Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3333/B

Business name: 
Račianska teplárenská, a.s.
  (from: 05/19/2004)
Registered seat: 
Hečkova 5
Bratislava 831 05
  (from: 05/19/2004)
Identification number (IČO): 
35 886 781
  (from: 05/19/2004)
Date of entry: 
05/19/2004
  (from: 05/19/2004)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/19/2004)
Objects of the company: 
výroba tepla
  (from: 01/11/2005)
rozvod tepla
  (from: 01/11/2005)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti reklamy
  (from: 04/19/2012)
reklamné a marketingové služby
  (from: 04/19/2012)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/19/2004)
Ing. Miroslav Pajchl - člen predstavenstva
Bajkalská 712/18
Bratislava 821 08
From: 02/19/2019
  (from: 02/20/2019)
Ing. Roman Doupovec - predseda predstavenstva
Tupého 12246/25
Bratislava 831 01
From: 02/19/2019
  (from: 02/20/2019)
Ing. Róbert Pajdlhauser
Závadská 7619/18
Bratislava 831 06
From: 02/19/2019
  (from: 02/20/2019)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť je navonok zastupovaná predstavenstvom. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach môžu súhlasným prejavom vôle predseda predstavenstva a jeden člen predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcie a mena podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 03/19/2009)
Capital: 
165 969,5945 EUR Paid up: 165 969,5945 EUR
  (from: 03/19/2009)
Shares: 
Number of shares: 500
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 331,939189 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená predkupným právom ostatných akcionárov.
  (from: 03/19/2009)
Stockholder: 
ENGIE ENERGY SERVICES INTERNATIONAL S.A.
Boulevard Simón Bolívar 34-36
Brusel 1000
Belgické kráľovstvo
  (from: 04/05/2022)
Supervisory board: 
JUDr. Juraj Madzin
Koľajná 7264/29
Bratislava 831 06
From: 06/12/2017
  (from: 06/14/2017)
Ing. Martin Žigo - predseda
Brezová 4788/6A
Senec 903 01
From: 02/19/2019
  (from: 02/20/2019)
Ing. František Sás
Brančská 3108/7
Bratislava 851 05
From: 02/19/2019
  (from: 02/20/2019)
Ing. Juraj Sochor
Púpavová 1997/31
Chorvátsky Grob 900 25
From: 02/19/2019
  (from: 02/20/2019)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice N 283/2004 , Nz 33102/2004 spísanej dňa 19.4.2004 notárom JUDr. Schweighoferovou v zmysle ust. §§ 154-220a Obchodného zákonníka.
  (from: 05/19/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.08.2004.
  (from: 08/28/2004)
Oznámenie o ukončení podnikania u ohlasovacej živnosti. Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 31.12.2004.
  (from: 02/04/2005)
Notárska zápisnica č.N 380/2005, Nz 35332/2005, NCRls 34833/2005 zo dňa 29.07.2005, osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 28.07.2005.
  (from: 09/08/2005)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.04.2008.
  (from: 05/17/2008)
Notárska zápisnica N 58/2009, Nz 6448/2009 zo dňa 02.03.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (from: 03/19/2009)
Notárska zápisnica N 100/2012, Nz 5141/2012 zo dňa 14.02.2012 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (from: 02/24/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 206/2012, Nz 11626/2012, NCRls 11922/2012 zo dňa 02.04.2012.
  (from: 04/19/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 09.04.2013.
  (from: 04/19/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.06.2015.
  (from: 07/03/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.11.2015.
  (from: 12/03/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.05.2016
  (from: 06/01/2016)
Date of updating data in databases:  07/04/2022
Date of extract :  07/07/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person