Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2044/V

Business name: 
Brantner Nova, s.r.o.
  (from: 01/05/2005)
Registered seat: 
Sadová 13
Spišská Nová Ves 052 01
  (from: 10/08/1992)
Identification number (IČO): 
31 659 641
  (from: 10/08/1992)
Date of entry: 
10/08/1992
  (from: 10/08/1992)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/08/1992)
Objects of the company: 
vykonávanie bytových, občianských, priemyselných, inžinierských stavieb
  (from: 10/08/1992)
správa, údržba a budovanie verejného osvetlenia
  (from: 10/08/1992)
správa a údržba verejnej zelene
  (from: 10/08/1992)
čistenie mestských komunikácií, verejných priestranstiev, kanalizačných vpustí
  (from: 10/08/1992)
nákup a predaj hutníckych valcovaných výrobkov, železiarských výrobkov, ručné náradie, strojné zariadenia pre spracovanie kovov, kameňa a betonárskych výrobkov, výrobky termoregulačnej techniky, drogéria, kozmetické výrobky, potraviny, spotrebná elektronika, laboratórne zariadenia, výrobky strojárskeho, stavebného a chemického priemyslu
  (from: 10/08/1992)
nákup a predaj dreva a výrobkov z dreva
  (from: 03/23/1998)
nákup a predaj /vrátane ambulantného, zásielkového a komisionálneho predaja a sprostredkovania obchodu/ živých zvierat, živočíšnych výrobkov, kvetov, rastlín a rastlinných výrobkov, vrátane zaleniny, ovocia, kávy, čaju, šelaku, gúm a živíc, živočíšnych a rastlinných tukov a olejov a výrobkov z nich, výrobkov potravinárskeho priemyslu, nápojov, liehovín, octov, tabaku a tabakových výrobkov, nerastných surovín a výrobkov z nich, výrobkov chemického priemyslu, farmaceutických výrobkov, hnojív, farieb, lakov, farbív, pigmentov, tmelov, kozmetických a drogistických prípravkov, zápaliek, fotografických a kinematografických výrobkov, plastov a výrobkov z nich, kaučuku a výrobkov z neho, surových koží, usní, kožušín a výrobkov z nich, korku, korkových výrobkov, výrobky zo slamy, esparty a textilných výrobkov, košikárske výrobky, buničiny, papiera, lepenky, obuvi, výrobkov z kameňa, sádry, cementu, skla a sklenených výrobkov, klenotov, perál, drahokamov, bižutérie, polodrahokamov, drahých kovov, železa, ocele, mincí, nástrojov, zariadení a prístrojov a ich časti a súčasti, prístrojov na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu, ich časti-súčasti a príslušenstvo k týmto prístrojom, vozidiel, plavidiel, lietadiel, meracích, kontrolných prístrojov, presných nástrojov a prístrojov lekárskych a chirurgických, hodinárskych výrobkov, hudobných nástrojov, nábytku, svietidiel, montovaných stavieb, automobilov, náhradných dielov, autopríslušenstva a autodoplnkov
  (from: 03/23/1998)
prieskum trhu
  (from: 03/23/1998)
sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb
  (from: 03/23/1998)
pneuservis
  (from: 06/11/2004)
oprava cestných motorových vozidiel
  (from: 06/11/2004)
výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov výrobným zariadením na využitie bioplynu s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW
  (from: 02/28/2012)
vedenie účtovníctva
  (from: 06/18/2014)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 11/10/2014)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 11/10/2014)
Partners: 
Mesto Spišská Nová Ves IČO: 00 329 614
Radničné námestie 1843/7
Spišská Nová Ves 052 70
Slovak Republic
  (from: 08/12/2022)
Brantner Slovakia Holding GmbH
Dr. Franz Wilhelm Strasse 2a
Krems an der Donau 3500
Republic of Austria
Other identification number : FN 254416 t
  (from: 07/07/2021)
Contribution of each member: 
Brantner Slovakia Holding GmbH
Amount of investment: 122 155 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 122 155 EUR
  (from: 12/02/2021)
Mesto Spišská Nová Ves
Amount of investment: 10 623 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 10 623 EUR
  (from: 08/12/2022)
Management body: 
konatelia
  (from: 08/12/2022)
Ing. Tibor Papp
Turecká 3768/6
Senec 903 01
From: 07/14/2020
  (from: 08/07/2020)
Ing. Martin Suchý
Ladislava Medňanského 1187/93
Spišská Belá 059 01
From: 11/22/2021
  (from: 12/02/2021)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú konatelia spoločne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 04/25/2006)
Procuration: 
Ing. Mária Jasečková
Pod Tepličkou 2313/25
Spišská Nová Ves 052 01
From: 02/20/2018
  (from: 02/20/2018)
Prokurista koná a podpisuje spoločne s konateľom.
  (from: 07/08/2005)
Capital: 
132 778 EUR Paid up: 132 778 EUR
  (from: 05/20/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 3.7.1992, uzavretou podľa zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 10/08/1992)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 23.5.1995.
  (from: 11/23/1995)
Dodatok č.1 k spoločenskej zmluve zo dňa 29.7.1997.
  (from: 03/23/1998)
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 20.11.2000.
  (from: 01/22/2001)
Deň zániku funkcie prukuristu: Ing. Olivera Čelku: do: 14.4.2003. Deň vzniku funkcie prokuristu DI Alexandra Simadera: od: 10.7.2003. Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 11.6.2003.
  (from: 07/10/2003)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person