Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  428/R

Business name: 
ITALIAN DESIGN, s.r.o.
  (from: 12/22/1994)
Registered seat: 
Zlatovská cesta 35
Trenčín 911 01
  (from: 07/17/2007)
Identification number (IČO): 
18 048 862
  (from: 09/24/1991)
Date of entry: 
09/24/1991
  (from: 09/24/1991)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/24/1991)
Objects of the company: 
veľkoobchod s tovarom pre domácnosť
  (from: 12/22/1994)
veľkoobchod s textilom
  (from: 12/22/1994)
veľkoobchod s odevami a obuvou
  (from: 12/22/1994)
maloobchod so zmiešaným tovarom
  (from: 12/22/1994)
maloobchod s textilom
  (from: 12/22/1994)
maloobchod s odevami
  (from: 12/22/1994)
maloobchod s obuvou a koženým tovarom
  (from: 12/22/1994)
veľkoobchod v rámci voľných ohlasovacích živností
  (from: 12/22/1994)
maloobchod v rámci voľných ohlasovacích živností
  (from: 12/22/1994)
reklamné činnosti
  (from: 07/23/2004)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
  (from: 07/23/2004)
kancelárske a sekretárske práce
  (from: 07/23/2004)
prekladateľské a tlmočnícke služby
  (from: 07/23/2004)
faktoring a forfaiting
  (from: 07/23/2004)
finančný leasing, operačný leasing
  (from: 07/23/2004)
organizovanie kurzov, školení a seminárov
  (from: 07/23/2004)
prenájom vozidiel
  (from: 07/23/2004)
osobná cestná doprava vozidlami s celkovou obsaditeľnosťou do 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby
  (from: 07/23/2004)
nákladná cestná doprava vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 07/23/2004)
výroba drevených peliet
  (from: 12/14/2006)
pílenie, hobľovanie a impregnovanie dreva
  (from: 12/14/2006)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 07/17/2008)
zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku nehnuteľností
  (from: 07/17/2008)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 07/17/2008)
demolácie, zemné práce
  (from: 07/17/2008)
montáž sadrokartónu
  (from: 07/17/2008)
Partners: 
Martin Špalda
Jána Halašu 2704/5
Trenčín 911 08
Slovak Republic
  (from: 05/17/2022)
Contribution of each member: 
Martin Špalda
Amount of investment: 10 890 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 10 890 EUR
  (from: 05/17/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 08/14/2015)
Martin Špalda
Jána Halašu 2704/5
Trenčín 911 08
From: 12/15/2017
  (from: 01/11/2018)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 02/19/2001)
Capital: 
10 890 EUR Paid up: 10 890 EUR
  (from: 02/06/2014)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená formou notárskej zápisnice spísanej na Štátnom notárstve v Trenčíne dňa 30.8.1991 č. N 134/91, NZ 74/91 dňa 30.8.1991 podľa § 106 a ods. l a 3 Zák.č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník a Zák.č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou v znení neskorších predpisov Stary spis: S.r.o. 2529
  (from: 09/24/1991)
Spoločenskou zmluvou zo dňa 18.11.1994 boli právne pomery spoločnosti prispôsobené ustanoveniam Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov). Stary spis: S.r.o. 2529
  (from: 12/22/1994)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 22.6.1998 bol schválený dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (from: 08/06/1998)
Valné zhromaždenie dňa 16.9.2000 schválilo prevod obchodných podielov (zmluvy o prevode obchodných podielov zo dňa 16.9.2000). Zmena zakladateľskej listiny spísaná vo forme notárskej zápisnice N 128/2000. Nz 133/2000 zo dňa 16.9.2000.
  (from: 09/29/2000)
Rozhodnutie jediného spoločníka o rozdelení a prevode časti obchodného podielu, zmluva o prevode obchodného podielu, rozhodnutie valného zhromaždenia o schválení úplného znenia spoločenskej zmluvy osvedčené notárskou zápisnicou N 324/00, NZ 315/00 zo dňa 5.12.2000.
  (from: 02/19/2001)
Merger or division: 
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 08/14/2015)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
OAC Zlaté Piesky, spol. s r.o. 31 404 570 ,
Piaristická
44
  (from: 08/14/2015)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Piva Est Europe, s. r. o. 46384804 ,
Piaristická
276/46
  (from: 08/29/2015)
Date of updating data in databases:  06/12/2024
Date of extract :  06/13/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person