Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3341/B

Business name: 
Be four, a. s.
  (from: 05/16/2015 until: 08/17/2018)
Be one, a.s.
  (from: 05/28/2004 until: 05/15/2015)
Registered seat: 
Okružná 3239
Modra 900 01
  (from: 05/16/2015 until: 08/17/2018)
Kozia 29
Bratislava 811 03
  (from: 10/10/2007 until: 05/15/2015)
Krížna 26
Bratislava 811 07
  (from: 05/28/2004 until: 10/09/2007)
Identification number (IČO): 
35 887 729
  (from: 05/28/2004)
Date of entry: 
05/28/2004
  (from: 05/28/2004)
Date of deletion: 
08/18/2018
  (from: 08/18/2018)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 08/18/2018)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/28/2004)
Objects of the company: 
poskytovanie elektronickej komunikačnej služby prístupu k sieti Internet pre koncových užívateľov na základe všeobecného povolenia Telekomunikačného úradu SR
  (from: 07/14/2004 until: 10/09/2007)
reklamná, propagačná a inzertná činnosť
  (from: 05/28/2004 until: 08/17/2018)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/28/2004 until: 08/17/2018)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 05/28/2004 until: 08/17/2018)
nakladanie s výsledkami tvorivej duševnej činnosti so súhlasom autora
  (from: 05/28/2004 until: 08/17/2018)
poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom alebo vyhotovenie softwaru na objednávku
  (from: 05/28/2004 until: 08/17/2018)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 05/28/2004 until: 08/17/2018)
leasingová činnosť
  (from: 05/28/2004 until: 08/17/2018)
tvorba a spracovanie www stránok
  (from: 05/28/2004 until: 08/17/2018)
činnosti v oblasti informačných technológií v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/28/2004 until: 08/17/2018)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/28/2004 until: 08/17/2018)
Ing. Andrej Bartko - člen
Kozia 28
Bratislava 811 03
From: 09/21/2007
  (from: 10/10/2007 until: 05/15/2015)
Ing. Andrej Bartko - člen
Kozia 28
Bratislava 811 03
From: 09/21/2007 Until: 05/13/2015
  (from: 05/16/2015 until: 05/15/2015)
Ing. Július Krištofík - člen predstavenstva
Pražská 31
Bratislava 811 04
From: 11/08/2005
  (from: 11/16/2005 until: 05/15/2015)
Ing. Július Krištofík - člen predstavenstva
Pražská 31
Bratislava 811 04
From: 11/08/2005 Until: 05/13/2015
  (from: 05/16/2015 until: 05/15/2015)
Ing. Martin Malík - člen predstavenstva
Krížna 26
Bratislava 811 07
From: 11/08/2005
  (from: 11/16/2005 until: 10/09/2007)
Ing. Martin Malík - člen predstavenstva
Krížna 26
Bratislava 811 07
From: 11/08/2005 Until: 09/21/2007
  (from: 10/10/2007 until: 10/09/2007)
Ing. Martin Malík - predseda predstavenstva
Krížna 26
Bratislava 811 07
From: 05/27/2004
  (from: 05/28/2004 until: 03/16/2005)
Ing. Martin Malík - predseda predstavenstva
Krížna 26
Bratislava 811 07
From: 05/28/2004
  (from: 03/17/2005 until: 11/15/2005)
Ing. Martin Malík - predseda predstavenstva
Krížna 26
Bratislava 811 07
From: 05/28/2004 Until: 11/08/2005
  (from: 11/16/2005 until: 11/15/2005)
Doc. MUDr. Peter Štencl , Csc. - člen predstavenstva
Kozia 29
Bratislava 811 03
From: 05/27/2004
  (from: 05/28/2004 until: 03/16/2005)
Doc. MUDr. Peter Štencl , CSc. - člen predstavenstva
Kozia 29
Bratislava 811 03
From: 05/28/2004
  (from: 03/17/2005 until: 11/15/2005)
Doc. MUDr. Peter Štencl , CSc. - člen predstavenstva
Kozia 29
Bratislava 811 03
From: 05/28/2004 Until: 11/08/2005
  (from: 11/16/2005 until: 11/15/2005)
Mgr. Peter Štencl - člen predstavenstva
Kozia 29
Bratislava 811 03
From: 05/27/2004
  (from: 05/28/2004 until: 03/16/2005)
Mgr. Peter Štencl - člen predstavenstva
Kozia 29
Bratislava 811 03
From: 05/28/2004
  (from: 03/17/2005 until: 11/15/2005)
Mgr. Peter Štencl - člen predstavenstva
Kozia 29
Bratislava 811 03
From: 05/28/2004 Until: 11/08/2005
  (from: 11/16/2005 until: 11/15/2005)
Mgr. Peter Štencl - predseda predstavenstva
Kozia 29
Bratislava 811 03
From: 11/08/2005
  (from: 11/16/2005 until: 05/15/2015)
Mgr. Peter Štencl - predseda predstavenstva
Kozia 29
Bratislava 811 03
From: 11/08/2005 Until: 05/13/2015
  (from: 05/16/2015 until: 05/15/2015)
Jozef Baláž - predseda
Záhradnícka 63
Bratislava 821 08
From: 05/13/2015
  (from: 05/16/2015 until: 08/17/2018)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva samostatne a podpisuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoje meno, priezvisko, funkciu a svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 01/23/2007 until: 08/17/2018)
V mene spoločnosti sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva. V mene spoločnosti podpisujú spoločne predseda predstavenstva s iným členom predstavenstva; podpisujú tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja meno, priezvisko, funkciu a svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 05/28/2004 until: 01/22/2007)
Capital: 
33 193,919 EUR Paid up: 33 193,919 EUR
  (from: 03/18/2010 until: 08/17/2018)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 05/28/2004 until: 03/17/2010)
Shares: 
Number of shares: 1000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,193919 EUR
  (from: 03/18/2010 until: 08/17/2018)
Number of shares: 1000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 05/28/2004 until: 03/17/2010)
Stockholder: 
KG Holding, s.r.o.
Srbova 360/1
Libeň, Praha 8 180 00
Česká republika
  (from: 05/16/2015 until: 08/17/2018)
Supervisory board: 
JUDr. Martin Krechňák
Kozia 26
Bratislava 811 03
From: 05/27/2004
  (from: 05/28/2004 until: 03/16/2005)
JUDr. Martin Krechňák
Kozia 26
Bratislava 811 03
From: 05/28/2004
  (from: 03/17/2005 until: 11/15/2005)
JUDr. Martin Krechňák
Kozia 26
Bratislava 811 03
From: 05/28/2004 Until: 11/08/2005
  (from: 11/16/2005 until: 11/15/2005)
Jozef Malík
Krížna 26
Bratislava 811 07
From: 05/27/2004
  (from: 05/28/2004 until: 03/16/2005)
Jozef Malík
Krížna 26
Bratislava 811 07
From: 05/28/2004
  (from: 03/17/2005 until: 10/09/2007)
Jozef Malík
Krížna 26
Bratislava 811 07
From: 05/28/2004 Until: 09/21/2007
  (from: 10/10/2007 until: 10/09/2007)
Ing. Michal Štencl
Kozia 29
Bratislava 811 03
From: 05/27/2004
  (from: 05/28/2004 until: 03/16/2005)
Ing. Michal Štencl
Kozia 29
Bratislava 811 03
From: 05/28/2004 Until: 05/13/2015
  (from: 05/16/2015 until: 05/15/2015)
Doc.MUDr. Peter Štencl , CSc.
Kozia 29
Bratislava 811 03
From: 11/08/2005 Until: 05/13/2015
  (from: 05/16/2015 until: 05/15/2015)
Michal Sapák
Mošovského 19
Bratislava 811 03
From: 09/21/2007 Until: 05/13/2015
  (from: 05/16/2015 until: 05/15/2015)
Ing. Michal Štencl
Kozia 29
Bratislava 811 03
From: 05/28/2004
  (from: 03/17/2005 until: 05/15/2015)
Doc.MUDr. Peter Štencl , CSc.
Kozia 29
Bratislava 811 03
From: 11/08/2005
  (from: 11/16/2005 until: 05/15/2015)
Michal Sapák
Mošovského 19
Bratislava 811 03
From: 09/21/2007
  (from: 10/10/2007 until: 05/15/2015)
Alared Nzambu
Rue De La Paix 132
Paríž 750 09
Francúzska republika
From: 05/13/2015
  (from: 05/16/2015 until: 08/17/2018)
Jacques Essis Mebedje
CRS EMILE ZOLO 345
VILLEURBANNE 691 00
Francúzska republika
From: 05/13/2015
  (from: 05/16/2015 until: 08/17/2018)
Poly Tshilumba-Matenda
Rue Martin 32
Lyon I 690 01
Francúzska republika
From: 05/13/2015
  (from: 05/16/2015 until: 08/17/2018)
Other legal facts: 
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 06.04.2018, čk.: 32CbR/9/2017, ktorým súd zrušil obchodnú spoločnosť Be four, a. s. bez likvidácie. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 05.06.2018. Na základe uvedeného v y m a z u j e s a z obchodného registra v celom rozsahu obchodná spoločnosť Be four, a. s.
  (from: 08/18/2018)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou spísanou vo forme notárskej zápisnice č. N 60/2004, Nz 31601/2004 zo dňa 14. 4. 2004 v súlade s ust. Obchodného zákonníka.
  (from: 05/28/2004 until: 08/17/2018)
Notárska zápisnica č.N 610/2005, Nz 53007/2005, NCRls 52339/2005 zo dňa 08.11.2005. Ing.Martin Malík od 28.05.2004 - 08.11.2005 predseda predstavenstva, od 08.11.2005 - člen predstavenstva. Mgr. Peter Štencl od 28.05.2004 člen predstavenstva, od 08.11.2005 predseda predstavenstva. Funkcia člena predstavenstva Doc. MUDr. Petra Štencla, CSc. skončila 08.11.2005.
  (from: 11/16/2005 until: 08/17/2018)
Notárska zápisnica č. N 5369/2007, Nz 37667/2007, NCRls 37399/2007 zo dňa 21.09.2007.
  (from: 10/10/2007 until: 08/17/2018)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 710/2015, Nz 16302/2015, NCRls 16681/2015 zo dňa 13.05.2015. Zmena obchodného mena z pôvodného Be one, a. s. na nové Be four, a. s.
  (from: 05/16/2015 until: 08/17/2018)
Date of updating data in databases:  12/02/2022
Date of extract :  12/05/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person