Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  31034/B

Business name: 
INTERSET Bratislava, s.r.o.
  (from: 03/19/2004)
Registered seat: 
Židovská 3/ 104716
Bratislava 811 01
  (from: 04/05/2006)
Identification number (IČO): 
35 879 190
  (from: 03/19/2004)
Date of entry: 
03/19/2004
  (from: 03/19/2004)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/19/2004)
Objects of the company: 
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 03/19/2004)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 03/19/2004)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 03/19/2004)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (from: 03/19/2004)
nákup a predaj motorových vozidiel a príslušenstva
  (from: 04/09/2008)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 11/11/2008)
sprostredkovanie poskytovania úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 10/01/2009)
Partners: 
Štefan Kukucs
Vrakúň 174
Vrakúň 930 25
Slovak Republic
  (from: 09/24/2011)
Contribution of each member: 
Štefan Kukucs
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 09/24/2011)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/25/2011)
Štefan Kukucs
Vrakúň 174
Vrakúň 930 25
From: 06/12/2011
  (from: 09/24/2011)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná za spoločnosť samostatne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 03/19/2004)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 10/01/2009)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 11/25/2014
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 14.11.2014 sp. zn. 2K/35/2014-129, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.12.2014 a vykonateľnosť dňa 25.11.2014 súd vyhlásil konkurz na majetok INTERSET Bratislava, s.r.o., Židovská 3/104716, Bratislava, IČO : 35 879 190. Do funkcie správcu súd ustanovil JUDr. Dušana Repáka, so sídlom kancelárie Krížna 47, 811 07 Bratislava, značka správcu S 404
  (from: 12/05/2017)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Vojtech Agner
Cintorínska 22
Bratislava 811 08
From: 10/07/2017
  (from: 12/05/2017)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 77/2004, Nz 16402/2004 dňa 25.2.2004.
  (from: 03/19/2004)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.10.2008.
  (from: 11/11/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.02.2009.
  (from: 10/01/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 08.03.2011.
  (from: 03/25/2011)
Rozhodnutie ejdiného spoločníka zo dňa 12.06.2011.
  (from: 09/24/2011)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 19.12.2014, č.k. 33Exre/520/2014-5 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 2.2.2015.
  (from: 03/17/2015)
Date of updating data in databases:  09/28/2023
Date of extract :  09/30/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person