Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  10564/R

Business name: 
BYTY, s.r.o. - v likvidácii
  (from: 04/29/2003 until: 01/25/2005)
BYTY, s.r.o.
  (from: 10/01/1997 until: 04/28/2003)
Registered seat: 
Mládežnícka 323
Považská Bystrica 017 01
  (from: 10/01/1997 until: 01/25/2005)
Identification number (IČO): 
36 298 565
  (from: 10/01/1997)
Date of entry: 
10/01/1997
  (from: 10/01/1997)
Date of deletion: 
01/26/2005
  (from: 01/26/2005)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Uznesením Krajského súdu č.k. 5 K 68/03 - 23 zo dňa 04.05.2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.10.2004 súd zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka BYTY, s.r.o. v likvidácii, so sídlom Mládežnícka 323, 017 01 Považská Bystrica, IČO 36 298 565 pre nedostatok majetku. V zmysle ust. § 8a ods. 1 písm. a) zákona č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov registrový súd aj bez návrhu vykoná výmaz spoločnosti, ktorá bola zrušená právoplatným rozhodnutím súdu o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.
  (from: 01/26/2005)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/01/1997)
Objects of the company: 
správa bytového a nebytového hospodárstva - sprostredkovanie kúpy a predaja, prenájom nehnuteľností a hnuteľných vecí
  (from: 10/01/1997 until: 01/25/2005)
poradenská činnosť súvisiaca so spravovaním bytových a nebytových priestorov, tepelných zariadení
  (from: 10/01/1997 until: 01/25/2005)
vykonávanie bytových, občianskych a inžinierskych stavieb
  (from: 10/01/1997 until: 01/25/2005)
vodoinštalatérstvo a kúrenárske práce
  (from: 10/01/1997 until: 01/25/2005)
elektroinštalácie
  (from: 10/01/1997 until: 01/25/2005)
maliarske, natieračské a sklenárske práce
  (from: 10/01/1997 until: 01/25/2005)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 10/01/1997 until: 01/25/2005)
maloobchod s tovarom v rozsahu voľných živností
  (from: 10/01/1997 until: 01/25/2005)
veľkoobchod s tovarom v rozsahu voľných živností
  (from: 10/01/1997 until: 01/25/2005)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 10/01/1997 until: 01/25/2005)
cestná nákladná doprava
  (from: 02/01/1999 until: 01/25/2005)
plynoinštalatérstvo
  (from: 05/26/1999 until: 01/25/2005)
Partners: 
PS Majetok, a.s. IČO: 35 743 425
Nevädzova 5
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/26/1999 until: 10/22/2000)
Považské strojárne, a.s. IČO: 31 561 705
Robotnícka
Považská Bystrica 017 34
Slovak Republic
  (from: 10/01/1997 until: 10/22/2000)
Ing. Ján Buocik
Dedovec 1037/54
Považská Bystrica 017 01
Slovak Republic
  (from: 10/23/2000 until: 01/25/2005)
Contribution of each member: 
Považské strojárne, a.s.
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 10/01/1997 until: 10/22/2000)
PS Majetok, a.s.
Amount of investment: 110 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 110 000 Sk
  (from: 05/26/1999 until: 10/22/2000)
Ing. Ján Buocik
Amount of investment: 210 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 210 000 Sk
  (from: 10/23/2000 until: 01/25/2005)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 04/29/2003 until: 01/25/2005)
Individual managing director
  (from: 10/01/1997 until: 04/28/2003)
Ing. Ján Buocik
Dedovec 1037/54
Považská Bystrica
  (from: 10/01/1997 until: 01/25/2005)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne. Spoločnosť počas likvidácie zastupuje a za ňu podpisuje v rozsahu § 72 zákona č. 513/1991 Zb. l i k v i d á t o r.
  (from: 04/29/2003 until: 01/25/2005)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 10/01/1997 until: 04/28/2003)
Capital: 
210 000 Sk
  (from: 05/26/1999 until: 01/25/2005)
100 000 Sk
  (from: 10/01/1997 until: 05/25/1999)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Pavel Alexa
SNP 1448/51
Považská Bystrica
  (from: 04/29/2003 until: 01/25/2005)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 113/97, NZ 118/97 zo dňa 07.08.1997 podľa § 105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
  (from: 10/01/1997 until: 01/25/2005)
Notárska zápisnica N 108/98, NZ 171/98 zo dňa 27.08.1998 - I. dodatok k zakladateľskej listine.
  (from: 02/01/1999 until: 01/25/2005)
Druhý dodatok (II. dodatok ) k zakladateľskej listine spísaný vo forme notárskej zápisnice N 182/98, Nz 222/98 zo dňa 14.10.1998.
  (from: 05/26/1999 until: 01/25/2005)
Valné zhromaždenie dňa 24.5.2000 schválilo prevod obchodných podielov. Tretí dodatok (III. dodatok) notárska zápisnica N 106/2000, NZ 100/2000 zo dňa 24.5.2000 k zakladateľskej listine. Štvrtý dodatok (IV. dodatok) - notárska zápisnica N 146/2000, NZ 109/2000 zo dňa 1.6.20000 k zakladateľskej listine.
  (from: 10/23/2000 until: 01/25/2005)
Rozhodnutie jediného spoločníka (notárska zápisnica N 275/2002, NZ 251/2002 zo dňa 10.12.2002) o zrušení spoločnosti s likvidáciou a menovaní likvidátora.
  (from: 04/29/2003 until: 01/25/2005)
Date of updating data in databases:  03/17/2023
Date of extract :  03/20/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person