Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3342/B

Business name: 
Across Finance, a.s.
  (from: 05/28/2004)
Registered seat: 
Zochova 3
Bratislava 811 03
  (from: 05/12/2015)
Identification number (IČO): 
35 887 753
  (from: 05/28/2004)
Date of entry: 
05/28/2004
  (from: 05/28/2004)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/28/2004)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 05/28/2004)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 05/28/2004)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 05/28/2004)
poradenská činnosť v oblasti obchodu, výroby, služieb a reklamy v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/28/2004)
prieskum trhu
  (from: 05/28/2004)
prenájom osobných motorových vozidiel
  (from: 05/28/2004)
leasingová činnosť
  (from: 05/28/2004)
faktoring a forfaiting (okrem súdneho vymáhania pohľadávok)
  (from: 05/28/2004)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/28/2004)
obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
  (from: 05/28/2004)
prenájom nehnuteľností, pokial sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom
  (from: 05/28/2004)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 05/28/2004)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 05/28/2004)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
  (from: 05/28/2004)
vedenie účtovníctva
  (from: 05/28/2004)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 05/28/2004)
poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
  (from: 05/28/2004)
inžinierska činnosť (okrem vybraných činností v stavebníctve) - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
  (from: 05/28/2004)
prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
  (from: 05/28/2004)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 05/28/2004)
administratívne práce
  (from: 12/07/2005)
činnosť ekonomických a organizačných poradcov
  (from: 12/07/2005)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/07/2005)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti riadenia projektov a investícií okrem činností uvedených v § 3 živnostenského zákona
  (from: 12/07/2005)
manažment
  (from: 12/07/2005)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/24/2004)
Ing. Július Strapek - podpredseda
Cabanova 2196/10
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
From: 09/21/2016
  (from: 09/19/2018)
Ing. Adam Jášek , MSc. - Chairman of the Board of Directors
Wolkrova 45
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 05/10/2021
  (from: 05/27/2021)
Pavol Záhymský - Member of the Board of Directors
Dúbravka 5801
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 04
From: 11/19/2021
  (from: 02/10/2022)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle a za ňu podpisujú vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 12/07/2005)
Capital: 
10 030 000 EUR Paid up: 10 030 000 EUR
  (from: 12/11/2015)
Shares: 
Number of shares: 10000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 003 EUR
  (from: 12/11/2015)
Supervisory board: 
Veronika Strapeková
Sklenárska 7444/1C
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
From: 04/27/2018
  (from: 05/19/2018)
Keren Fay Zahymsky
Dúbravka 5801
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01
From: 11/19/2021
  (from: 02/10/2022)
Veronika Strapeková
Sklenárska 7444/1C
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 02
From: 04/28/2021
  (from: 02/10/2022)
Branislav Strapek
Cabanova 2196/10
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
From: 04/28/2021
  (from: 02/10/2022)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice č. N 37/2004 , Nz 22861/2004 zo dňa 16.3.2004 v súlade s obchodným zákonníkom.
  (from: 05/28/2004)
Notárska zápisnica č.N 74/2004, Nz 52190/2004 zo dňa 17.06.2004.
  (from: 07/13/2004)
Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.12.2004 vo forme notárskej zápisnice N 352/04, Nz 94739/04 spísanej JUDr. Zuzanou Grofikovou, notárom.
  (from: 01/08/2005)
Notárska zápisnica č. N 259/2005, Nz 51125/05, NCRIs 50479/2005 zo dňa 28.10.2005.
  (from: 12/07/2005)
Notárska zápisnica N 259/2005, Nz 51125/2005, NCRls 50479/2005 zo dňa 28.10.2005.
  (from: 01/25/2006)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.07.2008 vo forme not. zápisnice N 533/2008 Nz 32 196.
  (from: 08/13/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 25.5.2009.
  (from: 08/21/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.08.2011 - odvolanie a vymenovanie členov dozornej rady
  (from: 01/11/2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.11. 2014.
  (from: 02/05/2015)
Notárska zápisnica č. N 1282/2015, Nz 14993/2015, NCRls 15376/2015 zo dňa 04.05.2015.
  (from: 05/12/2015)
Notárska zápisnica - Osvedčenie o priebehu zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 03.11.2015.
  (from: 12/11/2015)
Notárska zápisnica č. N 2317/2016, Nz 33056/2016, NCRls 33968/2016 zo dňa 21.09.2016.
  (from: 09/23/2016)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 30.04.2018.
  (from: 09/19/2018)
Date of updating data in databases:  05/23/2022
Date of extract :  05/24/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person