Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  243/B

Business name: 
LPA SK, a. s.
  (from: 02/09/2011 until: 04/23/2015)
A P L , a.s.
  (from: 12/27/1991 until: 02/08/2011)
Registered seat: 
Okružná 3239
Modra 900 01
  (from: 08/03/2012 until: 04/23/2015)
Okružná 3239
Bratislava 900 01
  (from: 02/09/2011 until: 08/02/2012)
Dobšinského 16
Bratislava 815 92
  (from: 10/07/1994 until: 02/08/2011)
Beckovská 38 P.O.BOX 130
Bratislava
  (from: 12/27/1991 until: 10/06/1994)
Identification number (IČO): 
17 337 518
  (from: 12/27/1991)
Date of entry: 
12/27/1991
  (from: 12/27/1991)
Date of deletion: 
04/24/2015
  (from: 04/24/2015)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 04/24/2015)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/27/1991)
Objects of the company: 
poradenská, konzultačná, sprostredkovateľská obstarávateľská a zástupná činnosť
  (from: 12/27/1991 until: 05/30/1993)
marketingová činnosť a obchod
  (from: 12/27/1991 until: 05/30/1993)
zabezpečovanie a vykonávanie leasingových operácii
  (from: 12/27/1991 until: 05/30/1993)
spracovanie privatizačných projektov
  (from: 12/27/1991 until: 05/30/1993)
investorská a inžinierská činnosť, spoločné podnikanie
  (from: 12/27/1991 until: 05/30/1993)
nákup, predaj, nájom a prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku
  (from: 12/27/1991 until: 05/30/1993)
vykonávanie a zabezpečovanie finančných operácii
  (from: 12/27/1991 until: 05/30/1993)
podnikové hospodárstvo v odvetví: oceňovanie a hodnotenie podnikov
  (from: 04/08/1992 until: 01/08/2003)
kúpa a predaj spotrebného a priemyselného tovru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/31/1993 until: 10/06/1994)
nákup a predaj trvanlivého potravinárskeho tovaru spotrebiteľskom balení
  (from: 05/31/1993 until: 10/06/1994)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 05/31/1993 until: 10/06/1994)
prieskum trhu
  (from: 05/31/1993 until: 10/06/1994)
zabezpečovanie a vykonávanie leasingových operácií
  (from: 05/31/1993 until: 10/06/1994)
investorská a inžinierska činnosť
  (from: 05/31/1993 until: 10/06/1994)
nákup a predaj nehnuteľností
  (from: 05/31/1993 until: 10/06/1994)
nájom a prenájom hnuteľností
  (from: 05/31/1993 until: 10/06/1994)
prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami: údržbárske práce
  (from: 05/31/1993 until: 10/06/1994)
kúpa a predaj spotrebného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/07/1994 until: 01/08/2003)
nákup a predaj trvanlivého potravinárskeho tovaru v spotrebiteľnom balení
  (from: 10/07/1994 until: 01/08/2003)
kúpa a nájom motorových vozidiel
  (from: 03/11/1996 until: 01/08/2003)
predaj motorových vozidiel
  (from: 03/11/1996 until: 01/08/2003)
vykonávanie tepelných a hlukových izolácií, vodoinštalatérstvo, plynoinštalatérstvo a kúrenárske práce v stavebníctve
  (from: 11/17/1999 until: 01/08/2003)
obchodné a sprostredkovateľské služby
  (from: 10/07/1994 until: 01/08/2003)
činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
  (from: 05/31/1993 until: 04/23/2015)
zabezpečovanie a vykonávanie leasingu
  (from: 10/07/1994 until: 04/23/2015)
zahraničná obchodná činnosť, dovoz a vývoz tovaru
  (from: 10/07/1994 until: 04/23/2015)
ubytovacie služby v ubytovacích zariaden iach v kategóriach hotel, vrátane prevádzkovania pohostinských činností v týchto zariadeniach
  (from: 10/07/1994 until: 04/23/2015)
kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností
  (from: 10/07/1994 until: 04/23/2015)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 11/17/1999 until: 04/23/2015)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 11/17/1999 until: 04/23/2015)
znalecká organizácia v odbore: podnikové hospodárstvo, v odvetví: oceňovanie a hodnotenie podnikov
  (from: 01/09/2003 until: 04/23/2015)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 01/09/2003 until: 04/23/2015)
kúpa a predaj motorových vozidiel
  (from: 01/09/2003 until: 04/23/2015)
prenájom a požičiavanie motorových vozidiel
  (from: 01/09/2003 until: 04/23/2015)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností /realitná činnosť/
  (from: 01/09/2003 until: 04/23/2015)
správa registratúry
  (from: 12/04/2003 until: 04/23/2015)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/04/2003 until: 04/23/2015)
Managing board
  (from: 04/22/1999 until: 12/03/2003)
Managing board
  (from: 10/07/1994 until: 04/21/1999)
Managing board
  (from: 12/27/1991 until: 10/06/1994)
Ing. Branislav Alman - člen predstavenstva
Kalištná 3
Bratislava
From: 06/07/2003
  (from: 12/04/2003 until: 01/10/2005)
Ing. Branislav Alman - člen predstavenstva
Kalištná 3
Bratislava
From: 06/07/2003 Until: 12/16/2004
  (from: 01/11/2005 until: 01/10/2005)
Magdaléna Buzgovičová - člen
Znievska 44
Bratislava 851 10
From: 12/17/2004
  (from: 01/11/2005 until: 02/08/2011)
Magdaléna Buzgovičová - člen
Znievska 44
Bratislava 851 10
From: 12/17/2004 Until: 01/31/2011
  (from: 02/09/2011 until: 02/08/2011)
Ing Ján Gazdík
Gessayova 23
Bratislava
  (from: 12/27/1991 until: 10/06/1994)
Ing. Ladislav Hock - člen predstavenstva
Beňadická 9
Bratislava
From: 06/07/2003
  (from: 12/04/2003 until: 02/08/2011)
Ing. Ladislav Hock - člen predstavenstva
Beňadická 9
Bratislava
From: 06/07/2003 Until: 01/31/2011
  (from: 02/09/2011 until: 02/08/2011)
Ing. Jiří Kozler - člen predstavenstva
9.mája 22
Svit
Until: 06/06/2003
  (from: 12/04/1998 until: 12/03/2003)
Ing. Václav Mališka - predseda predstavenstva,
379
Lozorno
Until: 06/06/2003
  (from: 03/11/1996 until: 12/03/2003)
Ing. Václav Mališka - predseda predstavenstva,generálny riaditeľ
Pod Záhradami 2
Bratislava
  (from: 12/27/1991 until: 03/10/1996)
Ing. Václav Mališka - predseda predstavenstva
379
Lozorno
From: 06/07/2003
  (from: 12/04/2003 until: 02/08/2011)
Ing. Václav Mališka - predseda predstavenstva
379
Lozorno
From: 06/07/2003 Until: 01/31/2011
  (from: 02/09/2011 until: 02/08/2011)
Ing. Edita Marečková - člen predstavenstva
Gessayova 35
Bratislava
  (from: 10/07/1994 until: 03/14/1996)
Ing. Ján Miško - člen predstavenstva
368
Veľká Lomnica
  (from: 03/15/1996 until: 12/03/1998)
JUDr. Pavol Ovšonka - člen predstavenstva
385
Gánovce
  (from: 03/15/1996 until: 12/03/1998)
Ing. Vladimír Pačai - člen predstavenstva
Magurská 2
Košice
Until: 06/06/2003
  (from: 12/04/1998 until: 12/03/2003)
Mgr. Vladimír Strýček - predseda predstavenstva
Rumančeková 8
Bratislava 821 01
From: 01/31/2011
  (from: 02/09/2011 until: 03/31/2011)
Mgr. Vladimír Strýček - predseda predstavenstva
Rumančeková 8
Bratislava 821 01
From: 01/31/2011 Until: 03/03/2011
  (from: 04/01/2011 until: 03/31/2011)
Ing Marián Šereda
Rustaveliho 14
Bratislava
  (from: 12/27/1991 until: 10/06/1994)
Ing. Zlatica Šutková - člen predstavenstva
Bajzova 8
Bratislava
  (from: 10/07/1994 until: 03/10/1996)
Ing. Eva Žáková - člen predstavenstva
Ožvoldíkova 8
Bratislava 841 02
  (from: 03/11/1996 until: 03/14/1996)
Eliette Tshiamala - Kalenga - predseda predstavenstva
AVENUE DE LA CHARMILLE, SAINT LAMBERT 2
BRUXELLES 1200
Belgicko
From: 03/03/2011
  (from: 04/01/2011 until: 04/23/2015)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne.
  (from: 02/09/2011 until: 04/23/2015)
V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne, alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 12/04/2003 until: 02/08/2011)
V mene spoločnosti konajú a zároveň podpisujú dvaja členovia predstavenstva spoločne. Predstavenstvo môže udeliť písomné splnomocnenie na opakujúce sa úkony.
  (from: 04/22/1999 until: 12/03/2003)
V mene spoločnosti koná a zároveň podpisuje predseda predstavenstva, alebo generálny riaditeľ samostatne, členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 10/07/1994 until: 04/21/1999)
Spoločnosť podpisuje generálny riaditeľ ale- bo ktorýkoľvek člen predstavenstva samostatne.
  (from: 12/27/1991 until: 10/06/1994)
Capital: 
335 393,4 EUR Paid up: 335 393,4 EUR
  (from: 01/26/2010 until: 04/23/2015)
10 104 000 Sk Paid up: 10 104 000 Sk
  (from: 01/09/2003 until: 01/25/2010)
89 104 000 Sk
  (from: 12/04/1998 until: 01/08/2003)
80 000 000 Sk
  (from: 03/15/1996 until: 12/03/1998)
1 000 000 Sk
  (from: 05/31/1993 until: 03/14/1996)
300 000 Sk
  (from: 12/27/1991 until: 05/30/1993)
Shares: 
Number of shares: 99
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 319,4 EUR
Limitation of transferability of registered shares: so súhlasom predstavenstva
  (from: 01/26/2010 until: 04/23/2015)
Number of shares: 204
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,2 EUR
Limitation of transferability of registered shares: so súhlasom predstavenstva
  (from: 01/26/2010 until: 04/23/2015)
Number of shares: 99
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: so súhlasom predstavenstva
  (from: 01/11/2005 until: 01/25/2010)
Number of shares: 204
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: so súhlasom predstavenstva
  (from: 01/11/2005 until: 01/25/2010)
Number of shares: 10104
Druh: kmeňové akcie na doručiteľa
Form: zaknihované
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/09/2003 until: 01/10/2005)
Number of shares: 89104
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 05/15/2002 until: 01/08/2003)
Number of shares: 89104
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/04/1998 until: 05/14/2002)
Number of shares: 80000
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/15/1996 until: 12/03/1998)
Number of shares: 100
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 05/31/1993 until: 03/14/1996)
Stockholder: 
Moon Corp., s.r.o.
Okružná 3239
Modra 900 01
  (from: 02/09/2011 until: 03/31/2011)
Supervisory board: 
JUDr. Zdeno Čaniga
Sokolíkova 5
Bratislava
  (from: 10/07/1994 until: 12/03/1998)
Ing. Ladislav Hock
Beňadická 9
Bratislava
  (from: 05/31/1993 until: 03/14/1996)
Ing. Jiří Kozler
9. mája 22
Svit
  (from: 03/15/1996 until: 12/03/1998)
Ján Lago
Tekovská 5
Bratislava
  (from: 10/07/1994 until: 03/14/1996)
Ing. Alfonz Lukačin - predseda
Bauerova 28
Košice
Until: 06/06/2003
  (from: 12/04/1998 until: 12/03/2003)
Ing. Edita Marečková
Gessayova 35
Bratislava
  (from: 03/15/1996 until: 12/03/1998)
Ing. Edita Marečková
Gessayova 35
Bratislava
Until: 06/06/2003
  (from: 12/04/1998 until: 12/03/2003)
Ing. Edita Marečková - predseda dozornej rady
Gessayova 35
Bratislava
From: 06/07/2003
  (from: 12/04/2003 until: 02/08/2011)
Ing. Edita Marečková - predseda dozornej rady
Gessayova 35
Bratislava
From: 06/07/2003 Until: 01/31/2011
  (from: 02/09/2011 until: 02/08/2011)
Ing. Ladislav Mikuš
Šášovská 10
Bratislava
  (from: 05/31/1993 until: 10/06/1994)
Ing. Ján Miško
368
Veľká Lomnica
Until: 06/06/2003
  (from: 12/04/1998 until: 12/03/2003)
Mertina Novoberdalju
Krásnohorská 22
Bratislava
Until: 06/06/2003
  (from: 12/04/1998 until: 12/03/2003)
Martina Novoberdalju - člen dozornej rady
Krásnohorská 22
Bratislava
From: 06/07/2003
  (from: 12/04/2003 until: 02/08/2011)
Martina Novoberdalju - člen dozornej rady
Krásnohorská 22
Bratislava
From: 06/07/2003 Until: 01/31/2011
  (from: 02/09/2011 until: 02/08/2011)
JUDr. Pavol Ovšonka
385
Gánovce
Until: 06/06/2003
  (from: 12/04/1998 until: 12/03/2003)
Ing. Vladimír Pačai - člen dozornej rady
Magurská 2
Košice
From: 06/07/2003
  (from: 12/04/2003 until: 02/08/2011)
Ing. Vladimír Pačai - člen dozornej rady
Magurská 2
Košice
From: 06/07/2003 Until: 01/31/2011
  (from: 02/09/2011 until: 02/08/2011)
Ing. Vladimír Toman
Nám. Hraničiarov 2
Bratislava
  (from: 05/31/1993 until: 10/06/1994)
JUDr. Alexander Zápotocký
Moldavská 33
Košice
Until: 06/06/2003
  (from: 12/04/1998 until: 12/03/2003)
Ondrej Zsíros
Haydnova 4725/23
Bratislava - Staré Mesto 811 02
From: 01/31/2011 Until: 03/03/2011
  (from: 04/01/2011 until: 03/31/2011)
Jozef Paulus
Vlčie hrdlo 2227/8
Bratislava 821 02
From: 01/31/2011 Until: 03/03/2011
  (from: 04/01/2011 until: 03/31/2011)
Jozef Baláž
Záhradnícka 63
Bratislava 811 07
From: 01/31/2011 Until: 03/03/2011
  (from: 04/01/2011 until: 03/31/2011)
Ondrej Zsíros
Haydnova 4725/23
Bratislava - Staré Mesto 811 02
From: 01/31/2011
  (from: 02/09/2011 until: 03/31/2011)
Jozef Paulus
Vlčie hrdlo 2227/8
Bratislava 821 02
From: 01/31/2011
  (from: 02/09/2011 until: 03/31/2011)
Jozef Baláž
Záhradnícka 63
Bratislava 811 07
From: 01/31/2011
  (from: 02/09/2011 until: 03/31/2011)
Alared Nzambu
Rue De La Paix 132
Paríž 75 009
Francúzska republika
From: 03/03/2011
  (from: 04/01/2011 until: 04/23/2015)
Jacques Essis Mebedje
CRS EMILE ZOLO 345
VILLEURBANNE 69 100
Francúzska republika
From: 03/03/2011
  (from: 04/01/2011 until: 04/23/2015)
Poly Tshilumba - Matenda
Rue Martin 32
Lyon I 69 001
Francúzska republika
From: 03/03/2011
  (from: 04/01/2011 until: 04/23/2015)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I č. k. 36CbR/357/2011 zo dňa 11.08.2014 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.12.2014 bola obchodná spoločnosť LPA SK, a.s., so sídlom Okružná 3239, Modra 900 01, IČO: 17 337 518 zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť LPA SK, a.s., so sídlom Okružná 3239, Modra 900 01, IČO: 17 337 518 zapísaná v obchodnom registri v odd.: Sa vo vložke č. 243/B sa v y m a z u j e z obchodného registra.
  (from: 04/24/2015)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 1.12.1991 podľa § 25 Zák.č. 104/1990 Zb. o účastinných spoločnostiach. Stary spis: Sa 386
  (from: 12/27/1991 until: 04/23/2015)
Notárska zápisnica N 22/94, Nz 22/94 napísaná 31.3.1994 JUDr.Evou Imrišovou, notárkou.Z valného zhromaždenia, na ktorom bola odsúhlasená zmena stanov v súlade s ust. Zák.č.513/91 Zb. Stary spis: Sa 386
  (from: 10/07/1994 until: 04/23/2015)
Notárska zápisnica N 215/95, Nz 215/95 zo dňa 22.11.995. Stary spis: Sa 386
  (from: 03/11/1996 until: 04/23/2015)
Notárska zápisnica N 37/96, Nz 37/96 zo dňa 19.2.1996 a notárska zápisnica N 91/96, Nz 96/96 zo dňa 8.3.1996. Stary spis: Sa 386
  (from: 03/15/1996 until: 04/23/2015)
Notárska zápisnica N 161/98, Nz 154/98 JUDr. Alžbety Podhorskej, notárky v Poprade zo dňa 18.5.1998.
  (from: 12/04/1998 until: 04/23/2015)
Zmena stanov v časti predmet činnosti schválená valným zhromaždením dňa 5.10.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 339/99, Nz 332/99.
  (from: 11/17/1999 until: 04/23/2015)
Zmena predmetu činnosti, zníženie základného imania, zníženie počtu akcií a zmena stanov v súlade s ust. § 768 Obchodného zákonníka, schválené riadnym valným zhromaždením dňa 15.5.2002, priebeh ktorého bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 373/02, Nz 360/02.
  (from: 01/09/2003 until: 04/23/2015)
Na valnom zhromaždení dňa 6.6.2003, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 356/03, Nz 44857/03 napísanej dňa 6.6.2003 notárom JUDr. Šikutovou bola schválená zmena stanov a zmeny v orgánoch spoločnosti. Funkcie členov predstavenstva: Ing. V. Mališka, Ing. J. Kozlera, Ing. V. Pačaia zaniká dňa 6.6.2003, funkcie dozornej rady: Ing. A. Lukačina, JUDr. A. Zápotockého, Ing. J. Miška, JUDr. P. Ovšonka, Ing. E. Marečkovej, M. Novoberdaljuovej zaniká dňa 6.6.2003.
  (from: 12/04/2003 until: 04/23/2015)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.12.2004 spísaná vo forme notárskej zápisnice N 348/2004, Nz 92862/2004notárom JUDr. Máriou Sporkovou.
  (from: 01/11/2005 until: 04/23/2015)
Zmena obchodného mena z A P L, a.s. na LPA SK, a. s.
  (from: 02/09/2011 until: 04/23/2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 03.03.2011.
  (from: 04/01/2011 until: 04/23/2015)
Date of updating data in databases:  08/12/2022
Date of extract :  08/16/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person