Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  248/B

Business name: 
SPOJE FOND, a.s.
  (from: 12/20/1991 until: 01/30/1995)
Registered seat: 
Štúrova 5
Bratislava
  (from: 12/20/1991 until: 01/30/1995)
Identification number (IČO): 
31 000 037
  (from: 12/20/1991)
Date of entry: 
12/20/1991
  (from: 12/20/1991)
Date of deletion: 
01/31/1995
  (from: 01/31/1995)
Grounds for deleting: 
zrušenie zlúčením
  (from: 01/31/1995)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/20/1991)
Objects of the company: 
predmetom podnikania spoločnosti ako investičného privatizačného fondu v zmysle nariadenia vlády ČSFR zo dňa 5.9.1991 o "Vydávaní a použití investičných kupónov" (ďalej len "nariadenie vlády") je prevzatie zverených investičných bodov od občanov a nákup akcií za ne
  (from: 12/20/1991 until: 01/30/1995)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/20/1991 until: 01/30/1995)
Ing. Štefan Bak - predseda
Belinskeho 7
Bratislava
  (from: 12/20/1991 until: 01/30/1995)
Ing. Miloš Kuka - člen
Hálova 13
Bratislava
  (from: 12/20/1991 until: 01/30/1995)
Ing. Vladimír Teper - člen
Pri Štadióne 12
Svätý Jur
  (from: 12/20/1991 until: 01/30/1995)
Acting in the name of the company: 
Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis všetci členovia predstavenstva, prípadne jeden alebo niekoľkí členovia predstavenstva, pokiaľ boli na to predstavenstvom písomne splnomocnení.
  (from: 12/20/1991 until: 01/30/1995)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 12/20/1991 until: 01/30/1995)
Other legal facts: 
Na valnom zhromaždení dňa 20.11.1992, ktorého konanie bolo osvedčené notárskou zápisnicou N 262/92, Nz 221/92 napísanou dňa 20.11.1992 notárkou JUDr. Tatjanou Šúrkovou v Bratislave bolo rozhoduté o zrušení spoločnosti SPOJE FOND, a.s., Bratislava, Štúrova 5 bez likvidácie, zlúčením s Prvým privatizačným investičným fondom, a.s. zapísaným v obchodnom registri v oddieli Sa vo vložke 397/B na ktorého prechádzajú všetky práva a záväzky zrušenej spoločnosti. V y m a z u j e s a : Spoločnosť SPOJE FOND, a.s., so sídlom Bratislava, Štúrova 5 zapísaná v obchodnom registri v oddieli Sa vo vložke 391 sa z obchodného registra v y m a z u j e v celom rozsahu. Stary spis: Sa 391
  (from: 01/31/1995)
Akciová spoločnosť bola založená na základe zakladateľského plánu zo dňa 1.10.1991 podľa § 17, 25 a 62, Zák.č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach. Stary spis: Sa 391
  (from: 12/20/1991 until: 01/30/1995)
Date of updating data in databases:  01/24/2022
Date of extract :  01/26/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person