Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Po Insert No.:  4550/B

Business name of the organisational unit: 
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika
  (from: 02/01/2018)
Registered seat of organisational unit: 
Tomášikova 48
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 832 65
  (from: 09/24/2021)
Tomášikova 48
Bratislava 832 65
  (from: 02/01/2018 until: 09/23/2021)
Identification number (IČO): 
51 410 818
  (from: 02/01/2018)
Date of entry: 
02/01/2018
  (from: 02/01/2018)
Legal form: 
Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
  (from: 09/24/2021)
Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
  (from: 02/01/2018 until: 09/23/2021)
Objects of the company: 
Riadenie investičných fondov v zmysle čl. 6 ods. 2 a prílohy II smernice 2009/65/ES, poskytovanie vedľajších služieb úschovy a správy s podielovými listami podnikov kolektívneho investovania a investičného poradenstva týkajúceho sa finančných nástrojov, ako aj riadenie portfólií pre jednotlivých klientov
  (from: 02/01/2018)
Riadenie alternatívnych investičných fondov v zmysle čl. 6 a prílohy I smernice 2011/61/EÚ a v súlade s § 3 ods. 2 riadok 31 zákona o investičných fondoch (2011)
  (from: 02/01/2018)
Head of organisational unit: 
Pavol Vejmelka
Čerešňová 7
Trnava 917 08
From: 12/10/2019
  (from: 12/10/2019)
Mgr. Dušan Svitek
SNP 37/2192
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 02/01/2018
  (from: 02/01/2018 until: 12/09/2019)
Mgr. Dušan Svitek
SNP 37/2192
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 02/01/2018 Until: 11/30/2019
  (from: 12/10/2019 until: 12/09/2019)
Acting in the name of the company: 
Vedúci organizačnej zložky koná v mene organizačnej zložky samostatne.
  (from: 02/01/2018)
Procuration: 
Ing. Alena Kačeriaková
Istrijská 7183/8B
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 07
From: 07/17/2023
  (from: 08/08/2023)
Jaroslav Pilát
Mierová 316/12
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
From: 07/17/2023
  (from: 08/08/2023)
Ing. Zlatica Rajčoková
Horná 447/23
Žilina 010 03
From: 07/17/2023
  (from: 08/08/2023)
Ing. Karin Uličná
Kovácsova 341/86
Bratislava - mestská časť Rusovce 851 10
From: 07/17/2023
  (from: 08/08/2023)
Vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa organizačnej zložky spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať dvaja prokuristi spoločne.
  (from: 08/08/2023)
Other legal facts: 
Organizačná zložka zahraničnej osoby bola zriadená rozhodnutím zriaďovateľa zo dňa 22.12.2017 v zmysle § 21 Obchodného zákonníka.
  (from: 02/01/2018)
Foreign person: 
Business name: Erste Asset Management GmbH
Registered seat:
Am Belvedere 1
Viedeň 1100
Rakúska republika
Legal form: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Register and Registration number:
Register: Obchodný register vedený Obchodným súdom vo Viedni (Handelsgericht Wien) Registration number: FN 102018b
  (from: 05/30/2023)
Business name: Erste Asset Management GmbH
Registered seat:
Legal form: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Register and Registration number:
Register: Obchodný register vedený Obchodným súdom vo Viedni (Handelsgericht Wien) Registration number: FN 102018b
  (from: 06/18/2022 until: 05/29/2023)
Business name: Erste Asset Management GmbH
Registered seat:
Am Belvedere 1
Viedeň 1100
Rakúska republika
Legal form: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Register and Registration number:
Register: Obchodný register vedený Obchodným súdom vo Viedni (Handelsgericht Wien) Registration number: FN 102018b
  (from: 06/18/2022 until: 05/29/2023)
Business name: Erste Asset Management GmbH
Registered seat:
Am Belvedere 1
Viedeň 1100
Rakúska republika
Legal form: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Register and Registration number:
Register: Obchodný register vedený Obchodným súdom vo Viedni (Handelsgericht Wien) Registration number: FN 102018b
  (from: 12/29/2018 until: 06/17/2022)
Business name: Erste Asset Management GmbH
Registered seat:
Legal form: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Register and Registration number:
Register: Obchodný register vedený Obchodným súdom vo Viedni (Handelsgericht Wien) Registration number: FN 102018b
  (from: 12/29/2018 until: 06/17/2022)
Business name: Erste Asset Management GmbH
Registered seat:
Legal form: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Register and Registration number:
Register: Obchodný register vedený Obchodným súdom vo Viedni (Handelsgericht Wien) Registration number: FN 102018b
  (from: 02/01/2018 until: 12/28/2018)
Business name: Erste Asset Management GmbH
Registered seat:
Am Belvedere 1
Viedeň 1100
Rakúska republika
Legal form: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Register and Registration number:
Register: Obchodný register vedený Obchodným súdom vo Viedni (Handelsgericht Wien) Registration number: FN 102018b
  (from: 02/01/2018 until: 12/28/2018)
Mag. Heinz Bednar
Linzer Strasse 415/11
Viedeň 1140
Rakúska republika
From: 07/04/2008
  (from: 05/30/2023)
Mag. Winfried Buchbauer
Ramperstorffergasse 35/2/7-8
Viedeň 1050
Rakúska republika
From: 02/01/2016
  (from: 05/30/2023)
Mag. iur. Peter Karl
Roseggergasse 40/19
Viedeň 1160
Rakúska republika
From: 03/01/2018
  (from: 05/30/2023)
Mag. Thomas Kraus
Matthias-Hau-Gasse 7/F/28
Viedeň 1230
Rakúska republika
From: 01/01/2021
  (from: 05/30/2023)
Mag. Heinz Bednar
Am Belvedere 1
Viedeň 1100
Rakúska republika
From: 07/04/2008
  (from: 02/01/2018 until: 12/28/2018)
Mag. Heinz Bednar
Am Belvedere 1
Viedeň 1100
Rakúska republika
From: 07/04/2008
  (from: 12/29/2018 until: 06/17/2022)
Mag. Heinz Bednar
Linzer Strasse 415/11
Viedeň 1140
Rakúska republika
From: 07/04/2008
  (from: 06/18/2022 until: 05/29/2023)
Mag. Winfried Buchbauer
Am Belvedere 1
Viedeň 1100
Rakúska republika
From: 02/01/2016
  (from: 02/01/2018 until: 12/28/2018)
Mag. Winfried Buchbauer
Am Belvedere 1
Viedeň 1100
Rakúska republika
From: 02/01/2016
  (from: 12/29/2018 until: 06/17/2022)
Mag. Winfried Buchbauer
Ramperstorffergasse 35/2/7-8
Viedeň 1050
Rakúska republika
From: 02/01/2016
  (from: 06/18/2022 until: 05/29/2023)
Peter Karl
Saulengasse 19/21
Viedeň 1090
Rakúska republika
From: 03/01/2018
  (from: 12/29/2018 until: 06/17/2022)
Mag. iur. Peter Karl
Roseggergasse 40/19
Viedeň 1160
Rakúska republika
From: 03/01/2018
  (from: 06/18/2022 until: 05/29/2023)
Mag. Thomas Kraus
Matthias-Hau-Gasse 7/F/28
Viedeň 1230
Rakúska republika
From: 01/01/2021
  (from: 06/18/2022 until: 05/29/2023)
Christian Schön
Am Belvedere 1
Viedeň 1100
Rakúska republika
From: 10/01/2009
  (from: 02/01/2018 until: 12/28/2018)
Christian Schön
Am Belvedere 1
Viedeň 1100
Rakúska republika
From: 10/01/2009 Until: 02/28/2018
  (from: 12/29/2018 until: 12/28/2018)
Wolfgang Traindl
Amtsgasse 10
Hollabrunn 2020
Rakúska republika
From: 03/01/2018
  (from: 12/29/2018 until: 06/17/2022)
Wolfgang Traindl
Amtsgasse 10
Hollabrunn 2020
Rakúska republika
From: 03/01/2018
  (from: 06/18/2022 until: 05/29/2023)
Wolfgang Traindl
Amtsgasse 10
Hollabrunn 2020
Rakúska republika
From: 03/01/2018 Until: 02/28/2021
  (from: 05/30/2023 until: 05/29/2023)
Acting of management body: Spoločnosť zastupujú akýkoľvek dvaja konatelia spoločne. Každý konateľ spoločnosti koná v mene spoločnosti spoločne s ďalším konateľom alebo prokuristom.
  (from: 05/30/2023)
Acting of management body: Spoločnosť zastupujú akýkoľvek dvaja konatelia spoločne. Každý konateľ spoločnosti koná v mene spoločnosti spoločne s ďalším konateľom alebo prokuristom.
  (from: 06/18/2022 until: 05/29/2023)
Acting of management body: Spoločnosť zastupujú akýkoľvek dvaja konatelia spoločne. Každý konateľ spoločnosti koná v mene spoločnosti spoločne s ďalším konateľom alebo prokuristom.
  (from: 12/29/2018 until: 06/17/2022)
Acting of management body: Spoločnosť zastupujú akýkoľvek dvaja konatelia spoločne. Každý konateľ spoločnosti koná v mene spoločnosti spoločne s ďalším konateľom alebo prokuristom.
  (from: 02/01/2018 until: 12/28/2018)
Date of updating data in databases:  04/18/2024
Date of extract :  04/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person