Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  131/S

Business name: 
GPWT Trade, spol. s r.o.
  (from: 09/02/1991 until: 01/15/2008)
Registered seat: 
Jánskeho 4
Žiar nad Hronom 965 01
  (from: 03/02/1993 until: 01/15/2008)
Záhradná 25
Žiar nad Hronom 965 01
  (from: 09/02/1991 until: 03/01/1993)
Identification number (IČO): 
00 614 734
  (from: 09/02/1991)
Date of entry: 
08/07/1991
  (from: 09/02/1991)
Person dissolved from: 
19. 9. 2007
  (from: 01/16/2008)
Date of deletion: 
01/16/2008
  (from: 01/16/2008)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 01/16/2008)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/02/1991)
Objects of the company: 
spoločnosť vykonáva a sprostredkováva dovozy a vývozy pre výrobné a obchodné organizácie, realizuje väzbové obchody, reexporty a kooperácie
  (from: 09/02/1991 until: 03/01/1993)
obchodno-sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov s výnimkou viazaných a koncesovaných živností
  (from: 03/02/1993 until: 01/15/2008)
Partners: 
Ing. Marián Pavla
Dobšinského 5
Lutila
Slovak Republic
  (from: 09/02/1991 until: 03/06/1994)
Ing. Daniel Truben
Žižkova 15/51
Žiar nad Hronom
Slovak Republic
  (from: 09/02/1991 until: 03/06/1994)
Ing. Juraj Grexa
Žižkova 10/16
Žiar nad Hronom
Slovak Republic
  (from: 09/02/1991 until: 01/15/2008)
Ing. Václav Veselý
Záhradná 25
Žiar nad Hronom
Slovak Republic
  (from: 09/02/1991 until: 01/15/2008)
Ing. Ivan Veselý
nám. Matice slovenskej 14/15
Žiar nad Hronom
Slovak Republic
  (from: 09/02/1991 until: 01/15/2008)
KOMEX a.s.
Dr. Jánskeho 5
Žiar nad Hronom
Slovak Republic
  (from: 03/07/1994 until: 01/15/2008)
JUDr. Dušan Klimo
Sládkovičova 16/61
Žiar nad Hronom
Slovak Republic
  (from: 03/07/1994 until: 01/15/2008)
Contribution of each member: 
Ing. Juraj Grexa
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 09/02/1991 until: 01/15/2008)
Ing. Marián Pavla
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 09/02/1991 until: 03/06/1994)
Ing. Václav Veselý
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 09/02/1991 until: 01/15/2008)
Ing. Ivan Veselý
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 09/02/1991 until: 01/15/2008)
Ing. Daniel Truben
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 09/02/1991 until: 03/06/1994)
KOMEX a.s.
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/07/1994 until: 01/15/2008)
JUDr. Dušan Klimo
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/07/1994 until: 01/15/2008)
Management body: 
konatelia
  (from: 03/02/1993 until: 01/15/2008)
konatelia
  (from: 09/02/1991 until: 03/01/1993)
- predseda spoločnosti
  (from: 09/02/1991 until: 03/01/1993)
- zhromaždenie spoločníkov
  (from: 09/02/1991 until: 03/01/1993)
Ing. Daniel Truben
Žižkova 15/51
Žiar nad Hronom
  (from: 09/02/1991 until: 03/06/1994)
Ing. Ivan Veselý
nám. Matice slovenskej 14/15
Žiar nad Hronom
  (from: 09/02/1991 until: 03/06/1994)
Ing. Juraj Grexa
Žižkova 10/16
Žiar nad Hronom
  (from: 09/02/1991 until: 01/15/2008)
Ing. Marián Pavla
Dobšinského 5
Lutila
  (from: 09/02/1991 until: 01/15/2008)
Ing. Václav Veselý
Záhradná 25
Žiar nad Hronom
  (from: 09/02/1991 until: 01/15/2008)
Ing. Katarína Veselá
nám. Matice slovenskej 14/15
Žiar nad Hronom
  (from: 03/07/1994 until: 01/15/2008)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a zaň podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 03/02/1993 until: 01/15/2008)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje každý spoločník samostatne.
  (from: 09/02/1991 until: 03/01/1993)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 09/02/1991 until: 01/15/2008)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k. 26Cbr 3/2002-108 zo dňa 08.08.2007, právoplatným dňa 19.09.2007 bola obchodná spoločnosť GPWT Trade, spol. s r.o., so sídlom Jánskeho 4, Žiar nadf Hronom, PSČ: 965 01, IČO: 00 614 734 zrušená bez likvidácie.
  (from: 01/16/2008)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 11.7.1991 v zmysle ust. § 106n zák.č. 103/90 Zb.
  (from: 09/02/1991 until: 01/15/2008)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 23.12.1992 bol schválený Dodatok č. 1, ktorým sa upravuje spol. zmluva v zmysle zák. č. 513/91 Zb. Starý spis: Sr.o. 478
  (from: 03/02/1993 until: 01/15/2008)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 10.12.1993 bol schválený Dodatok č.2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 03/07/1994 until: 01/15/2008)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person