Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2044/V

Business name: 
Brantner Nova, s.r.o.
  (from: 01/05/2005)
NOVA, s.r.o.
  (from: 10/08/1992 until: 01/04/2005)
Registered seat: 
Sadová 13
Spišská Nová Ves 052 01
  (from: 10/08/1992)
Identification number (IČO): 
31 659 641
  (from: 10/08/1992)
Date of entry: 
10/08/1992
  (from: 10/08/1992)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/08/1992)
Objects of the company: 
vykonávanie bytových, občianských, priemyselných, inžinierských stavieb
  (from: 10/08/1992)
správa, údržba a budovanie verejného osvetlenia
  (from: 10/08/1992)
správa a údržba verejnej zelene
  (from: 10/08/1992)
čistenie mestských komunikácií, verejných priestranstiev, kanalizačných vpustí
  (from: 10/08/1992)
nákup a predaj hutníckych valcovaných výrobkov, železiarských výrobkov, ručné náradie, strojné zariadenia pre spracovanie kovov, kameňa a betonárskych výrobkov, výrobky termoregulačnej techniky, drogéria, kozmetické výrobky, potraviny, spotrebná elektronika, laboratórne zariadenia, výrobky strojárskeho, stavebného a chemického priemyslu
  (from: 10/08/1992)
nákup a predaj dreva a výrobkov z dreva
  (from: 03/23/1998)
nákup a predaj /vrátane ambulantného, zásielkového a komisionálneho predaja a sprostredkovania obchodu/ živých zvierat, živočíšnych výrobkov, kvetov, rastlín a rastlinných výrobkov, vrátane zaleniny, ovocia, kávy, čaju, šelaku, gúm a živíc, živočíšnych a rastlinných tukov a olejov a výrobkov z nich, výrobkov potravinárskeho priemyslu, nápojov, liehovín, octov, tabaku a tabakových výrobkov, nerastných surovín a výrobkov z nich, výrobkov chemického priemyslu, farmaceutických výrobkov, hnojív, farieb, lakov, farbív, pigmentov, tmelov, kozmetických a drogistických prípravkov, zápaliek, fotografických a kinematografických výrobkov, plastov a výrobkov z nich, kaučuku a výrobkov z neho, surových koží, usní, kožušín a výrobkov z nich, korku, korkových výrobkov, výrobky zo slamy, esparty a textilných výrobkov, košikárske výrobky, buničiny, papiera, lepenky, obuvi, výrobkov z kameňa, sádry, cementu, skla a sklenených výrobkov, klenotov, perál, drahokamov, bižutérie, polodrahokamov, drahých kovov, železa, ocele, mincí, nástrojov, zariadení a prístrojov a ich časti a súčasti, prístrojov na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu, ich časti-súčasti a príslušenstvo k týmto prístrojom, vozidiel, plavidiel, lietadiel, meracích, kontrolných prístrojov, presných nástrojov a prístrojov lekárskych a chirurgických, hodinárskych výrobkov, hudobných nástrojov, nábytku, svietidiel, montovaných stavieb, automobilov, náhradných dielov, autopríslušenstva a autodoplnkov
  (from: 03/23/1998)
prieskum trhu
  (from: 03/23/1998)
sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb
  (from: 03/23/1998)
pneuservis
  (from: 06/11/2004)
oprava cestných motorových vozidiel
  (from: 06/11/2004)
výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov výrobným zariadením na využitie bioplynu s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW
  (from: 02/28/2012)
vedenie účtovníctva
  (from: 06/18/2014)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 11/10/2014)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 11/10/2014)
nepravidelná autobusová doprava
  (from: 03/23/1998 until: 11/09/2014)
cestná nákladná doprava
  (from: 07/01/1998 until: 11/09/2014)
cestná nákladná doprava-do 15.9.1997
  (from: 10/08/1992 until: 03/22/1998)
odstraňovanie odpadu, nakladanie s odpadmi
  (from: 10/08/1992 until: 11/09/2014)
prevádzkovanie cestovnej kancelárie
  (from: 10/08/1992 until: 11/09/2014)
projektová činnosť
  (from: 10/08/1992 until: 11/09/2014)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi:
  (from: 03/23/1998 until: 11/09/2014)
popolček, prach a sadze
  (from: 03/23/1998 until: 11/09/2014)
škvára, troska a popol zo spaľovní odpadu
  (from: 03/23/1998 until: 11/09/2014)
odpad špecifický pre zdravotnícke a veterinárne zariadenia
  (from: 03/23/1998 until: 11/09/2014)
odpad z použitých predmetov, nástrojov a obalov
  (from: 03/23/1998 until: 11/09/2014)
odpad zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení neznečistený škodlivinami
  (from: 03/23/1998 until: 11/09/2014)
Partners: 
Mesto Spišská Nová Ves IČO: 00 329 614
Radničné námestie 1843/7
Spišská Nová Ves 052 70
Slovak Republic
  (from: 08/12/2022)
Brantner Slovakia Holding GmbH
Dr. Franz Wilhelm Strasse 2a
Krems an der Donau 3500
Republic of Austria
Other identification number : FN 254416 t
  (from: 07/07/2021)
Brantner Walter, G.m.b.H.
Dr. Franz-Wilhelm Strasse 1
Krems
  (from: 07/01/1998 until: 07/09/2003)
Mesto Spišská Nová Ves
  (from: 10/08/1992 until: 07/09/2003)
Brantner Walter, G.m.b.H.
Dr. Franz-Wilhelm Strasse 1
Krems
  (from: 06/10/1996 until: 06/30/1998)
Brantner Walter, G.m.b.H.
Dr. Franz-Wilhelm Strasse 1
Krems
  (from: 11/23/1995 until: 06/09/1996)
Brantner Walter, G.m.b.H.
Dr. Franz-Wilhelm Strasse 1
Krems
  (from: 10/08/1992 until: 11/22/1995)
Brantner Slovakia Holding GmbH
Franz Wilhelm Strasse 2a
Krems an der Donau 3500
Republic of Austria
  (from: 02/03/2018 until: 07/06/2021)
Brantner Walter G.m.b.H.
Brennaustrasse 10
Krems 3500
  (from: 07/10/2003 until: 02/02/2018)
Mesto Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves
Slovak Republic
  (from: 07/10/2003 until: 01/25/2006)
Dipl. Ing. Edgar Baradlai
Čajaka 14
Spišská Nová Ves
Slovak Republic
  (from: 10/08/1992 until: 11/22/1995)
Ing. Vladimír Čech
Sadová 13
Spišská Nová Ves 052 01
Slovak Republic
  (from: 07/07/2021 until: 12/01/2021)
Ing. Vladimír Čech
Sadová 13
Spišská Nová Ves 052 01
Slovak Republic
  (from: 11/10/2014 until: 07/06/2021)
Dipl. Ing. Vladimír Čech
Sadová 13
Spišská Nová Ves 052 01
Slovak Republic
  (from: 01/26/2006 until: 11/09/2014)
Dipl. Ing. Vladimír Čech
Sadová 13
Spišská Nová Ves
Slovak Republic
  (from: 07/01/1998 until: 01/25/2006)
Dipl. Ing. Vladimír Čech
Kollárova 10
Spišská Nová Ves
Slovak Republic
  (from: 11/23/1995 until: 06/30/1998)
Dipl. Ing. Vladimír Čech
Kollárova 10
Spišská Nová Ves
Slovak Republic
  (from: 10/08/1992 until: 11/22/1995)
Mesto Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves 052 01
Slovak Republic
  (from: 01/26/2006 until: 08/11/2022)
Contribution of each member: 
Brantner Slovakia Holding GmbH
Amount of investment: 122 155 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 122 155 EUR
  (from: 12/02/2021)
Mesto Spišská Nová Ves
Amount of investment: 10 623 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 10 623 EUR
  (from: 08/12/2022)
Brantner Walter, G.m.b.H.
Amount of investment: 2 040 000 Sk Paid up: 612 000 Sk
  (from: 10/08/1992 until: 11/22/1995)
Dipl. Ing. Vladimír Čech
Amount of investment: 1 240 000 Sk Paid up: 378 000 Sk
  (from: 10/08/1992 until: 11/22/1995)
Dipl. Ing. Edgar Baradlai
Amount of investment: 400 000 Sk Paid up: 120 012 Sk
  (from: 10/08/1992 until: 11/22/1995)
Mesto Spišská Nová Ves
Amount of investment: 320 000 Sk Paid up: 320 000 Sk
  (from: 10/08/1992 until: 07/09/2003)
Brantner Walter, G.m.b.H.
Amount of investment: 2 440 000 Sk Paid up: 1 012 000 Sk
  (from: 11/23/1995 until: 06/09/1996)
Dipl. Ing. Vladimír Čech
Amount of investment: 1 240 000 Sk Paid up: 378 000 Sk
  (from: 11/23/1995 until: 06/30/1998)
Brantner Walter, G.m.b.H.
Amount of investment: 2 440 000 Sk Paid up: 732 012 Sk
  (from: 06/10/1996 until: 06/30/1998)
Dipl. Ing. Vladimír Čech
  (from: 07/01/1998 until: 01/25/2006)
Dipl. Ing. Vladimír Čech
Amount of investment: 1 240 000 Sk Paid up: 1 240 000 Sk
  (from: 01/26/2006 until: 05/19/2009)
Brantner Walter, G.m.b.H.
Amount of investment: 2 440 000 Sk Paid up: 2 440 000 Sk
  (from: 07/01/1998 until: 07/09/2003)
Mesto Spišská Nová Ves
  (from: 07/10/2003 until: 01/25/2006)
Mesto Spišská Nová Ves
Amount of investment: 320 000 Sk Paid up: 320 000 Sk
  (from: 01/26/2006 until: 05/19/2009)
Brantner Walter G.m.b.H.
Amount of investment: 2 440 000 Sk Paid up: 2 440 000 Sk
  (from: 07/10/2003 until: 05/19/2009)
Dipl. Ing. Vladimír Čech
  (from: 05/20/2009 until: 11/09/2014)
Ing. Vladimír Čech
  (from: 11/10/2014 until: 07/06/2021)
Ing. Vladimír Čech
Amount of investment: 41 161 EUR Paid up: 41 161 EUR
  (from: 07/07/2021 until: 12/01/2021)
Mesto Spišská Nová Ves
Amount of investment: 10 623 EUR Paid up: 10 623 EUR
  (from: 05/20/2009 until: 08/11/2022)
Brantner Walter G.m.b.H.
  (from: 05/20/2009 until: 02/02/2018)
Brantner Slovakia Holding GmbH
  (from: 02/03/2018 until: 07/06/2021)
Brantner Slovakia Holding GmbH
Amount of investment: 80 994 EUR Paid up: 80 994 EUR
  (from: 07/07/2021 until: 12/01/2021)
Management body: 
konatelia
  (from: 08/12/2022)
Individual managing director
  (from: 12/02/2021 until: 08/11/2022)
konatelia
  (from: 01/22/2001 until: 12/01/2021)
konatelia
  (from: 11/23/1995 until: 01/21/2001)
Individual managing director
  (from: 10/08/1992 until: 11/22/1995)
Ing. Tibor Papp
Turecká 3768/6
Senec 903 01
From: 07/14/2020
  (from: 08/07/2020)
Ing. Martin Suchý
Ladislava Medňanského 1187/93
Spišská Belá 059 01
From: 11/22/2021
  (from: 12/02/2021)
Dipl. Ing. Vladimír Čech
Spišská Nová Ves
  (from: 10/08/1992 until: 11/22/1995)
Dipl. Ing. Vladimír Čech
Sadová 13
Spišská Nová Ves
  (from: 11/23/1995 until: 01/25/2006)
Dipl. Ing. Vladimír Čech
Sadová 13
Spišská Nová Ves 052 01
From: 10/08/1992
  (from: 01/26/2006 until: 11/09/2014)
Ing. Vladimír Čech
From: 10/08/1992 Until: 11/22/2021
  (from: 12/02/2021 until: 12/01/2021)
Ing. Vladimír Čech
Sadová 13
Spišská Nová Ves 052 01
From: 10/08/1992
  (from: 11/10/2014 until: 12/01/2021)
Ing. František Mačuga
Potočná 355/18
Limbach 900 91
From: 05/07/2014
  (from: 06/18/2014 until: 08/06/2020)
Ing. František Mačuga
Potočná 355/18
Limbach 900 91
From: 05/07/2014 Until: 07/14/2020
  (from: 08/07/2020 until: 08/06/2020)
Ing. Dušan Magula
Štúrova 71
Marianka 900 33
From: 05/10/2005
  (from: 07/08/2005 until: 12/02/2011)
Ing. Dušan Magula
Štúrova 71
Marianka 900 33
From: 05/10/2005 Until: 11/08/2011
  (from: 12/03/2011 until: 12/02/2011)
Ing. Igor Macháč
Jantárová 3035/7
Chorvátsky Grob 900 25
From: 11/08/2011
  (from: 12/03/2011 until: 06/17/2014)
Ing. Igor Macháč
Jantárová 3035/7
Chorvátsky Grob 900 25
From: 11/08/2011 Until: 05/07/2014
  (from: 06/18/2014 until: 06/17/2014)
Wilhelm Salzer
Bachgasse 14
Strating
Rakúsko
residence in the Slovak Republic :
Sadová 13
Spišská Nová Ves
  (from: 11/23/1995 until: 07/07/2005)
Wilhelm Salzer
Bachgasse 14
Strating
Rakúsko
residence in the Slovak Republic :
Sadová 13
Spišská Nová Ves
From: 10/08/1992 Until: 05/10/2005
  (from: 07/08/2005 until: 07/07/2005)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú konatelia spoločne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 04/25/2006)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú konatelia spoločne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy, Prokurista koná a podpisuje spoločne s konateľom.
  (from: 01/22/2001 until: 04/24/2006)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú konatelia spoločne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 11/23/1995 until: 01/21/2001)
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ.
  (from: 10/08/1992 until: 11/22/1995)
Procuration: 
Ing. Mária Jasečková
Pod Tepličkou 2313/25
Spišská Nová Ves 052 01
From: 02/20/2018
  (from: 02/20/2018)
Ing. Oliver Čelko
Šoltésovej 22
Nové Zámky
  (from: 01/22/2001 until: 07/09/2003)
Ing. Ondrej Korenko
Levočská 5112/26A
Poprad 058 01
From: 06/26/2013
  (from: 06/26/2013 until: 02/19/2018)
Ing. Ondrej Korenko
Levočská 5112/26A
Poprad 058 01
From: 06/26/2013 Until: 02/20/2018
  (from: 02/20/2018 until: 02/19/2018)
Ing. Ladislav Procházka
Ľudovíta Fullu 3098/3
Bratislava 841 05
From: 05/10/2005
  (from: 07/08/2005 until: 04/24/2006)
Ing. Ladislav Procházka
Ľudovíta Fullu 3098/3
Bratislava 841 05
From: 05/10/2005 Until: 03/14/2006
  (from: 04/25/2006 until: 04/24/2006)
Ing. Rastislav Skokan
Staničná 145
Vydrník 059 14
From: 03/14/2006
  (from: 04/25/2006 until: 06/25/2013)
Ing. Rastislav Skokan
Staničná 145
Vydrník 059 14
From: 03/14/2006 Until: 05/03/2013
  (from: 06/26/2013 until: 06/25/2013)
DI Alexander Simader
Forsthausgasse 16-20/7/10
Viedeň 1200
Rakúska republika
residence in the Slovak Republic :
Jána Sambucusa 3432/27
Trnava
  (from: 07/10/2003 until: 07/07/2005)
DI Alexander Simader
Forsthausgasse 16-20/7/10
Viedeň 1200
Rakúska republika
residence in the Slovak Republic :
Jána Sambucusa 3432/27
Trnava
From: 04/14/2003 Until: 05/10/2005
  (from: 07/08/2005 until: 07/07/2005)
Prokurista koná a podpisuje spoločne s konateľom.
  (from: 07/08/2005)
Capital: 
132 778 EUR Paid up: 132 778 EUR
  (from: 05/20/2009)
4 000 000 Sk Paid up: 4 000 000 Sk
  (from: 01/26/2006 until: 05/19/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 3.7.1992, uzavretou podľa zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 10/08/1992)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 23.5.1995.
  (from: 11/23/1995)
Dodatok č.1 k spoločenskej zmluve zo dňa 29.7.1997.
  (from: 03/23/1998)
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 20.11.2000.
  (from: 01/22/2001)
Deň zániku funkcie prukuristu: Ing. Olivera Čelku: do: 14.4.2003. Deň vzniku funkcie prokuristu DI Alexandra Simadera: od: 10.7.2003. Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 11.6.2003.
  (from: 07/10/2003)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person