Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3293/B

Business name: 
Esterhazy, a.s. v likvidácii
  (from: 10/29/2020)
Esterhazy, a.s.
  (from: 03/17/2004 until: 10/28/2020)
Registered seat: 
Trnavská cesta 27/B
Bratislava 831 04
  (from: 11/25/2016)
Panská 4
Bratislava 811 01
  (from: 03/17/2004 until: 11/24/2016)
Identification number (IČO): 
35 878 631
  (from: 03/17/2004)
Date of entry: 
03/17/2004
  (from: 03/17/2004)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/17/2004)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 03/17/2004)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 03/17/2004)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/17/2004)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 03/17/2004)
obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností
  (from: 03/17/2004)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 03/17/2004)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (upratovacie, čistiace a administratívne práce)
  (from: 03/17/2004)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/14/2004)
Managing board
  (from: 03/17/2004 until: 10/13/2004)
BCom. Jozef Brhel - člen
Bulíkova 1
Bratislava 851 04
From: 12/06/2007
  (from: 01/19/2008 until: 03/16/2018)
BCom. Jozef Brhel - člen
Bulíkova 1
Bratislava 851 04
From: 12/06/2007 Until: 03/08/2018
  (from: 03/17/2018 until: 03/16/2018)
Martin Brondoš - člen predstavenstva
Rajecká 8682/10
Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07
From: 03/08/2018
  (from: 03/17/2018 until: 10/08/2020)
Martin Brondoš - člen predstavenstva
Rajecká 8682/10
Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07
From: 03/08/2018 Until: 09/17/2020
  (from: 10/09/2020 until: 10/08/2020)
RNDr. Emil Hasík - predseda predstavenstva
Klemensova 17
Bratislava 811 09
From: 03/17/2003
  (from: 03/17/2004 until: 10/13/2004)
RNDr. Emil Hasík - predseda predstavenstva
Klemensova 17
Bratislava 811 09
From: 03/17/2004 Until: 09/29/2004
  (from: 10/14/2004 until: 10/13/2004)
Mgr. Milan Kollár - predseda predstavenstva
Vazovova 9
Bratislava 811 07
From: 09/29/2004
  (from: 10/14/2004 until: 11/24/2016)
Mgr. Milan Kollár - predseda predstavenstva
Vazovova 9
Bratislava 811 07
From: 09/29/2004 Until: 10/27/2016
  (from: 11/25/2016 until: 11/24/2016)
Ing. Ivan Málik - člen predstavenstva
Ľuda Zúbka 27
Bratislava 841 01
From: 03/17/2004
  (from: 03/17/2004 until: 01/18/2008)
Ing. Ivan Málik - člen predstavenstva
Ľuda Zúbka 27
Bratislava 841 01
From: 03/17/2004 Until: 12/06/2007
  (from: 01/19/2008 until: 01/18/2008)
Jaroslav Nosko - člen predstavenstva
Lenardova 18
Bratislava 851 01
From: 03/17/2004
  (from: 03/17/2004 until: 10/13/2004)
Jaroslav Nosko - člen predstavenstva
Lenardova 18
Bratislava 851 01
From: 03/17/2004 Until: 09/29/2004
  (from: 10/14/2004 until: 10/13/2004)
Jaroslav Nosko - člen predstavenstva
Lenardova 18
Bratislava 851 01
From: 11/28/2006
  (from: 12/06/2006 until: 01/18/2008)
Jaroslav Nosko - člen predstavenstva
Lenardova 18
Bratislava 851 01
From: 11/28/2006 Until: 12/06/2007
  (from: 01/19/2008 until: 01/18/2008)
Cyril Talapka - člen predstavenstva
Hečkova 100
Senec 903 01
From: 09/29/2004
  (from: 10/14/2004 until: 12/05/2006)
Cyril Talapka - člen predstavenstva
Hečkova 100
Senec 903 01
From: 09/29/2004 Until: 11/28/2006
  (from: 12/06/2006 until: 12/05/2006)
Acting in the name of the company: 
Ak má spoločnosť len jedného člena predstavenstva, koná v mene spoločnosti samostatne. Ak má spoločnosť viacerých členov predstavenstva, v mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 11/25/2016 until: 10/08/2020)
Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach môže každý člen predstavenstva samostatne. V prípade scudzovania nehnuteľností za spoločnosť konajú dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 01/19/2008 until: 11/24/2016)
Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach môže každý člen predstavenstva. Za spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 12/06/2006 until: 01/18/2008)
Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, a to súhlasným prejavom vôle ktorýchkoľvek dvoch členov predstavenstva. V prípadoch kúpy nehnuteľností pre spoločnosť konajú buď ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne, alebo sám jeden člen predstavenstva Cyril Talapka. V prípadoch predaja nehnuteľností spoločnosti za spoločnosť konajú dvaja členovia predstavenstva spoločne, pričom jedným z nich je člen predstavenstva Cyril Talapka. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému názvu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 10/14/2004 until: 12/05/2006)
Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, a to súhlasným prejavom vôle predsedu predstavenstva a jedného člena predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému názvu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 03/17/2004 until: 10/13/2004)
Capital: 
1 659 695,9438 EUR Paid up: 1 659 695,9438 EUR
  (from: 04/21/2010)
50 000 000 Sk Paid up: 50 000 000 Sk
  (from: 03/17/2004 until: 04/20/2010)
Shares: 
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 16 596,959438 EUR
Limitation of transferability of registered shares: súhlas valného zhromaždenia
  (from: 04/21/2010)
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 500 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: súhlas valného zhromaždenia
  (from: 03/17/2004 until: 04/20/2010)
Stockholder: 
ALEXIA, a.s.
Palackého 1
Bratislava 811 02
  (from: 03/17/2004 until: 12/05/2006)
SPECTRUM SK, a.s.
Palackého 1
Bratislava 811 02
  (from: 12/06/2006 until: 01/18/2008)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 07/01/2021
Uznesením Okresného súdu Bratislava I z 25. júna 2021, sp. zn. 33K/6/2021 bol na majetok obchodnej spoločnosti Esterhazy, a.s. v likvidácii, so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 878 631, vyhlásený konkurz.
  (from: 08/17/2021)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Viera Kubicová
Záhradnícka 68
Bratislava 821 08
From: 07/01/2021
  (from: 08/17/2021)
Supervisory board: 
Mgr. Renata Balheimová
Tolstého 2
Bratislava 811 06
From: 11/28/2006
  (from: 12/06/2006 until: 01/18/2008)
Mgr. Renata Balheimová
Tolstého 2
Bratislava 811 06
From: 11/28/2006 Until: 12/06/2007
  (from: 01/19/2008 until: 01/18/2008)
Mgr. Renáta Balheimová
Šulekova 13
Bratislava 811 06
From: 03/17/2004
  (from: 03/17/2004 until: 10/13/2004)
Mgr. Renáta Balheimová
Šulekova 13
Bratislava 811 06
From: 03/17/2004 Until: 09/29/2004
  (from: 10/14/2004 until: 10/13/2004)
JUDr. Dušan Kollár
Panská 2
Bratislava 811 01
From: 03/17/2004
  (from: 03/17/2004 until: 10/13/2004)
JUDr. Dušan Kollár - predseda
Panská 2
Bratislava 811 01
From: 03/17/2004
  (from: 10/14/2004 until: 11/24/2016)
JUDr. Dušan Kollár - predseda
Panská 2
Bratislava 811 01
From: 03/17/2004 Until: 10/27/2016
  (from: 11/25/2016 until: 11/24/2016)
Mgr. Milan Kollár
P.O. Hviezdoslava 2262/24
Topolčany 955 01
From: 03/17/2004
  (from: 03/17/2004 until: 10/13/2004)
Mgr. Milan Kollár
P.O. Hviezdoslava 2262/24
Topolčany 955 01
From: 03/17/2004 Until: 09/29/2004
  (from: 10/14/2004 until: 10/13/2004)
Ing. Ivan Málik
Riazanská 54
Bratislava 831 03
From: 12/06/2007
  (from: 01/19/2008 until: 11/24/2016)
Ing. Ivan Málik
Riazanská 54
Bratislava 831 03
From: 12/06/2007 Until: 10/27/2016
  (from: 11/25/2016 until: 11/24/2016)
Jaroslav Nosko
Lenardova 18
Bratislava 851 01
From: 09/29/2004
  (from: 10/14/2004 until: 12/05/2006)
Jaroslav Nosko
Lenardova 18
Bratislava 851 01
From: 09/29/2004 Until: 11/28/2006
  (from: 12/06/2006 until: 12/05/2006)
JUDr. Jozef Pojdák
Hutnícka 2713/10
Spišská Nová Ves 052 01
From: 09/29/2004
  (from: 10/14/2004 until: 12/05/2006)
JUDr. Jozef Pojdák
Hutnícka 2713/10
Spišská Nová Ves 052 01
From: 09/29/2004 Until: 11/28/2006
  (from: 12/06/2006 until: 12/05/2006)
Ing. Peter Roth
Nábrežie L. Svobodu 50
Bratislava 811 02
From: 09/29/2004
  (from: 10/14/2004 until: 11/24/2016)
Ing. Peter Roth
Nábrežie L. Svobodu 50
Bratislava 811 02
From: 09/29/2004 Until: 10/27/2016
  (from: 11/25/2016 until: 11/24/2016)
Ing. Branislav Šťastný
Malokarpatská 28
Limbach 900 91
From: 11/28/2006
  (from: 12/06/2006 until: 01/18/2008)
Ing. Branislav Šťastný
Malokarpatská 28
Limbach 900 91
From: 11/28/2006 Until: 12/06/2007
  (from: 01/19/2008 until: 01/18/2008)
Peter Brhel
Okružná 187
Rovinka 900 41
From: 12/06/2007 Until: 09/17/2020
  (from: 10/09/2020 until: 10/08/2020)
Peter Brhel
Okružná 187
Rovinka 900 41
From: 12/06/2007
  (from: 01/19/2008 until: 10/08/2020)
Štefan Cích
Topoľčianska 23
Bratislava 851 05
From: 10/27/2016 Until: 09/17/2020
  (from: 10/09/2020 until: 10/08/2020)
Štefan Cích
Topoľčianska 23
Bratislava 851 05
From: 10/27/2016
  (from: 11/25/2016 until: 10/08/2020)
Antónia Brezovanová
Na Križovatkách 21
Bratislava 821 04
From: 10/27/2016 Until: 09/17/2020
  (from: 10/09/2020 until: 10/08/2020)
Antónia Brezovanová
Na Križovatkách 21
Bratislava 821 04
From: 10/27/2016
  (from: 11/25/2016 until: 10/08/2020)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 09/17/2020
  (from: 10/09/2020)
 Liquidators:
ANDEX, a.s.
Trnavská cesta 27/B
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
From: 09/17/2020
  (from: 10/09/2020)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná a podpisuje za spoločnosť samostatne
  (from: 10/09/2020)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou vo forme notárskej zápisnice č. N 83/2004, Nz 13507/2004 zo dňa 17.2.2004 v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
  (from: 03/17/2004)
Rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov vo forme notárskej zápisnice č. N 624/204, Nz 72720/2004 zo dňa 29.09.2004. RNDr. Emil Hasík, Jaroslav Nosko - funkcia členov predstavenstva od 17.03.2004 do 29.09.2004. Mgr. Renáta Balheimová, Mgr. Milan Kollár - funkcia členov dozornej rady od 17.03.2004 do 29.09.2004.
  (from: 10/14/2004)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.11.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 22/2006, Nz 2924/2006.
  (from: 12/06/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 1767/2016, Nz 39876/2016, NCRls 40813/2016 zo dňa 27.10.2016.
  (from: 11/25/2016)
Date of updating data in databases:  05/19/2022
Date of extract :  05/22/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person