Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  3016/T

Business name: 
TERNENY a spol., s.r.o.
  (from: 01/22/1993 until: 05/21/2000)
Registered seat: 
ul.SNP 4
Sereď 926 00
  (from: 01/22/1993 until: 05/21/2000)
Identification number (IČO): 
31 428 215
  (from: 01/22/1993)
Date of entry: 
01/22/1993
  (from: 01/22/1993)
Person dissolved from: 
22.5.2000
  (from: 05/22/2000)
Date of deletion: 
05/22/2000
  (from: 05/22/2000)
Grounds for deleting: 
zrušenie rozhodnutím súdu
  (from: 05/22/2000)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/22/1993)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 01/22/1993 until: 05/21/2000)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola zrušená uznesením Krajského súdu v Bratislave č. k.: 2K 137/99 - 30 zo dňa 01.02.2000, ktoré nadobudlo právoplatnosť 23.02.2000 v zmysle § 68 ods. 3 písm. f) Obchodného zákonníka (návrh na vyhlásenie konkurzu bol zamietnutý pre nemajetnosť). Dňom 22.05.2000 sa z obchodného registra Okresného súdu Trnava v odd.: Sro, vložka č. 3016 pri Obchodné meno: TERNENY a spol. s r.o. Sídlo: 926 00 Sereď, ul. SNP 4 IČO: 31 428 215 vymazuje celý zápis.
  (from: 05/22/2000)
Date of updating data in databases:  05/23/2022
Date of extract :  05/24/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person