Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3287/B

Business name: 
Montáže Čakovice Bratislava, a.s.
  (from: 02/26/2004)
Registered seat: 
Mlynské nivy 73
Bratislava 821 05
  (from: 04/12/2013)
Mlynské Nivy 73
Bratislava 821 05
  (from: 06/09/2009 until: 04/11/2013)
Ružová dolina 27
Bratislava 821 09
  (from: 02/26/2004 until: 06/08/2009)
Identification number (IČO): 
31 375 111
  (from: 02/26/2004)
Date of entry: 
07/15/1994
  (from: 02/26/2004)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/26/2004)
Objects of the company: 
montáž, opravy a údržba meracej a regulačnej techniky
  (from: 02/26/2004)
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
  (from: 02/26/2004)
konzultačná, poradenská činnosť v oblasti elektroniky
  (from: 02/26/2004)
vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení v rozsahu bez obmedzenia napätia v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu vrátane bleskozvodov
  (from: 02/26/2004)
výroba nn rozvádzačov v rozsahu do 1600 A
  (from: 02/26/2004)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/26/2004)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/26/2004)
inžinierske činnosti v oblasti elektroenergetiky
  (from: 02/26/2004)
vzdelávacia a školiaca činnosť v oblasti vedecko-technických informácií pre elektroenergetiku
  (from: 02/26/2004)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/26/2004)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/26/2004)
plánografické a reprografické práce
  (from: 02/26/2004)
automatizované spracovanie dát
  (from: 02/26/2004)
montáž, rekonštrukcia, údržba vyhradených technických zariadení elektrických
  (from: 06/09/2009)
opravy vyhradených technických elektrických zariadení
  (from: 06/09/2009)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti elektroenergetiky
  (from: 06/09/2009)
výroba jednoduchých výrobkov z kovu
  (from: 06/07/2013)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 06/07/2013)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 06/07/2013)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 06/07/2013)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky
  (from: 06/07/2013)
faktoring a forfaiting
  (from: 06/07/2013)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 06/07/2013)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 06/07/2013)
projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (from: 06/07/2013)
výkon činnosti stavbyvedúceho - stavbyvedúci s odborným zameraním Inžinierske stavby - energetické a iné líniové stavby Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb - elektrotechnické zariadenia
  (from: 06/07/2013)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 09/28/2017)
montáž, oprava a údržba elektrických zariadení v rozsahu bez obmedzenia napätia v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu vrátane bleskozvodov
  (from: 02/26/2004 until: 05/20/2013)
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 02/26/2004 until: 06/06/2013)
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení
  (from: 02/26/2004 until: 05/20/2013)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/26/2004)
Ing. Peter Gavula - predseda
Moskovská 7370/15
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 08
From: 03/15/2007
  (from: 03/24/2007)
PhDr. Anton Rehuš - podpredseda
R. Dilonga 461/38
Malacky 901 01
From: 03/15/2007
  (from: 07/26/2017)
Jozef Vrana - člen
Vincenta Šikulu 2429/21
Stupava 900 31
From: 03/15/2007
  (from: 03/24/2007)
Ing. Pavol Kováčik - člen predstavenstva
Sv. Vincenta 2
Bratislava 821 03
From: 02/26/2004
  (from: 02/26/2004 until: 03/23/2007)
Ing. Pavol Kováčik - člen predstavenstva
Sv. Vincenta 2
Bratislava 821 03
From: 02/26/2004 Until: 03/15/2007
  (from: 03/24/2007 until: 03/23/2007)
Ing. Peter Nagy - člen predstavenstva
Masníkovo 12
Horná Pôtoň 930 36
From: 02/26/2004
  (from: 02/26/2004 until: 03/23/2007)
Ing. Peter Nagy - člen predstavenstva
Masníkovo 12
Horná Pôtoň 930 36
From: 02/26/2004 Until: 03/15/2007
  (from: 03/24/2007 until: 03/23/2007)
Anton Rehuš - podpredseda
Záhradná 1052/1
Senica 905 01
From: 03/15/2007
  (from: 03/24/2007 until: 07/25/2017)
Anton Rehuš - predseda predstavenstva
Záhradná 1052/1
Senica 905 01
From: 02/26/2004
  (from: 02/26/2004 until: 03/23/2007)
Anton Rehuš - predseda predstavenstva
Záhradná 1052/1
Senica 905 01
From: 02/26/2004 Until: 03/15/2007
  (from: 03/24/2007 until: 03/23/2007)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť sa podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, alebo člen predstavenstva a prokurista, ak bol menovaný v rozsahu stanovených kompetencií. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 02/26/2004)
Capital: 
33 200 EUR Paid up: 33 200 EUR
  (from: 06/09/2009)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 02/26/2004 until: 06/08/2009)
Shares: 
Number of shares: 100
Druh: verejne neobchodovateľné
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
  (from: 06/09/2009)
Number of shares: 100
Druh: verejne neobchodovateľné
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 02/26/2004 until: 06/08/2009)
Supervisory board: 
Ing. Ľubica Horanová
Prof. Ondroucha 2344/3
Stupava 900 31
From: 03/15/2007
  (from: 06/25/2019)
Ing. Miloš Pajtina
L. Novomeského 2666/6
Trenčín 911 08
From: 03/15/2007
  (from: 03/24/2007)
Ing. Vladimír Fabian
Kolmá 2962/8
Bratislava 851 01
From: 03/21/2013
  (from: 04/12/2013)
Ing. Vladimír Čukan - predseda dozornej rady
Čeremechova 4/B
Bratislava 831 01
From: 02/26/2004
  (from: 02/26/2004 until: 03/23/2007)
Ing. Vladimír Čukan - predseda dozornej rady
Čeremechova 4/B
Bratislava 831 01
From: 02/26/2004 Until: 03/15/2007
  (from: 03/24/2007 until: 03/23/2007)
Ing. Ľubica Horanová - člen dozornej rady
Beničova 10
Bratislava 841 05
From: 02/26/2004
  (from: 02/26/2004 until: 03/23/2007)
Ing. Ľubica Horanová - člen dozornej rady
Beničova 10
Bratislava 841 05
From: 02/26/2004 Until: 03/15/2007
  (from: 03/24/2007 until: 03/23/2007)
Ing. Pavol Kovačík
Sv. Vincenta 2
Bratislava 821 03
From: 03/15/2007
  (from: 03/24/2007 until: 04/11/2013)
Ing. Pavol Kovačík
Sv. Vincenta 2
Bratislava 821 03
From: 03/15/2007 Until: 03/21/2013
  (from: 04/12/2013 until: 04/11/2013)
RNDr. Miloš Kováčik, , CSc. - člen dozornej rady
č. 348
Plavecký Štvrtok 900 68
From: 02/26/2004
  (from: 02/26/2004 until: 03/23/2007)
RNDr. Miloš Kováčik, , CSc. - člen dozornej rady
č. 348
Plavecký Štvrtok 900 68
From: 02/26/2004 Until: 03/15/2007
  (from: 03/24/2007 until: 03/23/2007)
Ing. Ľubica Horanová
Beničova 10
Bratislava 841 05
From: 03/15/2007
  (from: 03/24/2007 until: 06/24/2019)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou lis- tinou vo forme notárskej zápisnice č. N 8/94, Nz 6/94 a dňa 3. 2. 94 a jej dodatkom č. N 63/94, Nz 59/94 zo dňa 24. 5. 94 v súlade s ust. § 56 a nasl. a §§ 105-153 Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 14036
  (from: 07/15/1994)
Dodatok k notárskej zápisnici č. 156/94, Nz 145/94 napísanej dňa 5. 12. 1994 notárkou JUDr. Katarínou Pohronskou. Stary spis: S.r.o. 14036
  (from: 02/06/1995)
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 22.11.2000, na ktorom boli schválené prevody obchodných podielov, Osvedčenie o zmene zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 613/00, Nz 612/00 napísanej dňa 22.11.2000 notárom JUDr. Šikutovou.
  (from: 01/05/2001)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 29.4.2002, na ktorom bola schválená zmena spoločenskej zmluvy.
  (from: 06/21/2002)
Zápisnica z Valného zhromaždenia zo dňa 28.10.2002. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 6.2.2003. Spoločenská zmluva zo dňa 6.2.2003.
  (from: 04/04/2003)
Anton Rehuš, deň zániku funkcie: 26.02.2004. Ing. Pavol Kováčik, deň zániku funkcie: 26.02.2004. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 713/2003, Nz 104635/2003 zo dňa 12.11.2003, na ktorom sa rozhodlo o premene spoločnosti zmenou jej právnej formy na akciovú spoločnosť.
  (from: 02/26/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 1710/2009, Nz 13589/2009 zo dňa 28.4.2009.
  (from: 06/09/2009)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 21.03.2013.
  (from: 04/12/2013)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.05.2013 vo forme notárskej zápisnice N 1697/2013, Nz 15805/2013, NCRIs 16130/2013.
  (from: 05/21/2013)
Notárska zápisnica č. N 348/2013, Nz 18717/2013 zo dňa 04.06.2013.
  (from: 06/07/2013)
Date of updating data in databases:  01/25/2022
Date of extract :  01/26/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person