Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  33846/S

Business name: 
OLD OAK s.r.o.
  (from: 06/10/2017 until: 09/29/2022)
NAPPI TRANSPORTER s.r.o.
  (from: 09/18/2010 until: 06/09/2017)
Registered seat: 
Podlavická cesta 3695/26
Banská Bystrica 974 09
  (from: 02/10/2018 until: 09/29/2022)
Továrenská 2755/1
Štúrovo 943 03
  (from: 06/10/2017 until: 02/09/2018)
Záhradnícka 800/13
Sládkovičovo 925 21
  (from: 10/12/2011 until: 06/09/2017)
Fučíkova 22/21
Sládkovičovo 925 21
  (from: 09/18/2010 until: 10/11/2011)
Identification number (IČO): 
45 720 061
  (from: 09/18/2010)
Date of entry: 
09/18/2010
  (from: 09/18/2010)
Person dissolved from: 
2. 10. 2021
  (from: 09/30/2022)
Legal ground(s) for dissolution: 
rozhodnutím súdu o zrušení obchodnej spoločnosti (družstva) podľa § 68 ods. 4 písm. b) Obchodného zákonníka z dôvodov podľa § 68b Obchodného zákonníka
  (from: 09/30/2022)
Date of deletion: 
09/30/2022
  (from: 09/30/2022)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 09/30/2022)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/18/2010)
Objects of the company: 
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 09/18/2010 until: 09/29/2022)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 09/18/2010 until: 09/29/2022)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 09/18/2010 until: 09/29/2022)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 09/18/2010 until: 09/29/2022)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 09/18/2010 until: 09/29/2022)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 09/18/2010 until: 09/29/2022)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 09/18/2010 until: 09/29/2022)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 09/18/2010 until: 09/29/2022)
kuriérske služby
  (from: 09/18/2010 until: 09/29/2022)
sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 09/18/2010 until: 09/29/2022)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 09/18/2010 until: 09/29/2022)
faktoring a forfaiting
  (from: 09/18/2010 until: 09/29/2022)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 09/18/2010 until: 09/29/2022)
finančný leasing
  (from: 09/18/2010 until: 09/29/2022)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 09/18/2010 until: 09/29/2022)
vedenie účtovníctva
  (from: 09/18/2010 until: 09/29/2022)
medzinárodná nákladná cestná doprava
  (from: 11/24/2010 until: 09/29/2022)
Partners: 
Silvia Borosová
Fučíkova 22/21
Sládkovičovo 925 21
Slovak Republic
  (from: 09/18/2010 until: 10/11/2011)
Štefan Horváth
Fučíkova 404/206
Sládkovičovo 925 21
Slovak Republic
  (from: 10/12/2011 until: 11/11/2016)
Štefan Horváth
Fučíkova 404/206
Sládkovičovo 925 21
Slovak Republic
  (from: 09/18/2010 until: 05/16/2011)
Vladimír Mišura
Tulská 5354/23
Banská Bystrica 974 04
Slovak Republic
  (from: 11/12/2016 until: 05/18/2022)
V-Petrol, s.r.o.
Sokolovská 428/130
Praha 8 - Karlín 18 600
Czech Republic
  (from: 11/12/2016 until: 09/29/2022)
Vladimír Mišura
Tulská 5354/23
Banská Bystrica 974 04
Slovak Republic
  (from: 05/19/2022 until: 09/29/2022)
Contribution of each member: 
Štefan Horváth
Amount of investment: 2 500 EUR Paid up: 2 500 EUR
  (from: 09/18/2010 until: 10/20/2010)
Silvia Borosová
Amount of investment: 2 500 EUR Paid up: 2 500 EUR
  (from: 09/18/2010 until: 10/20/2010)
Štefan Horváth
Amount of investment: 10 000 EUR Paid up: 10 000 EUR
  (from: 10/21/2010 until: 05/16/2011)
Silvia Borosová
Amount of investment: 10 000 EUR Paid up: 10 000 EUR
  (from: 10/21/2010 until: 05/16/2011)
Silvia Borosová
Amount of investment: 20 000 EUR Paid up: 20 000 EUR
  (from: 05/17/2011 until: 10/11/2011)
Štefan Horváth
Amount of investment: 20 000 EUR Paid up: 20 000 EUR
  (from: 10/12/2011 until: 11/11/2016)
V-Petrol, s.r.o.
Amount of investment: 18 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 18 000 EUR
  (from: 11/12/2016 until: 09/29/2022)
Vladimír Mišura
( peňažný vklad )
  (from: 11/12/2016 until: 05/18/2022)
Vladimír Mišura
Amount of investment: 2 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 2 000 EUR
  (from: 05/19/2022 until: 09/29/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 11/12/2016 until: 09/29/2022)
konatelia
  (from: 09/18/2010 until: 11/11/2016)
Silvia Borosová
Fučíkova 22/21
Sládkovičovo 925 21
From: 09/18/2010
  (from: 09/18/2010 until: 10/11/2011)
Silvia Borosová
Fučíkova 22/21
Sládkovičovo 925 21
From: 09/18/2010 Until: 09/26/2011
  (from: 10/12/2011 until: 10/11/2011)
Štefan Horváth
Fučíkova 404/206
Sládkovičovo 925 21
From: 09/18/2010
  (from: 09/18/2010 until: 05/16/2011)
Štefan Horváth
Fučíkova 404/206
Sládkovičovo 925 21
From: 09/18/2010 Until: 03/01/2011
  (from: 05/17/2011 until: 05/16/2011)
Štefan Horváth
Fučíkova 404/206
Sládkovičovo 925 21
From: 09/27/2011
  (from: 10/12/2011 until: 11/11/2016)
Štefan Horváth
Fučíkova 404/206
Sládkovičovo 925 21
From: 09/27/2011 Until: 08/14/2016
  (from: 11/12/2016 until: 11/11/2016)
Vladimír Mišura
Tulská 5354/23
Banská Bystrica 974 04
From: 08/15/2016
  (from: 11/12/2016 until: 02/09/2018)
Vladimír Mišura
Tulská 5354/23
Banská Bystrica 974 04
From: 08/15/2016 Until: 09/10/2017
  (from: 02/10/2018 until: 02/09/2018)
Georgi Vasilev Angelov
Elin Pelin 9
Gorna Oriahovitsa
Bulharská republika
From: 09/11/2017
  (from: 02/10/2018 until: 09/29/2022)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí konateľ k obchodenému menu spoločnosti svoj podpis.
  (from: 09/18/2010 until: 09/29/2022)
Capital: 
20 000 EUR Paid up: 20 000 EUR
  (from: 10/21/2010 until: 09/29/2022)
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 09/18/2010 until: 10/20/2010)
Other legal facts: 
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 26Cbr/54/2020-25 zo dňa 23.08.2021, právoplatným dňa 02.10.2021 rozhodol o zrušení obchodnej spoločnosti OLD OAK s.r.o., so sídlom Podlavická cesta 3695/26, 974 09 Banská Bystrica, IČO: 45 720 061 z dôvodov podľa § 68b ods. 1 písm. c) a e) Obchodného zákonníka. Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 26Cbr/54/2020-39 zo dňa 12.09.2022, právoplatným dňa 12.09.2022 rozhodol o výmaze obchodnej spoločnosti OLD OAK s.r.o., so sídlom Podlavická cesta 3695/26, 974 09 Banská Bystrica, IČO: 45 720 061 podľa § 309h ods. 1 Civilného mimosporového poriadku bez likvidácie.
  (from: 09/30/2022)
Date of updating data in databases:  07/15/2024
Date of extract :  07/16/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person