Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  254/B

Business name: 
P.P.F., a.s.
  (from: 10/18/1996 until: 04/09/1997)
PRVÝ PRIVATIZAČNÝ INVESTIČNÝ FOND a.s.
  (from: 08/09/1993 until: 10/17/1996)
Prvý privatizačný fond a.s.
  (from: 12/20/1991 until: 08/08/1993)
Registered seat: 
Štúrova 5
Bratislava
  (from: 12/20/1991 until: 04/09/1997)
Identification number (IČO): 
31 999 999
  (from: 12/20/1991)
Date of entry: 
12/20/1991
  (from: 12/20/1991)
Date of deletion: 
04/10/1997
  (from: 04/08/1997)
Grounds for deleting: 
zrušenie zlúčením
  (from: 04/08/1997)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/20/1991)
Objects of the company: 
predmetom podnikania spoločnosti ako investičného privatizačného fondu v zmysle nariadenia vlády ČSFR zo dňa 5.9.1991 o "Vydávaní a použití investičných kupónov" (ďalej len " nariadenie vlády") je prevzatie zverených investičných bodov od občanov a nákup akcií za ne.
  (from: 12/20/1991 until: 08/08/1993)
zhromažďovanie a nakladanie s investičnými bodmi podľa zák. č. 92/91 Zb. a nariadenia vlády ČSFR č. 383/91 Zb. v znení nariadenia vlády ČSFR č. 69/1992 Zb.
  (from: 08/09/1993 until: 10/17/1996)
zhromažďovanie peňažných prostriedkov právnických a fyzických osôb vydávaním akcií za účelom kolktívneho investovania
  (from: 08/09/1993 until: 10/17/1996)
kúpa a predaj cenných papierov
  (from: 08/09/1993 until: 10/17/1996)
kúpa a predaj hnuteľných a nehnuteľných vecí
  (from: 08/09/1993 until: 10/17/1996)
vklady na základe zmlúv o tichom spoločenstve
  (from: 08/09/1993 until: 10/17/1996)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a na účely predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 10/18/1996 until: 04/09/1997)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 10/18/1996 until: 04/09/1997)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/15/1995 until: 04/09/1997)
Managing board
  (from: 12/20/1991 until: 11/14/1995)
Ing. Jozef Draškóczy
Donnerova 7
Bratislava
  (from: 08/09/1993 until: 12/11/1994)
Ing. Jozef Draškóczy - 2.člen
Donnerova 7
Bratislava
  (from: 12/20/1991 until: 08/08/1993)
Ing. Jozef Draškóczy - člen
Donnerova 7
Bratislava
  (from: 12/12/1994 until: 03/02/1997)
Ing. Jozef Draškóczy - člen
Donnerova 7
Bratislava
  (from: 03/03/1997 until: 04/09/1997)
Ing. Miloš Kuka - člen
Hálova 13
Bratislava
  (from: 08/09/1993 until: 12/11/1994)
Ing. Miloš Kuka - člen
Hálova 13
Bratislava
  (from: 12/12/1994 until: 03/02/1997)
Ing. Miloš Kuka - člen
Hálova 13
Bratislava
  (from: 03/03/1997 until: 04/09/1997)
Ing. Viliam Kuvík - 1.člen
Tulská 97
Banská Bystrica
  (from: 12/20/1991 until: 08/08/1993)
Ing. Miroslav Mihalus - predseda
Romanova 21
Bratislava
  (from: 08/09/1993 until: 12/11/1994)
Ing. Vladimír Rajčák - predseda
Žukovova 5
Bratislava
  (from: 12/20/1991 until: 08/08/1993)
Ing. Stanislav Žiačik - predseda
Rozvodná 19
Bratislava
  (from: 12/12/1994 until: 03/02/1997)
Ing. Stanislav Žiačik - predseda
Rozvodná 19
Bratislava
  (from: 03/03/1997 until: 04/09/1997)
Acting in the name of the company: 
Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému, alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis najmenej dvaja členovia predstavenstva. Zastupovať a podpisovať za spoločnosť môžu aj iné fyzické osoby, ak na to boli písomne splnomocnené predstavenstvom.
  (from: 11/15/1995 until: 04/09/1997)
Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis všetci členovia predstavenstva, prípadne jeden alebo niekoľkí členovia predstavenstva, pokiaľ boli na to predstavenstvom písomne splnomocnení.
  (from: 12/20/1991 until: 11/14/1995)
Capital: 
1 166 803 000 Sk
  (from: 12/12/1994 until: 04/09/1997)
736 639 000 Sk
  (from: 08/09/1993 until: 12/11/1994)
100 000 Sk
  (from: 12/20/1991 until: 08/08/1993)
Shares: 
Number of shares: 1166803
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/12/1994 until: 04/09/1997)
Number of shares: 736639
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 08/09/1993 until: 12/11/1994)
Supervisory board: 
Mária Harrerová - člen
Bratislava - Jarovce
  (from: 12/12/1994 until: 03/02/1997)
Mária Harrerová - člen
Palmová 21
Bratislava
  (from: 03/03/1997 until: 04/09/1997)
Ing. Juraj Juhász - člen
J. Mazúra 28
Martin
  (from: 12/12/1994 until: 11/14/1995)
Ing. Ondrej Mikula - člen
Dunajská 24
Bratislava
  (from: 08/09/1993 until: 12/11/1994)
Alžbeta Roštárová - predseda
Ovocná 15
Bratislava
  (from: 08/09/1993 until: 03/02/1997)
Alžbeta Roštárová - predseda
Ovocná 15
Bratislava
  (from: 03/03/1997 until: 04/09/1997)
Ing. Vojtech Schragge - člen
Lermontovova 11
Bratislava
  (from: 08/09/1993 until: 12/11/1994)
Ing. .Peter Vykopal - člen
Prievozská 31
Bratislava
  (from: 03/03/1997 until: 04/09/1997)
Ing. Peter Vykopal - člen
Prievozská 31
Bratislava
  (from: 11/15/1995 until: 03/02/1997)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť P.P.F., a.s. bola rozhodnutím mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 17.2.1997 zrušená bez likvidácie v súlade s § 69 ods. 3 Zák. č. 513/91 Zb. a zlúčená so spoločnosťou SLOVCAR, a.s., Prievozská 30, 821 05 Bratislava - nové obchodné meno V - INVEST HOLDING, a.s., Miletičova 1, Bratislava. Všetok majetok, práva, povinnosti a záväzky zrušenej spoločnosti, a to aj tie, ktoré môžu vzniknúť po vykonaní kontroly v zaniknutej spoločnosti prechádzajú na spoločnosť SLOVCAR, a.s. - nové obchodné meno V - INVEST HOLDING, a.s., so sídlom Miletičova 1, Bratislava. Na základe týchto skutočností sa obchodná spoločnosť P.P.F., a.s. vymazáva z obchodného registra. V Y M A Z U J E S A : Obchodná spoločnosť P.P.F., a.s. sa vymazáva z obchodného registra. Stary spis: Sa 397
  (from: 04/10/1997)
Akciová spoločnosť bola založená na základe zakladateľského plánu zo dňa 17.12.1991 podľa § 17, 25 a 62 Zák.č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach. Stary spis: Sa 397
  (from: 12/20/1991 until: 04/09/1997)
Stanový akciovej spoločnosti v súlade so zák. č. 513/91 Zb. a 248/92 Zb. boli schválené valným zhromaždením dňa 18. 5. 1993. Stary spis: Sa 397
  (from: 08/09/1993 until: 04/09/1997)
Valné zhromaždenie konané dňa 9.5.1994, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 57/94, Nz 55/94 schválilo zmenu stanov spoločnosti. Stary spis: Sa 397
  (from: 12/12/1994 until: 04/09/1997)
- notárska zápisnica Nz 51/95, ktorou bol ososvedčený priebeh konania valného zhromaždenia dňa 11.5.1995 - rozhodnutím valného zhromaždenia konaného dňa 20.11.1992 not. záp. N 262/92, 17.11.1994 č. not.záp. N 30/1993, 10.5.1995 not záp.č. 59/94, 9.5.1995 N 58/94 došlo k zrušeniu bez likvidácie Atlantický fond a.s Eastbrokers fond a.s., Kovo fond a.s., Spoje fond a.s., Novohradský fond a.s., Banícky fond a.s., Podnikateľský investičný fond ZPS a.s., Južný fond a.s., Humanita fond a.s., s tým, že právnym nástupcom sa stal Prvý privatizačný investičný fond a.s. Stary spis: Sa 397
  (from: 11/15/1995 until: 04/09/1997)
Rozhodnutím valného zhromaždenia konaného dňa 27.11.1992 bol zrušený bez likvidácie COSMEXINVEST a.s. s tým, že právnym nástupcom sa stal Prvý privatizačný investičný fond a.s. Valné zhromaždenie konané dňa 26.6.1995 ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 80/95, Nz 79/95 schválilo zmenu stanov spoločnosti. Stary spis: Sa 397
  (from: 05/17/1996 until: 04/09/1997)
Zmena stanov odsúhlasená na Mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 9.10.1996. Zmena obchodného mena - pôvodné: PRVÝ PRIVATIZAČNÝ INVESTIČNÝ FOND, a.s. Stary spis: Sa 397
  (from: 10/18/1996 until: 04/09/1997)
Date of updating data in databases:  02/28/2024
Date of extract :  02/29/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person