Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2282/V

Business name: 
INTERGUS, s.r.o.
  (from: 11/27/1992 until: 01/18/2008)
Registered seat: 
Zemplínska Teplica 076 64
  (from: 03/10/1994 until: 01/18/2008)
Zemplínska Teplica 076 64
  (from: 11/27/1992 until: 03/09/1994)
Identification number (IČO): 
31 662 374
  (from: 11/27/1992)
Date of entry: 
11/27/1992
  (from: 11/27/1992)
Person dissolved from: 
27. 11. 2007
  (from: 01/19/2008)
Date of deletion: 
01/19/2008
  (from: 01/19/2008)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 01/19/2008)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/27/1992)
Objects of the company: 
maloobchod, potraviny, alkohol.a nealkohol.nápoje v origin.balení, ovocie, zelenina, cukrár.výrobky, mäso, ryby, kozmet.tovar, čistiace a pracie prostriedky, elektronika, domác.potreby, sklo, porcelán, koberce, textil, výrobky z textilu, farby, laky, hračky, papier, škol.a šport.potreby, obuv
  (from: 11/27/1992 until: 01/18/2008)
veľkoobchod, poľnoh.a staveb.mechanizácia, staveb.hmoty, elektromontáž. materiály, drevo, nerast.suroviny, polotovary a výrobky z kovu a dreva, kovy a tovary vyššie uvedené
  (from: 11/27/1992 until: 01/18/2008)
sprostredkovanie obchodu s tovarmi vyššie uvedenými
  (from: 11/27/1992 until: 01/18/2008)
činnosti v oblasti nehnuteľnosti
  (from: 11/27/1992 until: 01/18/2008)
reklamné činnosti
  (from: 11/27/1992 until: 01/18/2008)
prekladateľské služby
  (from: 11/27/1992 until: 01/18/2008)
konzervovanie ovocia, zeleniny
  (from: 11/27/1992 until: 01/18/2008)
prenájom-nebyt.priestory, sklady, plochy, spotreb.elektronika, výpoč.technika, staveb.a poľnohos.mechanizácia
  (from: 11/27/1992 until: 01/18/2008)
nákup a predaj motorových vozidiel a súčiastok
  (from: 11/27/1992 until: 01/18/2008)
maloobchod mimo riadnej predajne
  (from: 11/27/1992 until: 01/18/2008)
inžinierska činnosť
  (from: 11/27/1992 until: 01/18/2008)
pohostinstvo a ubytovanie
  (from: 11/27/1992 until: 01/18/2008)
Partners: 
Jozef Guspan
Turgenevova 11
Košice
Slovak Republic
  (from: 11/27/1992 until: 03/09/1994)
Ing. Jozef Holka
Rosná 1
Košice
Slovak Republic
  (from: 11/27/1992 until: 03/09/1994)
Jaroslav Pohl
Turgenevova 16
Košice
Slovak Republic
  (from: 11/27/1992 until: 03/09/1994)
Edita Dürrerová
Sibírska 27
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/27/1992 until: 01/18/2008)
Roman Gábor
Turgenevova 2
Košice
Slovak Republic
  (from: 11/27/1992 until: 01/18/2008)
Kristína Haščáková
413
Zemplínska Teplica
Slovak Republic
  (from: 11/27/1992 until: 01/18/2008)
Jozef Guspan
Turgenevova 11
Košice
Slovak Republic
  (from: 03/10/1994 until: 01/18/2008)
Peter Puškáš
Trebišovská 3
Košice
Slovak Republic
  (from: 03/10/1994 until: 01/18/2008)
Contribution of each member: 
Edita Dürrerová
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 8 000 Sk
  (from: 11/27/1992 until: 01/18/2008)
Jozef Guspan
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 12 000 Sk
  (from: 11/27/1992 until: 03/09/1994)
Ing. Jozef Holka
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 8 000 Sk
  (from: 11/27/1992 until: 03/09/1994)
Jaroslav Pohl
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 8 000 Sk
  (from: 11/27/1992 until: 03/09/1994)
Roman Gábor
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 8 000 Sk
  (from: 11/27/1992 until: 01/18/2008)
Kristína Haščáková
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 8 000 Sk
  (from: 11/27/1992 until: 01/18/2008)
Jozef Guspan
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 03/10/1994 until: 01/18/2008)
Peter Puškáš
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/10/1994 until: 01/18/2008)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 11/27/1992 until: 01/18/2008)
Jozef Guspan
Turgenevova 11
Košice
  (from: 11/27/1992 until: 01/18/2008)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za spoločnosť podpisuje konateľ.
  (from: 11/27/1992 until: 01/18/2008)
Capital: 
130 000 Sk
  (from: 11/27/1992 until: 01/18/2008)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 03/28/2003
  (from: 01/09/2008)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 03/28/2003
  (from: 07/01/2003 until: 01/08/2008)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. František Hadušovský
Zakarpatská 1818/14
Rožňava 048 01
  (from: 01/09/2008)
JUDr. Ján Lemeš
Galaktická 8
Košice
  (from: 07/01/2003 until: 01/08/2008)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou uzavretou dňa 30.9.1992 podľa zákona č.513/91 Zb.
  (from: 11/27/1992 until: 01/18/2008)
Dodatok č.1 k spoločenskej zmluve zo dňa 13.2.1993.
  (from: 03/10/1994 until: 01/18/2008)
Krajský súd v Košiciach uznesením sp. zn.1K 494/95-32 zo dňa 28.3.2003 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka INTERGUS, s.r.o. Zemplínska Teplica, IČO: 31 662 374 a ustanovil správcu konkurznej podstaty: JUDr. Ján Lemeš, r.č. komerčný právnik, Galaktická 8, Košice.
  (from: 07/01/2003 until: 01/18/2008)
Krajský súd v Košiciach uznesením č. k. 1K 494/95-69 zo dňa 1. júna 2006 zbavil JUDr. Jána Lemeša, advokáta funkcie správcu konkurznej podstaty a ustanovil JUDr. Františka Hadušovského, advokáta so sídlom Akademika Hronca 3, Rožňava do funkcie nového správu konkurznej podstaty.
  (from: 01/09/2008 until: 01/18/2008)
Date of updating data in databases:  07/17/2024
Date of extract :  07/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person