Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  3888/S

Business name: 
SPECTRUM REAL s.r.o.
  (from: 10/21/1996 until: 10/30/2001)
Registered seat: 
Lieskovská cesta 16
Zvolen 960 01
  (from: 10/21/1996 until: 10/30/2001)
Identification number (IČO): 
36 011 916
  (from: 10/21/1996)
Date of entry: 
10/21/1996
  (from: 10/21/1996)
Person dissolved from: 
31.10.2001
  (from: 10/31/2001)
Date of deletion: 
10/31/2001
  (from: 10/31/2001)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/21/1996)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 10/21/1996 until: 10/30/2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 10/21/1996 until: 10/30/2001)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
  (from: 10/21/1996 until: 10/30/2001)
výroba a stavba strojov a zariadení pre potravinársky priemysel
  (from: 10/21/1996 until: 10/30/2001)
Partners: 
Ján Bahyľ
38
Breziny
Slovak Republic
  (from: 05/26/1999 until: 10/30/2001)
Ján Bahyľ
38
Breziny
Slovak Republic
  (from: 01/21/1998 until: 05/25/1999)
Ján Bahyľ
38
Breziny
Slovak Republic
  (from: 10/21/1996 until: 01/20/1998)
Pavel Bartko
727
Východná
Slovak Republic
  (from: 05/26/1999 until: 10/30/2001)
Pavel Bartko
727
Východná
Slovak Republic
  (from: 01/21/1998 until: 05/25/1999)
Pavel Bartko
727
Východná
Slovak Republic
  (from: 10/21/1996 until: 01/20/1998)
Ing. Jozef Ignácik
gen. Svobodu 64
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 05/26/1999 until: 10/30/2001)
Ing. Jozef Ignácik
gen. Svobodu 64
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 01/21/1998 until: 05/25/1999)
Ing. Jozef Ignácik
gen. Svobodu 64
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 10/21/1996 until: 01/20/1998)
Ing. Ľubomír Kubáň
Prekážka 722
Liptovský Hrádok
Slovak Republic
  (from: 10/21/1996 until: 01/20/1998)
Ing. Dušan Lúčan
Prekážka 722
Liptovský Hrádok
Slovak Republic
  (from: 05/26/1999 until: 10/30/2001)
Ing. Dušan Lúčan
Prekážka 722
Liptovský Hrádok
Slovak Republic
  (from: 01/21/1998 until: 05/25/1999)
Ing. Dušan Lúčan
Prekážka 722
Liptovský Hrádok
Slovak Republic
  (from: 10/21/1996 until: 01/20/1998)
Ing. Jozef Luštík
257
Liptovský Peter
Slovak Republic
  (from: 05/26/1999 until: 10/30/2001)
Ing. Jozef Luštík
257
Liptovský Peter
Slovak Republic
  (from: 01/21/1998 until: 05/25/1999)
Ing. Jozef Luštík
257
Liptovský Peter
Slovak Republic
  (from: 10/21/1996 until: 01/20/1998)
Contribution of each member: 
Ján Bahyľ
Amount of investment: 66 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/21/1996 until: 01/20/1998)
Ing. Jozef Ignácik
Amount of investment: 37 000 Sk Paid up: 12 000 Sk
  (from: 10/21/1996 until: 01/20/1998)
Ing. Jozef Luštík
Amount of investment: 53 000 Sk Paid up: 16 000 Sk
  (from: 10/21/1996 until: 01/20/1998)
Ing. Ľubomír Kubáň
Amount of investment: 32 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 10/21/1996 until: 01/20/1998)
Ing. Dušan Lúčan
Amount of investment: 27 000 Sk Paid up: 9 000 Sk
  (from: 10/21/1996 until: 01/20/1998)
Pavel Bartko
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 10/21/1996 until: 01/20/1998)
Ján Bahyľ
Amount of investment: 75 000 Sk Paid up: 22 000 Sk
  (from: 01/21/1998 until: 05/25/1999)
Ing. Jozef Ignácik
Amount of investment: 44 000 Sk Paid up: 14 000 Sk
  (from: 01/21/1998 until: 05/25/1999)
Ing. Jozef Luštík
Amount of investment: 61 000 Sk Paid up: 18 000 Sk
  (from: 01/21/1998 until: 05/25/1999)
Ing. Dušan Lúčan
Amount of investment: 32 000 Sk Paid up: 11 000 Sk
  (from: 01/21/1998 until: 05/25/1999)
Pavel Bartko
Amount of investment: 23 000 Sk Paid up: 8 000 Sk
  (from: 01/21/1998 until: 05/25/1999)
Ján Bahyľ
Amount of investment: 99 000 Sk Paid up: 31 000 Sk
  (from: 05/26/1999 until: 10/30/2001)
Ing. Jozef Ignácik
Amount of investment: 58 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 05/26/1999 until: 10/30/2001)
Ing. Jozef Luštík
Amount of investment: 80 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 05/26/1999 until: 10/30/2001)
Ing. Dušan Lúčan
Amount of investment: 42 000 Sk Paid up: 14 000 Sk
  (from: 05/26/1999 until: 10/30/2001)
Pavel Bartko
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 05/26/1999 until: 10/30/2001)
Management body: 
konatelia
  (from: 10/21/1996 until: 10/30/2001)
Ján Bahyľ
38
Breziny
  (from: 10/21/1996 until: 10/30/2001)
Ing. Jozef Ignácik
gen. Svobodu 64
Zvolen
  (from: 10/21/1996 until: 10/30/2001)
Ing. Jozef Luštík
257
Liptovský Peter
  (from: 10/21/1996 until: 10/30/2001)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 10/21/1996 until: 10/30/2001)
Capital: 
309 000 Sk
  (from: 05/26/1999 until: 10/30/2001)
235 000 Sk
  (from: 10/21/1996 until: 05/25/1999)
Other legal facts: 
. Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 4.12.2000 bolo schválené zrušenie spoločnosti bez likvidácie formou zlúčenia spoločnosti SPECTRUM REAL, s.r.o. so sídlom Zvolen, Lieskovská csta 16 so spoločnosťou EL SPECTRUM, s.r.o. so sídlom Zvolen, Lieskovská cesta 16 IČO: 31 569 021 s tým, že táto spoločnosť preberá majetok, práva, povinnosti a záväzky zanikajúcej spoloč- nosti SPECTRUM REAL, s.r.o. Zvolen, Lieskovská cesta 16 v súlade s ust. § 69 ods. 3 Obch. zák. Na základe horeuvedeného a pripojeného súhlasu správcu dane v zmysle § 33 ods.2 zák.č. 511/92 Zb. sa spoločnosť SPECTRUM REAL, s.r.o. Zvolen, Lieskovská cesta 16 z obchodného registra ku dňu 31.10.2001 v y m a z á v a .
  (from: 10/31/2001)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená Spoločenskou zmluvou zo dňa 08.07.1996 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 10061
  (from: 10/21/1996 until: 10/30/2001)
Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia zo dňa 1.10.1997.
  (from: 01/21/1998 until: 10/30/2001)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 7.7.1998 bol schválený Dodatok č.2 v zmysle zák.č. 11/98 Z.z.
  (from: 05/26/1999 until: 10/30/2001)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/25/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person