 234/95 zo dňa 9.6.1995. Stary spis: Sa 382
  (from: 12/06/1995 until: 08/31/2014)
Zápisnica z V. riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 24.05.1996, na ktorom boli schválené personálne zmeny v dozornej rade. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 24.05.1996. Notárska zápisnica Nz 425/96 spísaná dňa 30.09.1996 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom osvedčujúca priebeh zasadnutia predstavenstva, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania v súlade s ust. § 210 ods. 1 Obchodného zákonníka a v súlade s článkom 16 ods. 3 stanov spoločnosti. Stary spis: Sa 382
  (from: 01/16/1997 until: 08/31/2014)
Notárska zápisnica N 120A/97, Nz 120A/97 zo dňa 20.6.1997 a stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 382
  (from: 10/15/1997 until: 08/31/2014)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 6.8.1998, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 277/98, Nz 277/98 spísanou notárkou JUDr. Janou Hunovou.
  (from: 08/28/1998 until: 08/31/2014)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 19.4.2000 ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 82/2000, Nz 82/2000 napísanou notárkou JUDr. Janou Hunovou.
  (from: 12/04/2000 until: 08/31/2014)
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 23. 1. 2002.
  (from: 04/03/2002 until: 08/31/2014)
Výpis zo zápisnice č. 22 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 21. 3. 2002.
  (from: 05/09/2002 until: 08/31/2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31. 5. 2002 vo forme notárskej zápisnice č. N 732/2002, Nz 721/2002.
  (from: 07/09/2002 until: 08/31/2014)
Zita Hollá, deň zániku funkcie člena predstavenstva: 28.11.2002. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 28.11.2002.
  (from: 03/31/2003 until: 08/31/2014)
Výpis zo zápisnice č. 35 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 27.02.2003. Ing. Július Kačmár, Piešťanská 46 Košice, deň skončenia funkcie člena dozornej rady 30.05.2003. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.05.2003.
  (from: 09/30/2003 until: 08/31/2014)
Uznesenie č. 41/1 a 41/2 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.8.2003.
  (from: 03/11/2004 until: 08/31/2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.6.2004. Osvedčenie priebehu časti valného zhromaždenia zo dňa 11.6.2004 vo forme notárskej zápisnice č. N 508/2004, Nz 50625/2004. Deň skončenia funkcie členov dozornej rady - Ing. Miroslava Šveca, Ing. Viery Zemanovej, RNDr. Antona Kóšu, Ing. Františka Krajčoviča, Ing. Jozefa Vaška, Ing. Gabriely Klačanskej: 11. 6. 2004. Výpis zo zápisnice č. 1 zo zasadania Dozornej rady zo dňa 24.6.2004.
  (from: 07/16/2004 until: 08/31/2014)
Výpis zo zápisnice č. 7 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 16.12.2004.
  (from: 05/06/2005 until: 08/31/2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 11.4.2008.
  (from: 05/17/2008 until: 08/31/2014)
Zápisnica č. 8 zo zasadania Dozornej rady zo dňa 23.10.2008. Zápisnica č. 1/2008 zo zasadania Predstavenstva zo dňa 24.10.2008.
  (from: 11/27/2008 until: 08/31/2014)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 2/2009, NZ 991/209 zo dňa 15.1.2009.
  (from: 01/24/2009 until: 08/31/2014)
Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. 9/2009, NZ 7207/2009 zo dňa 09.03.2009.
  (from: 04/01/2009 until: 08/31/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 06.05.2009.
  (from: 05/14/2009 until: 08/31/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.7.2009 spísané vo forme notárskej zápisnice N 42/2009, Nz 24259/2009, kde sa rozhodlo o zmene obchodného mena z AXA, akciová spoločnosť v skrátenej forme: AXA, a.s., na nové AXASOFT, a.s.
  (from: 08/01/2009 until: 08/31/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 21.10.2009 spísané vo forme notárskej zápisnice N 180/2009, Nz 36433/2009 o zrušení spoločnosti SW Solutions a.s., so sídlom Kupeckého 5, Bratislava 821 08, IČO: 44286 236, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 4527/B, bez likvidácie a jej zlúčení so spoločnosťou AXASOFT, a.s., so sídlom Radničné nám. 4, Bratislava 821 05, IČO: 17 328 225, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 241/B, ktorá sa na základe zmluvy o zlúčení zo dňa 21.10.2009, spísanej vo forme notárskej zápisnice N 181/2009, Nz 36444/2009 notárkou JUDr. Máriou Malíkovou, stáva právnym nástupcom SW Solutions a.s. a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 11/01/2009 until: 08/31/2014)
Zápisnica o priebehu volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti zo dňa 14.11.2011.
  (from: 12/20/2011 until: 08/31/2014)
Notárska zápisnica zo dňa 12.09.2012 pod č. N 509/2012, Nz 32450/2012.
  (from: 09/25/2012 until: 08/31/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.04.2014.
  (from: 04/25/2014 until: 08/31/2014)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 11/01/2009 until: 08/31/2014)
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 09/01/2014)
Legal successor: 
COLUMBEX INTERNATIONAL, a.s.
Rusovská cesta 1
Bratislava 851 01
  (from: 09/01/2014)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
SW Solutions a.s.
Kupeckého 5
Bratislava 821 08
  (from: 11/01/2009)
Sale of an enterprise: 
*
Zmluva č.43/2005 o predaji časti podniku účinná dňom 01.11.2005
  (from: 11/08/2005)
Date of updating data in databases:  06/29/2022
Date of extract :  06/30/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person