Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  6712/B

Business name: 
OMNIUM CAPITAL, o.c.p., a.s.
  (from: 02/16/2021)
Registered seat: 
Žižkova 9
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
  (from: 01/17/2019)
Identification number (IČO): 
51 306 573
  (from: 01/10/2018)
Date of entry: 
01/10/2018
  (from: 01/10/2018)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/10/2018)
Objects of the company: 
prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) cenné papiere alebo majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania
  (from: 05/03/2018)
vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) cenné papiere alebo majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania
  (from: 05/03/2018)
riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) cenné papiere alebo majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania
  (from: 05/03/2018)
investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) cenné papiere alebo majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania
  (from: 05/03/2018)
umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) cenné papiere alebo majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania
  (from: 05/03/2018)
úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) cenné papiere alebo majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania
  (from: 05/03/2018)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu : a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) cenné papiere alebo majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania
  (from: 05/03/2018)
poskytovania poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovania poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku
  (from: 01/10/2018)
vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb
  (from: 01/10/2018)
vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi
  (from: 01/10/2018)
služby spojené s upisovaním finančných nástrojov
  (from: 01/10/2018)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/10/2018)
Bc. Martin Vajay - predseda predstavenstva
Jednoradová 1588/24
Skalica 909 01
From: 01/10/2018
  (from: 01/10/2018)
Mgr. Pavlína Seršenová Machlicová
Svätoplukova 2921/31
Skalica 909 01
From: 04/16/2018
  (from: 05/03/2018)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva samostatne.
  (from: 08/08/2018)
Capital: 
125 000 EUR Paid up: 125 000 EUR
  (from: 01/10/2018)
Shares: 
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 12 500 EUR
Limitation of transferability of registered shares: voľne prevoditeľné
  (from: 01/10/2018)
Supervisory board: 
Peter Seršen
Svätoplukova 2921/31
Skalica 909 01
From: 04/16/2018
  (from: 05/03/2018)
Ing. Lukáš Kocák
Naftárska 863/11
Gbely 908 45
From: 01/27/2021
  (from: 02/16/2021)
Veronika Kavuličová
Věteřov 199
Věteřov 697 01
Česká republika
From: 10/04/2018
  (from: 01/17/2019)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica č. N 1651/2018, Nz 32772/2018, NCRls 33361/2018 zo dňa 04.10.2018.
  (from: 01/17/2019)
Date of updating data in databases:  01/19/2022
Date of extract :  01/21/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person