Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  10589/R

Business name: 
INTERFERI, s.r.o., v likvidácii
  (from: 10/17/2002 until: 07/15/2005)
INTERFERI, s.r.o.
  (from: 11/05/2001 until: 10/16/2002)
INTERGEO, s.r.o.
  (from: 06/29/1998 until: 11/04/2001)
Nemocnica s poliklinikou, s.r.o.
  (from: 10/01/1997 until: 06/28/1998)
Registered seat: 
Sládkovičova 7
Bojnice 972 01
  (from: 06/29/1998 until: 07/15/2005)
SNP 24
Handlová 972 51
  (from: 10/01/1997 until: 06/28/1998)
Identification number (IČO): 
36 298 816
  (from: 10/01/1997)
Date of entry: 
10/01/1997
  (from: 10/01/1997)
Person dissolved from: 
28.6.2005
  (from: 07/16/2005)
Date of deletion: 
07/16/2005
  (from: 07/16/2005)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti v zmysle ust. § 8a ods. 1 písm. a) zák. č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  (from: 07/16/2005)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/01/1997)
Objects of the company: 
balenie potravín a potravinárskych výrobkov
  (from: 10/01/1997 until: 06/28/1998)
závodné stravovanie
  (from: 10/01/1997 until: 06/28/1998)
automatizované spracovanie dát
  (from: 10/01/1997 until: 07/15/2005)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 10/01/1997 until: 07/15/2005)
zdravotná služba sanitkami - preprava osôb
  (from: 10/01/1997 until: 07/15/2005)
poskytovanie služieb v rozsahu voľných živností
  (from: 10/01/1997 until: 07/15/2005)
prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí
  (from: 10/01/1997 until: 07/15/2005)
organizovanie vzdelávacej činnosti v rozsahu voľných živností
  (from: 10/01/1997 until: 07/15/2005)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 10/01/1997 until: 07/15/2005)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 10/01/1997 until: 07/15/2005)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 10/01/1997 until: 07/15/2005)
konzultácie v oblasti investičnej výstavby
  (from: 06/29/1998 until: 07/15/2005)
prenájom hmotného investičného majetku
  (from: 06/29/1998 until: 07/15/2005)
prenájom drobného hmotného investičného majetku
  (from: 06/29/1998 until: 07/15/2005)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
  (from: 06/29/1998 until: 07/15/2005)
podzemné práce vykonávané banským spôsobom, najmä hĺbenie jám, jamíc, razenie štôlní a tunelov, ako aj iných podzemných priestorov s objemom nad 5OO m2
  (from: 06/29/1998 until: 07/15/2005)
práce na zabezpečenie stability podzemných priestorov
  (from: 06/29/1998 until: 07/15/2005)
práce na sprístupňovaní jaskýň a práce na ich udržiavaní v bezpečnom stave
  (from: 06/29/1998 until: 07/15/2005)
nákup, požičovňa a prenájom športových potrieb vrátane malých plavidiel
  (from: 06/29/1998 until: 07/15/2005)
výkon potápačských prác
  (from: 06/29/1998 until: 07/15/2005)
výkon administratívnych prác v stavebníctve
  (from: 06/29/1998 until: 07/15/2005)
stavba budov
  (from: 02/04/1999 until: 07/15/2005)
vykonávanie inžinierských stavieb
  (from: 02/04/1999 until: 07/15/2005)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (from: 02/04/1999 until: 07/15/2005)
vnútrozemská vodná doprava, prevádzkovanie malých plavidiel
  (from: 02/04/1999 until: 07/15/2005)
cestná verejná doprava tovaru
  (from: 02/04/1999 until: 07/15/2005)
nepravidelná cestná doprava osôb
  (from: 02/04/1999 until: 07/15/2005)
Partners: 
MUDr. Pavol Faith
Morovnianska cesta 34/4
Handlová 972 51
Slovak Republic
  (from: 10/01/1997 until: 06/28/1998)
Ing. Dušan Martinkovič
Mostná 15/5
Handlová 972 51
Slovak Republic
  (from: 10/01/1997 until: 06/28/1998)
Ing. Ondrej Molnár
Šmeralova 29/4
Handlová 972 51
Slovak Republic
  (from: 10/01/1997 until: 06/28/1998)
Ing. Michal Bartko , CSc.
Mojmírova l2/7
Prievidza 971 01
Slovak Republic
  (from: 06/29/1998 until: 07/15/2005)
Contribution of each member: 
MUDr. Pavol Faith
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 10/01/1997 until: 06/28/1998)
Ing. Dušan Martinkovič
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 10/01/1997 until: 06/28/1998)
Ing. Ondrej Molnár
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 10/01/1997 until: 06/28/1998)
Ing. Michal Bartko , CSc.
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/29/1998 until: 07/15/2005)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 10/17/2002 until: 07/15/2005)
Individual managing director
  (from: 10/01/1997 until: 10/16/2002)
MUDr. Pavol Faith
Morovnianska cesta 34/4
Handlová 972 51
  (from: 10/01/1997 until: 06/28/1998)
Ing. Michal Bartko , CSc.
Mojmírova l2/7
Prievidza 971 01
  (from: 06/29/1998 until: 07/15/2005)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne. Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje počas likvidácie likvidátor, a to samostatne.
  (from: 10/17/2002 until: 07/15/2005)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 10/01/1997 until: 10/16/2002)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 06/29/1998 until: 07/15/2005)
100 000 Sk
  (from: 10/01/1997 until: 06/28/1998)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Mgr. Karol Haťapka
Nejedlého 49/9
Bratislava 841 02
Until: 07/16/2005
  (from: 10/17/2002)
Other legal facts: 
Krajský súd v Bratislave uznesením č.k. 7K 58/03 zo dňa 10.05.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.06.2005, zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka INTERFERI, s.r.o. v likvidácii so sídlom Sládkovičova 7, Bojnice, IČO: 36 298 816 pre nedostatok majetku dlžníka.
  (from: 07/16/2005)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 09.09.1997 podľa § 105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
  (from: 10/01/1997 until: 07/15/2005)
Na zasadnutí valného zhromaždenia 3.6.1998 bol schválený Dodatok č.l k spoločenskej zmluve.
  (from: 06/29/1998 until: 07/15/2005)
Dodatok č.2 k spoločenskej zmluve zo dňa 4.11.1998.
  (from: 02/04/1999 until: 07/15/2005)
Rozhodnutie jediného spoločníka (notárska zápisnica N 171/2001, NZ 172/2001 zo dňa 7.9.2001) o zmene obchodného mena - dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
  (from: 11/05/2001 until: 07/15/2005)
Jediný spoločník (notárska zápisnica N 112/2002, NZ 111/2002 zo dňa 10.5.2002) rozhodol o vstupe spoločnosti do likvidácie dňom 10.5.2002 a menoval likvidátora.
  (from: 10/17/2002 until: 07/15/2005)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/25/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person