Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1553/B

Business name: 
TAKT el. s.r.o.
  (from: 11/26/1998 until: 04/07/2014)
TAKT, spol. s r.o.
  (from: 03/09/1993 until: 11/25/1998)
Telekomunikačná a komputerová technika, spol. s r.o. skrátene : TAKT, spol. s.r.o.
  (from: 10/21/1991 until: 03/08/1993)
Registered seat: 
Nám. Hraničiarov 14
Bratislava 851 03
  (from: 07/14/2010 until: 04/07/2014)
Račianska 71
Bratislava 830 00
  (from: 03/09/1993 until: 07/13/2010)
Kukučínova 52
Bratislava
  (from: 10/21/1991 until: 03/08/1993)
Identification number (IČO): 
17 330 220
  (from: 10/21/1991)
Date of entry: 
10/21/1991
  (from: 10/21/1991)
Person dissolved from: 
18.2.2014
  (from: 04/08/2014)
Legal ground(s) for dissolution: 
rozhodnutím konkurzného súdu o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku dlžníka
  (from: 04/08/2014)
Date of deletion: 
04/08/2014
  (from: 04/08/2014)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 04/08/2014)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/21/1991)
Objects of the company: 
prevádzkovanie cestovnej kancelárie
  (from: 11/26/1998 until: 05/22/2003)
Projekčné, montážne, stavebné, inštalačné a servisné práce v oblasti neverejných telekomunikačných zariadení, výpočtovej, rozmnožovacej, kancelárskej a poštovej techniky, slaboprúdových rozvodov, analytická a programátorská činnosť.
  (from: 10/21/1991 until: 03/08/1993)
Školiaca, prednášková, konzultačná a poradenská činnosť v týchto oblastiach.
  (from: 10/21/1991 until: 03/08/1993)
Managerská a obchodná činnosť v sortimente tovarov nepodliehajúcich osobitnému povoleniu.
  (from: 10/21/1991 until: 03/08/1993)
opravy a údržba neverejných telekomunikačných zariadení s výnimkou činností uvedených v § 3 ods.2 písm.h) živnostenského zákona
  (from: 03/09/1993 until: 04/07/2014)
montáž, servis a údržba slaboprúdových rozvodov do 24 V
  (from: 03/09/1993 until: 04/07/2014)
nákup a predaj tovaru
  (from: 03/09/1993 until: 04/07/2014)
sprostredkovanie obchodu s tovarom
  (from: 03/09/1993 until: 04/07/2014)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi a vyhotovovanie programov na zákazku
  (from: 03/09/1993 until: 04/07/2014)
predaj na priamu konzumáciu: a/ nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vina a destilátov, c/ tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, ak na ich priamu konzumáciu nie je k dispozícii viac ako 8 miest, d/ jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
  (from: 11/26/1998 until: 04/07/2014)
opravy a údržba neverejných telekomunikačných zariadení
  (from: 11/26/1998 until: 04/07/2014)
vykonávanie dražieb mimo výkon rozhodnutia
  (from: 11/26/1998 until: 04/07/2014)
montáž, servis, údržba slaboprúdových rozvodov do 24 V
  (from: 11/26/1998 until: 04/07/2014)
sprostredkovanie obchodu s tovarom
  (from: 11/26/1998 until: 04/07/2014)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi a vyhotovovanie programov na zákazku
  (from: 11/26/1998 until: 04/07/2014)
nákup a predaj tovarov (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s tým povolením)
  (from: 11/26/1998 until: 04/07/2014)
poradenská, konzultačná, školiaca činnosť v oblasti telekomunikácií
  (from: 11/26/1998 until: 04/07/2014)
poskytovanie telekomunikačných služieb na neverejných telekomunikačných zariadeniach
  (from: 11/26/1998 until: 04/07/2014)
požičovňa koncových telekomunikačných zariadení
  (from: 11/26/1998 until: 04/07/2014)
výroba koncových telekomunikačných zariadení
  (from: 11/26/1998 until: 04/07/2014)
projekčná činnosť v oblasti telekomunikácií
  (from: 11/26/1998 until: 04/07/2014)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 11/26/1998 until: 04/07/2014)
prenájom priemyselného tovaru
  (from: 11/26/1998 until: 04/07/2014)
prenájom športových potrieb
  (from: 11/26/1998 until: 04/07/2014)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 11/26/1998 until: 04/07/2014)
búracie a zemné práce
  (from: 11/26/1998 until: 04/07/2014)
čistiace a upratovacie práce
  (from: 11/26/1998 until: 04/07/2014)
elektroinštalatérstvo
  (from: 11/26/1998 until: 04/07/2014)
výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 11/26/1998 until: 04/07/2014)
montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
  (from: 11/26/1998 until: 04/07/2014)
pokládka, montáž, rekonštrukcia, údržba a meranie podzemných a nadzemných vedení JTS (optických a metalických ), vrátane nadväzujucích kábelových vedení a súborov
  (from: 07/19/1999 until: 04/07/2014)
montáž, rekonštrukcia, meranie a servis telefónných ústrední a ich príslušenstva v JST
  (from: 07/19/1999 until: 04/07/2014)
poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb v rozsahu: - vývoj, výroba, predaj, montáž, údržba a opravy zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby pred neoprávnenými zásahmi vrátane systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a v jeho okolí
  (from: 01/01/2005 until: 04/07/2014)
výroba, montáž, oprava, údržba elektrických zariadení
  (from: 05/30/2006 until: 04/07/2014)
Partners: 
Slovenský odborový zväz pôšt, telekomunikácií a rádiokomunikácií
Kukučínova 52
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/21/1991 until: 03/08/1993)
Mgr. Dušan Badura
Moskovská 12
Bratislava 811 08
Slovak Republic
  (from: 10/26/2000 until: 05/22/2003)
Mgr. Dušan Badura
Moskovská 12
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/26/1998 until: 10/25/2000)
Mgr. Dušan Badura
Moskovská 12
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/23/1996 until: 11/25/1998)
Dušan Baďura
Moskovská 12
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/09/1993 until: 07/22/1996)
Dušan Baďura
Moskovská 12
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/21/1991 until: 03/08/1993)
Juraj Bartovič
Nám. Hraničiarov 1 14
Bratislava 851 03
Slovak Republic
  (from: 10/26/2000 until: 05/22/2003)
Juraj Bartovič
Nám. Hraničiarov 1 14
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/26/1998 until: 10/25/2000)
Juraj Bartovič
Nám. Hraničiarov 1 14
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/23/1996 until: 11/25/1998)
Juraj Bartovič
Nám. Hraničiarov 14
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/09/1993 until: 07/22/1996)
Juraj Bartovič
Nám. Hraničiarov 14
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/21/1991 until: 03/08/1993)
RNDr. Jaroslav Dobrotka
Eisnerova 5
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/09/1993 until: 07/22/1996)
RNDr. Jaroslav Dobrotka
Eisnerova 5
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/21/1991 until: 03/08/1993)
Ing. Miloš Ďurč
Záhradnícka 13
Bratislava 811 07
Slovak Republic
  (from: 10/26/2000 until: 05/22/2003)
Jaroslav Juriga
Dudvážska 12
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/26/1998 until: 10/25/2000)
Jaroslav Juriga
Dudvážska 12
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/23/1996 until: 11/25/1998)
Jaroslav Juriga
Dudvážska 12
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/09/1993 until: 07/22/1996)
Vladimír Kubica
Jelšova 9
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/09/1993 until: 07/22/1996)
Ing. Ľudovít Zeman
Jánoškova 6
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/21/1991 until: 03/08/1993)
Juraj Bartovič
Nám. Hraničiarov 1 14
Bratislava 851 03
Slovak Republic
  (from: 05/23/2003 until: 04/07/2014)
Radovan Bartovič
námestie Hraničiarov 14
Bratislava 851 03
Slovak Republic
  (from: 05/23/2003 until: 04/07/2014)
Contribution of each member: 
Slovenský odborový zväz pôšt, telekomunikácií a rádiokomunikácií
Amount of investment: 60 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 60 000 Sk
  (from: 10/21/1991 until: 03/08/1993)
RNDr. Jaroslav Dobrotka
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/21/1991 until: 03/08/1993)
Dušan Baďura
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/21/1991 until: 03/08/1993)
Juraj Bartovič
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/21/1991 until: 03/08/1993)
Ing. Ľudovít Zeman
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/21/1991 until: 03/08/1993)
RNDr. Jaroslav Dobrotka
Amount of investment: 28 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 28 000 Sk
  (from: 03/09/1993 until: 07/22/1996)
Dušan Baďura
Amount of investment: 28 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 28 000 Sk
  (from: 03/09/1993 until: 07/22/1996)
Juraj Bartovič
Amount of investment: 28 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 28 000 Sk
  (from: 03/09/1993 until: 07/22/1996)
Jaroslav Juriga
Amount of investment: 28 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 28 000 Sk
  (from: 03/09/1993 until: 07/22/1996)
Vladimír Kubica
Amount of investment: 28 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 28 000 Sk
  (from: 03/09/1993 until: 07/22/1996)
Mgr. Dušan Badura
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 07/23/1996 until: 11/25/1998)
Juraj Bartovič
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 07/23/1996 until: 11/25/1998)
Jaroslav Juriga
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 07/23/1996 until: 11/25/1998)
Mgr. Dušan Badura
Amount of investment: 70 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 70 000 Sk
  (from: 11/26/1998 until: 10/25/2000)
Juraj Bartovič
Amount of investment: 70 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 70 000 Sk
  (from: 11/26/1998 until: 10/25/2000)
Jaroslav Juriga
Amount of investment: 70 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 70 000 Sk
  (from: 11/26/1998 until: 10/25/2000)
Mgr. Dušan Badura
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 10/26/2000 until: 05/22/2003)
Juraj Bartovič
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 10/26/2000 until: 05/22/2003)
Ing. Miloš Ďurč
Amount of investment: 800 000 Sk Paid up: 800 000 Sk
  (from: 10/26/2000 until: 05/22/2003)
Juraj Bartovič
Amount of investment: 970 000 Sk Paid up: 970 000 Sk
  (from: 05/23/2003 until: 06/22/2010)
Radovan Bartovič
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 05/23/2003 until: 06/22/2010)
Juraj Bartovič
Amount of investment: 32 199 EUR Paid up: 32 199 EUR
  (from: 06/23/2010 until: 04/07/2014)
Radovan Bartovič
Amount of investment: 996 EUR Paid up: 996 EUR
  (from: 06/23/2010 until: 04/07/2014)
Management body: 
konatelia
  (from: 07/23/1996 until: 04/07/2014)
Individual managing director
  (from: 03/12/1996 until: 07/22/1996)
konatelia
  (from: 03/09/1993 until: 03/11/1996)
konatelia
  (from: 10/21/1991 until: 03/08/1993)
Mgr. Dušan Badura
Eisnerova 5
Bratislava
  (from: 03/09/1993 until: 07/22/1996)
Mgr. Dušan Badura
Moskovská 12
Bratislava
  (from: 07/23/1996 until: 10/25/2000)
Mgr. Dušan Badura
Moskovská 12
Bratislava 811 08
  (from: 10/26/2000 until: 05/22/2003)
Juraj Bartovič
Nám. Hraničiarov 1 14
Bratislava
  (from: 07/23/1996 until: 10/25/2000)
Juraj Bartovič
Nám. Hraničiarov 1 14
Bratislava 851 03
  (from: 10/26/2000 until: 07/13/2010)
Juraj Bartovič
Nám. Hraničiarov 1 14
Bratislava 851 03
Until: 03/19/2010
  (from: 07/14/2010 until: 07/13/2010)
Ing. Miloš Ďurč
Záhradnícka 13
Bratislava 811 07
  (from: 10/26/2000 until: 05/22/2003)
Jaroslav Juriga
Dudvážska 12
Bratislava
  (from: 07/23/1996 until: 07/18/1999)
Vladimír Kubica
Jelšova 9
Bratislava
  (from: 03/09/1993 until: 03/11/1996)
Radovan Bartovič
námestie Hraničiarov 14
Bratislava 851 03
From: 11/13/2002
  (from: 05/23/2003 until: 04/07/2014)
Acting in the name of the company: 
Konatelia samostatne.
  (from: 07/23/1996 until: 04/07/2014)
Konatelia samostatne.
  (from: 03/12/1996 until: 07/22/1996)
Konatelia samostatne.
  (from: 03/09/1993 until: 03/11/1996)
Menežéri : RNDr. Jaroslav Dobrotka, riaditeľ spoločnosti Dušan Baďura, predseda Zboru spoločníkov
  (from: 10/21/1991 until: 03/08/1993)
Capital: 
33 195 EUR Paid up: 33 195 EUR
  (from: 06/23/2010 until: 04/07/2014)
1 000 000 Sk
  (from: 10/26/2000 until: 06/22/2010)
210 000 Sk
  (from: 11/26/1998 until: 10/25/2000)
150 000 Sk
  (from: 07/23/1996 until: 11/25/1998)
140 000 Sk
  (from: 10/21/1991 until: 07/22/1996)
Other legal facts: 
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I č.k. 6K/65/2013-253, 1113234403 zo dňa 27.1.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.2.2014 bolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku. Obchodná spoločnosť TAKT el.s.r.o. , Nám. Hraničiarov 14 , 851 03 Bratislava, IČO: 17 330 220 zapísaná v obchodnom registri v oddieli Sro vo vložke č. 1553/B sa v y m a z u j e z obchodného registra.
  (from: 04/08/2014)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 26.9.1991 podľa § 106a ods.l a § 106n ods.l Zák. č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 2855
  (from: 10/21/1991 until: 04/07/2014)
Spoločenská zmluva prispôsobená ustanovením Zák.č. 513/1991 Zb. zo dňa 19.10.1992. Stary spis: S.r.o. 2855
  (from: 03/09/1993 until: 04/07/2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 9.2.1996. Stary spis: S.r.o. 2855
  (from: 03/12/1996 until: 04/07/2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 23.10.1992 na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 9.2.1996. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 23.2.1996, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 26.3.1996, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania. Spoločenská zmluva zo dňa 22.7.1996. Star spis: S.r.o. 2855
  (from: 07/23/1996 until: 04/07/2014)
Rozhodnutie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii SR zo dňa 21.4.1999 pod. č. 245/2422/99, zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 4.5.1999.
  (from: 07/19/1999 until: 04/07/2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 3.10.2000 o prevode obchodného podielu. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 3.10.2000. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 3.10.2000 o zvýšení základného imania a menovaní nového konateľa. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 3.10.2000.
  (from: 10/26/2000 until: 04/07/2014)
Mgr. Dušan Badura, deň zániku funkcie 13.11.2002, Ing. Miloš Ďurč, deň zániku funkcie 13.11.2002. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.11.2002. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 13.11.2002. Spoločenská zmluva zo dňa 16.5.2003.
  (from: 05/23/2003 until: 04/07/2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.04.2006 - rozšírenie predmetu činnosti.
  (from: 05/30/2006 until: 04/07/2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.03.2010.
  (from: 07/14/2010 until: 04/07/2014)
Date of updating data in databases:  03/27/2023
Date of extract :  03/28/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person