Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  31562/B

Business name: 
B&J Slovakia, s.r.o.
  (from: 06/10/2002 until: 09/26/2005)
Registered seat: 
Bratislava
  (from: 09/20/2005 until: 09/26/2005)
Identification number (IČO): 
36 249 611
  (from: 06/10/2002)
Date of entry: 
06/10/2002
  (from: 06/10/2002)
Person dissolved from: 
18. 7. 2005
  (from: 09/27/2005)
Date of deletion: 
09/27/2005
  (from: 09/27/2005)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 09/27/2005)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/10/2002)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/10/2002 until: 09/26/2005)
Other legal facts: 
Uznesením Krajského súdu v Bartislave č.k. 1K 144/04-131 zo dňa 6.6.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.7.2005 bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka B&J Slovakia, s.r.o., Topoľčianska 29, 851 05 Bratislava, IČO: 36 249 611 pre nedostatok majetku dlžníka. Obchodná spoločnosť B&J Slovakia, s.r.o.,. Topoľčianska 29, 851 05 Btazislava, IČO: 36 249 611 zapísaná v obchodnom registri v oddieli Sro vo vložke č. 31562/B sa v y m a z u j e z obchodného registra.
  (from: 09/27/2005)
Date of updating data in databases:  07/15/2024
Date of extract :  07/16/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person