Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1604/B

Business name: 
interFOX Slovakia, spol. s r.o.
  (from: 02/19/2002 until: 03/09/2016)
M E D U M , spol. s r.o.
  (from: 10/23/1991 until: 02/18/2002)
Registered seat: 
Rybničná 59
Bratislava 831 07
  (from: 09/27/1996 until: 03/09/2016)
Púchovská 16
Bratislava 835 05
  (from: 05/16/1994 until: 09/26/1996)
Smetanova 16
Bratislava
  (from: 10/23/1991 until: 05/15/1994)
Identification number (IČO): 
17 332 371
  (from: 10/23/1991)
Date of entry: 
10/23/1991
  (from: 10/23/1991)
Person dissolved from: 
11.12.2014
  (from: 03/10/2016)
Date of deletion: 
03/10/2016
  (from: 03/10/2016)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 03/10/2016)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/23/1991)
Objects of the company: 
konzultačná činnosť najmä v oblasti riadenia zdravotníctva, techniky, materiálov a zdravotníckej prevencie
  (from: 10/23/1991 until: 05/31/1993)
managing predovšetkým v oblasti zdravotníctva
  (from: 10/23/1991 until: 05/31/1993)
sprostredkovanie nákupu a predaju nehnuteľností
  (from: 10/23/1991 until: 05/31/1993)
zahraničnoobchodná činnosť podľa platných právnych predpisov
  (from: 10/23/1991 until: 05/31/1993)
konzultačná činnosť najmä v oblasti zahraničného obchodu
  (from: 10/23/1991 until: 05/31/1993)
sprostredkovanie školení, kurzov a iných vzdelávacích aktivít
  (from: 10/23/1991 until: 05/31/1993)
organizovanie "body - fit" programov
  (from: 10/23/1991 until: 05/31/1993)
sprostredkovanie a prenajímanie ubytovacích a pracovných priestorov
  (from: 10/23/1991 until: 05/31/1993)
majetková účasť v iných spoločnostiach
  (from: 10/23/1991 until: 05/31/1993)
konzultačná činnosť v oblasti technicko-organizačného zabezpečenia v zdravotníctve a management
  (from: 06/01/1993 until: 03/09/2016)
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/01/1993 until: 03/09/2016)
sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľnosti
  (from: 06/01/1993 until: 03/09/2016)
sprostredkovanie prenájmu priestorov
  (from: 06/01/1993 until: 03/09/2016)
Partners: 
MUDr. Martin Dúbrava
Drotárska 7
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/23/1991 until: 05/31/1993)
Ingrid Kornošová
Černyševského 37
Bratislava 851 01
Slovak Republic
  (from: 09/27/2000 until: 03/09/2016)
Ing. Juraj Bachratý
Bernolákova 492/26
Svätý Jur
Slovak Republic
  (from: 02/19/2002 until: 03/09/2016)
Otto Meyer
Frankfurter 47
Heppenheim
SRN
  (from: 09/27/2000 until: 02/18/2002)
Otto Meyer
Frankfurter 47
Heppenheim
SRN
  (from: 06/01/1993 until: 09/26/2000)
Otto Meyer
Üdülö ut. 23
Budapest
Maďarská republika
  (from: 10/23/1991 until: 05/31/1993)
Otto Meyer
Frankfurter 47
Heppenheim
SRN
  (from: 02/19/2002 until: 03/09/2016)
Contribution of each member: 
Otto Meyer
Amount of investment: 500 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 500 000 Sk
  (from: 10/23/1991 until: 05/31/1993)
MUDr. Martin Dúbrava
Amount of investment: 500 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 500 000 Sk
  (from: 10/23/1991 until: 05/31/1993)
Otto Meyer
Amount of investment: 1 000 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 630 000 Sk
  (from: 06/01/1993 until: 09/26/2000)
Otto Meyer
Amount of investment: 800 000 Sk Paid up: 800 000 Sk
  (from: 09/27/2000 until: 02/18/2002)
Ingrid Kornošová
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/27/2000 until: 03/09/2016)
Otto Meyer
Amount of investment: 500 000 Sk Paid up: 500 000 Sk
  (from: 02/19/2002 until: 03/09/2016)
Ing. Juraj Bachratý
Amount of investment: 300 000 Sk Paid up: 300 000 Sk
  (from: 02/19/2002 until: 03/09/2016)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 01/05/1999 until: 03/09/2016)
Individual managing director
  (from: 05/16/1994 until: 01/04/1999)
Individual managing director
  (from: 06/01/1993 until: 05/15/1994)
konatelia
  (from: 10/23/1991 until: 05/31/1993)
Peter Kornoš
Černyševského 37
Bratislava
  (from: 06/01/1993 until: 05/21/1995)
Peter Kornoš
Černyševského 37
Bratislava
  (from: 10/14/1999 until: 02/18/2002)
Peter Kornoš
Černyševského 37
Bratislava 851 01
  (from: 09/27/1996 until: 01/04/1999)
Ing. František Kralovič
Topoľčianska 19
Bratislava
  (from: 01/05/1999 until: 10/13/1999)
Ing. Miroslav Kralovič
Mlynarovičova 19
Bratislava
  (from: 01/05/1999 until: 10/13/1999)
Branislav Petrovič
Poštová 81
Bernolákovo
  (from: 05/22/1995 until: 09/26/1996)
Ing. Juraj Bachratý
Bernolákova 492/26
Svätý Jur
  (from: 02/19/2002 until: 03/09/2016)
Acting in the name of the company: 
Každý z konateľov ako štatutárny a výkonný orgán spoločnosti je oprávnený samostatne konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a za spoločnosť samostatne podpisovať.
  (from: 01/05/1999 until: 03/09/2016)
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 05/16/1994 until: 01/04/1999)
konateľ samostatne
  (from: 06/01/1993 until: 05/15/1994)
Spoločnosť zastupuje a za ňu sa podpisuje MUDr. Martin Dúbrava.
  (from: 10/23/1991 until: 05/31/1993)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 10/23/1991 until: 03/09/2016)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť sa v y m a z á v a z obchodného registra v celom rozsahu.
  (from: 03/10/2016)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 16.10.1991 podľa § 106a ods.l a § 106n ods.l Zákona č. 103/90 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník a Zákona č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou v znení neskorších predpisov. Stary spis: S.r.o. 2959
  (from: 10/23/1991 until: 03/09/2016)
V súlade s ustanovením § 764 ods.2 zák. č. 513/1991 Zb. bola spoločenská zmluva prispôsobená jeho úprave. Stary spis: S.r.o. 2959
  (from: 06/01/1993 until: 03/09/2016)
Notárska zápisnica č. N 17/94 a NZ 17/94 zo dňa 24.2.1994. Stary spis: S.r.o. 2959
  (from: 05/16/1994 until: 03/09/2016)
Zmena zakladateľskej listiny spísaná dňa 04.01.1995 vo forme notárskej zápisnice č. Nz 2/95. Stary spis: S.r.o. 2959
  (from: 05/22/1995 until: 03/09/2016)
Notárska zápisnica č. Nz 373/96 napísaná dňa 13.8.1996 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom. Stary spis: S.r.o. 2959
  (from: 09/27/1996 until: 03/09/2016)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice Nz 420/98 spísanej dňa 28.10.1997.
  (from: 01/05/1999 until: 03/09/2016)
Notárska zápisnica zo dňa 18.5.1999 č. Nz 166/99 o odvolaní konateľov Notárska zápisnica zo dňa 19.5.1999 č. Nz 168/99 o menovaní konateľa.
  (from: 10/14/1999 until: 03/09/2016)
Notárska zápisnica č. N 276/2000, Nz 275/2000, ktorou sa osvedčuje zmena spoločenskej zmluvy spoločnosti, spísaná notárkou JUDr. Polakovičovou dňa 3.8.2000.
  (from: 09/27/2000 until: 03/09/2016)
Rozhodnutie valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 221/01, Nz 216/01 zo dňa 16.10.2001. Zmena obchodného mena z pôvodného MEDUM, spol. s r.o. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 16.10.2001.
  (from: 02/19/2002 until: 03/09/2016)
Date of updating data in databases:  08/16/2022
Date of extract :  08/18/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person