Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2314/V

Business name: 
VAVA, spol. s r.o.
  (from: 12/03/1992 until: 10/26/2015)
Registered seat: 
Moldavská 8
Košice
  (from: 10/28/1998 until: 10/26/2015)
Plzeňská 73
Košice 040 11
  (from: 04/17/1998 until: 10/27/1998)
Moldavská 8
Košice 040 01
  (from: 12/21/1994 until: 04/16/1998)
Werferova 1
Košice 040 01
  (from: 12/03/1992 until: 12/20/1994)
Identification number (IČO): 
31 662 773
  (from: 12/03/1992)
Date of entry: 
12/03/1992
  (from: 12/03/1992)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
  (from: 10/27/2015)
Date of deletion: 
10/27/2015
  (from: 10/27/2015)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 10/27/2015)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/03/1992)
Objects of the company: 
reklamná, propagačná činnosť a zhotovovanie výtvarných návrhov
  (from: 12/03/1992 until: 10/26/2015)
akvizičná činnosť
  (from: 12/03/1992 until: 10/26/2015)
obchodná činnosť v oblasti priemyselného a spotrebného tovaru, výpočtovej techniky, kancelárskej techniky
  (from: 12/03/1992 until: 10/26/2015)
realitná činnosť
  (from: 12/03/1992 until: 10/26/2015)
nájom a prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí
  (from: 12/03/1992 until: 10/26/2015)
poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti vlastného podnikania
  (from: 12/03/1992 until: 10/26/2015)
veľkoobchod a maloobchod - výpočtová technika s príslušenstvom, spotrebná elektronika, biela technika, elektrické zariadenia, stroje a prístroje, kancelárske potreby, meracie a kontrolné prístroje, elektroinštalačný materiál, svietidlá, prvky riadiacej a regulačnej techniky, reprografické zariadenia, kancelárska technika, drevo, palivá, výrobky z ropy, kovy, nerastné suroviny, strojárenské výrobky a stavebné hmoty, výrobky drevospracujúceho priemyslu, celulózy a papiera, výrobky zo skla, keramiky a porcelánu, textil, konfekcia, kožiarske výrobky, obuv, kožušnícke výrobky, polygrafické výrobky, potraviny, kozmetické a gumárenské výrobky, pracie a čistiace prostriedky, poľnohospodárske produkty, automatizačná technika, zariadenia pre priemyselnú automatizáciu, hutnícke výrobky a technologické celky, videotechnika, fotografická, fotolaboratórna technika a potreby, športové potreby
  (from: 09/03/2001 until: 10/26/2015)
veľkoobchod - priemyselné hnojivá
  (from: 09/03/2001 until: 10/26/2015)
kresličské práce
  (from: 09/03/2001 until: 10/26/2015)
upratovacie a čistiace práce
  (from: 09/03/2001 until: 10/26/2015)
zhotovovanie videozáznamov na zmluvnom základe
  (from: 09/03/2001 until: 10/26/2015)
fotografické služby
  (from: 09/03/2001 until: 10/26/2015)
sekretárske služby
  (from: 09/03/2001 until: 10/26/2015)
prekladateľské a tlmočnícke služby
  (from: 09/03/2001 until: 10/26/2015)
faktoring a forfaiting
  (from: 09/03/2001 until: 10/26/2015)
organizovanie kurzov a školení
  (from: 09/03/2001 until: 10/26/2015)
skladovanie neverejné
  (from: 09/03/2001 until: 10/26/2015)
rozmnožovanie a vydávanie nahraných nosičov záznamu zvuku, obrazu a magnetického záznamu pre výpočtovú techniku
  (from: 09/03/2001 until: 10/26/2015)
automatizované spracovanie dát, údajov a databánk
  (from: 09/03/2001 until: 10/26/2015)
poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
  (from: 09/03/2001 until: 10/26/2015)
reprodukcia nosičov elektronických dát
  (from: 09/03/2001 until: 10/26/2015)
projektovanie databáz a implementácia databázových súborov
  (from: 09/03/2001 until: 10/26/2015)
údržba a oprava počítačových zariadení na spracovanie dát
  (from: 09/03/2001 until: 10/26/2015)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 09/03/2001 until: 10/26/2015)
projektovanie informačných systémov
  (from: 09/03/2001 until: 10/26/2015)
projektovanie automatizovaných systémov riadenia
  (from: 09/03/2001 until: 10/26/2015)
sprostredkovateľská činnosť okrem sprostredkovania práce za úhradu
  (from: 09/03/2001 until: 10/26/2015)
návrh a inštalácia počítačových sieti
  (from: 09/03/2001 until: 10/26/2015)
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
  (from: 09/03/2001 until: 10/26/2015)
výroba, inštalácia, údržba a servis kancelárskej a reprodukčnej techniky, výpočtovej techniky, výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky, elektrických strojov a prístrojov, elektrického vybavenia, meracej a regulačnej techniky a zariadení pre riadenie priemyselných procesov, prístrojov na záznam a reprodukciu, elektrických šijacích strojov a elektrických prístrojov pre domácnosť
  (from: 09/03/2001 until: 10/26/2015)
elektroinštalácie
  (from: 09/03/2001 until: 10/26/2015)
montáž a opravy káblových rozvodov
  (from: 09/03/2001 until: 10/26/2015)
mechanické úpravy na zakázku alebo na zmluvnom základe
  (from: 09/03/2001 until: 10/26/2015)
vydavateľské činnosti
  (from: 09/03/2001 until: 10/26/2015)
viazanie kníh a konečné spracovanie
  (from: 09/03/2001 until: 10/26/2015)
leasing spojený s financovaním
  (from: 09/03/2001 until: 10/26/2015)
inžinierska činnosť okrem činnosti stavbyvedúceho a stavebného dozoru
  (from: 09/03/2001 until: 10/26/2015)
maliarske, natieračské a sklenárske práce
  (from: 09/03/2001 until: 10/26/2015)
zásielkový predaj
  (from: 09/03/2001 until: 10/26/2015)
zariaďovanie interiérov
  (from: 09/03/2001 until: 10/26/2015)
výroba píliarska a impregnácia dreva
  (from: 09/03/2001 until: 10/26/2015)
výroba čalúnených výrobkov a čalúnické práce
  (from: 09/03/2001 until: 10/26/2015)
výroba drevených a drobných výrobkov z dreva
  (from: 09/03/2001 until: 10/26/2015)
správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
  (from: 09/03/2001 until: 10/26/2015)
leasing spojený s financovaním
  (from: 09/03/2001 until: 10/26/2015)
poskytovanie dátových služieb prostredníctvom verejnej telefónnej siete - internetová čitáreň
  (from: 09/03/2001 until: 10/26/2015)
výskum verejnej mienky
  (from: 09/03/2001 until: 10/26/2015)
tvorba grafických návrhov a grafický desing
  (from: 09/03/2001 until: 10/26/2015)
tvorba WEB stránok a prezentačných CD médií
  (from: 09/03/2001 until: 10/26/2015)
organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí, seminárov, výstav a školení
  (from: 09/03/2001 until: 10/26/2015)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 09/03/2001 until: 10/26/2015)
výskum a vývoj v oblasti automatizačnej techniky a informatiky
  (from: 09/03/2001 until: 10/26/2015)
sadzba a zhotovovanie tlačiarskych predlôh
  (from: 09/03/2001 until: 10/26/2015)
výroba kancelárskych a školských potrieb z papiera a lepenky
  (from: 09/03/2001 until: 10/26/2015)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 09/03/2001 until: 10/26/2015)
montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
  (from: 09/03/2001 until: 10/26/2015)
vyučovanie v odbore cudzích jazykov
  (from: 09/03/2001 until: 10/26/2015)
Partners: 
Peter Chrastina
Výstavby 12
Košice
Slovak Republic
  (from: 10/28/1998 until: 09/02/2001)
Peter Chrastina
Výstavby 12
Košice
Slovak Republic
  (from: 12/03/1992 until: 10/27/1998)
Ing. Pavol Kolesár
Plzenská 73
Košice
Slovak Republic
  (from: 06/16/2010 until: 07/11/2014)
Ing. Pavol Kolesár
Plzeňská 73
Košice
Slovak Republic
  (from: 09/03/2001 until: 06/15/2010)
Ivanka Kolesárová
Plzenská 73
Košice 040 11
Slovak Republic
  (from: 06/16/2010 until: 07/11/2014)
Ivanka Kolesárová
Plzenská 73
Košice 040 11
Slovak Republic
  (from: 02/28/2006 until: 06/15/2010)
Martina Kolesárová
Tr. SNP 42
Košice
Slovak Republic
  (from: 09/03/2001 until: 02/27/2006)
Ivanka Kolesárová
Tr. SNP 42
Košice
Slovak Republic
  (from: 10/28/1998 until: 09/02/2001)
Ivanka Kolesárová
Tr. SNP 42
Košice
Slovak Republic
  (from: 12/03/1992 until: 10/27/1998)
Roman Chynoranský
Kalinovská 16/860
Košice 040 22
Slovak Republic
  (from: 07/12/2014 until: 10/26/2015)
Contribution of each member: 
Ivanka Kolesárová
Amount of investment: 70 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 70 000 Sk
  (from: 12/03/1992 until: 10/27/1998)
Peter Chrastina
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 12/03/1992 until: 10/27/1998)
Ivanka Kolesárová
Amount of investment: 130 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 130 000 Sk
  (from: 10/28/1998 until: 09/02/2001)
Peter Chrastina
Amount of investment: 70 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 70 000 Sk
  (from: 10/28/1998 until: 09/02/2001)
Ing. Pavol Kolesár
Amount of investment: 130 000 Sk Paid up: 130 000 Sk
  (from: 09/03/2001 until: 02/08/2010)
Martina Kolesárová
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 70 000 Sk
  (from: 09/03/2001 until: 02/27/2006)
Ivanka Kolesárová
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 70 000 Sk
  (from: 02/28/2006 until: 02/08/2010)
Ing. Pavol Kolesár
Amount of investment: 4 315,209454 EUR Paid up: 4 315,209454 EUR
  (from: 02/09/2010 until: 06/15/2010)
Ivanka Kolesárová
Amount of investment: 2 323,574322 EUR Paid up: 2 323,574322 EUR
  (from: 02/09/2010 until: 06/15/2010)
Ing. Pavol Kolesár
Amount of investment: 4 316 EUR Paid up: 4 316 EUR
  (from: 06/16/2010 until: 07/11/2014)
Ivanka Kolesárová
Amount of investment: 2 324 EUR Paid up: 2 324 EUR
  (from: 06/16/2010 until: 07/11/2014)
Roman Chynoranský
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 07/12/2014 until: 10/26/2015)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 12/03/1992 until: 10/26/2015)
Ing. Pavol Kolesár
Plzenská 73
Košice 040 11
From: 05/18/2001
  (from: 02/28/2006 until: 07/11/2014)
Ing. Pavol Kolesár
Plzenská 73
Košice 040 11
From: 05/18/2001 Until: 05/28/2014
  (from: 07/12/2014 until: 07/11/2014)
Ing. Pavol Kolesár
Plzeňská 73
Košice
  (from: 09/03/2001 until: 02/27/2006)
Ivanka Kolesárová
Tr. SNP 42
Košice
  (from: 12/03/1992 until: 10/27/1998)
Ivanka Kolesárová
Tr. SNP 42
Košice
  (from: 10/28/1998 until: 09/02/2001)
Roman Chynoranský
Kalinovská 16/860
Košice 040 22
From: 05/28/2014
  (from: 07/12/2014 until: 10/26/2015)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť navonok zastupuje a za spoločnosť sa podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k tlačenému alebo písanému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 12/03/1992 until: 10/26/2015)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 06/16/2010 until: 10/26/2015)
6 638,783776 EUR Paid up: 6 638,783776 EUR
  (from: 02/09/2010 until: 06/15/2010)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/28/2006 until: 02/08/2010)
110 000 Sk
  (from: 12/03/1992 until: 10/27/1998)
Other legal facts: 
Spoločenská zmluva o založení obchodnej spoločnosti spísaná spoločníkmi v zmysle § 105 a nasl. ust. zákona č.513/91 Zb. a podpísaná dňa 13.11.1992.
  (from: 12/03/1992 until: 10/26/2015)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 22.10.1994, ktorou sa mení spoločenská zmluva.
  (from: 12/21/1994 until: 10/26/2015)
Zápisnica z VZ o zmene spol. zmluvy zo dňa 13.2.1998.
  (from: 04/17/1998 until: 10/26/2015)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 9.2.1998 a 15.7.1998 v súlade so zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 10/28/1998 until: 10/26/2015)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 21.8.2001.
  (from: 09/03/2001 until: 10/26/2015)
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia. Spoločnosť je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti. Zanikajúca spoločnosť: Obchodné meno: VAVA SK, s.r.o. Sídlo: Plzenská 73, 040 01 Košice IČO: 36 570 745
  (from: 06/16/2010 until: 10/26/2015)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 10/27/2015)
Legal successor: 
T.R.H., s.r.o.
Moyzesova 50
Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01
  (from: 10/27/2015)
Date of updating data in databases:  06/05/2023
Date of extract :  06/06/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person