Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  139/S

Business name: 
ENERGO COOP, spol. s r.o.
  (from: 09/06/1991 until: 11/13/2007)
Registered seat: 
Mierová 147
Tornaľa 982 01
  (from: 09/22/1992 until: 11/13/2007)
Sov.kozmonautov 4
Tornaľa 982 01
  (from: 09/06/1991 until: 09/21/1992)
Identification number (IČO): 
00 615 633
  (from: 09/06/1991)
Date of entry: 
09/06/1991
  (from: 09/06/1991)
Person dissolved from: 
4.10.2007
  (from: 11/14/2007)
Date of deletion: 
11/14/2007
  (from: 11/14/2007)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 11/14/2007)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/06/1991)
Objects of the company: 
nákup a predaj živých hospodárskych zvierat
  (from: 09/06/1991 until: 09/21/1992)
nákup a predaj mäsa a mäsových výrobkov
  (from: 09/06/1991 until: 09/21/1992)
nákup a predaj produktov rastlinnej výroby
  (from: 09/06/1991 until: 09/21/1992)
nákup, predaj a doprava tuhých a kvapalných palív
  (from: 09/06/1991 until: 09/21/1992)
nákup, oprava a predaj použitých osobných a nákladných motorových vozidiel
  (from: 09/06/1991 until: 09/21/1992)
kovovýroba
  (from: 09/06/1991 until: 09/21/1992)
drevovýroba
  (from: 09/06/1991 until: 09/21/1992)
stavebná činnosť
  (from: 09/06/1991 until: 09/21/1992)
montáž, rekonštrukcia a revízia elektroinštalácie
  (from: 09/06/1991 until: 09/21/1992)
zahranično-obchodná činnosť všetkého druhu s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie v zmysle platných právnych predpisov
  (from: 09/06/1991 until: 09/21/1992)
cestná nákladná doprava
  (from: 09/22/1992 until: 11/13/2007)
obchodná činnosť s potravin., spotreb. a priemysel. tovarom
  (from: 09/22/1992 until: 11/13/2007)
obchodná činnosť s ovocím a zeleninou
  (from: 09/22/1992 until: 11/13/2007)
obchodná činnosť so stavebným a hutným materiálom
  (from: 09/22/1992 until: 11/13/2007)
obchodná činnosť s novinami, časopismi
  (from: 03/03/1994 until: 11/13/2007)
veľkosklad potravinárskeho, priemyselného, spotrebného tovaru
  (from: 03/03/1994 until: 11/13/2007)
obchodná činnosť
  (from: 03/03/1994 until: 11/13/2007)
obchodná činnosť s palivami
  (from: 03/03/1994 until: 11/13/2007)
Partners: 
Ladislav Árvai
O.Klokoča 11
Tornaľa
Slovak Republic
  (from: 09/06/1991 until: 03/02/1994)
Ing. Ivan Hoferica
Školská 11
Tornaľa
Slovak Republic
  (from: 09/06/1991 until: 03/02/1994)
Ladislav Szobonya
Sov.kozmonautov 4
Tornaľa
Slovak Republic
  (from: 09/06/1991 until: 03/02/1994)
Ing. Ivan Hoferica
Školská 11
Tornaľa
Slovak Republic
  (from: 03/03/1994 until: 11/13/2007)
Contribution of each member: 
Ladislav Árvai
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 09/06/1991 until: 03/02/1994)
Ing. Ivan Hoferica
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 09/06/1991 until: 03/02/1994)
Ladislav Szobonya
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 09/06/1991 until: 03/02/1994)
Ing. Ivan Hoferica
Amount of investment: 105 000 Sk Paid up: 105 000 Sk
  (from: 03/03/1994 until: 11/13/2007)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/03/1994 until: 11/13/2007)
konatelia
  (from: 09/22/1992 until: 03/02/1994)
Ladislav Árvai
O.Klokoča 11
Tornaľa
  (from: 09/22/1992 until: 03/02/1994)
Orgány spoločnosti : zbor spoločníkov
  (from: 09/06/1991 until: 09/21/1992)
Ladislav Szobonya
Sov.kozmonautov 4
Tornaľa
  (from: 09/22/1992 until: 03/02/1994)
Ing. Ivan Hoferica
Školská 11
Tornaľa
  (from: 09/22/1992 until: 11/13/2007)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 03/03/1994 until: 11/13/2007)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 09/22/1992 until: 03/02/1994)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú všetci členovia spoločnosti, každý samostatne
  (from: 09/06/1991 until: 09/21/1992)
Capital: 
105 000 Sk
  (from: 09/06/1991 until: 11/13/2007)
Other legal facts: 
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 26Cbr/4/2002-62 zo dňa 23. 08. 2007, právoplatným a vykonateľným dňa 04. 10. 2007, obchodnú spoločnosť ENERGO COOP, spol. s r.o., so sídlom v Tornali, Mierová 147, IČO: 00 615 633, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 139/S, zrušil bez likvidácie.
  (from: 11/14/2007)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 9.3.l99l podľa § lO6n zák.č. lO3/9O Zb.
  (from: 09/06/1991 until: 11/13/2007)
. Na zasadnutí zboru spoločníkov konanom dňa 28.8.l992 bol schválený Dodatok č.l, ktorým sa upravuje pôvodná spoločenská zmluva v zmysle zák.č. 5l3/9l Zb. Starý spis: S.r.o. 502
  (from: 09/22/1992 until: 11/13/2007)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 23.2.1994 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 03/03/1994 until: 11/13/2007)
Date of updating data in databases:  09/20/2021
Date of extract :  09/21/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person