Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1643/B

Business name: 
ELEKTROMAC Bratislava, spol. s r. o.
  (from: 10/31/1991)
Registered seat: 
Stará Vajnorská 25
Bratislava 831 04
  (from: 05/24/2008)
Identification number (IČO): 
17 332 788
  (from: 10/31/1991)
Date of entry: 
10/31/1991
  (from: 10/31/1991)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/31/1991)
Objects of the company: 
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 07/14/1993)
výroba, oprava a údržba elektrických zariadení, vrátane bleskozvodov
  (from: 07/14/1993)
výroba elektrorozvádzačov nízkeho napätia
  (from: 07/14/1993)
veľkoobchodná a maloobchodná činnosť s elektrotovarom
  (from: 07/14/1993)
Partners: 
SIBAMAC, a.s. IČO: 31 321 275
Stará Vajnorská 25
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/21/1998)
Ing. Pavel Husárik
Osloboditeľská 14
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/24/2022)
Contribution of each member: 
SIBAMAC, a.s.
Amount of investment: 69 707,229636 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 69 707,229636 EUR
  (from: 01/20/2009)
Ing. Pavel Husárik
Amount of investment: 29 874,526987 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 29 874,526987 EUR
  (from: 05/24/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 09/21/1998)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje jej konateľ.
  (from: 09/21/1998)
Capital: 
99 581,756623 EUR
  (from: 01/20/2009)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 02/10/2011
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 2.2.2011, sp.zn.: 2K 75/2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.2.2011, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka : ELEKTROMAC Bratislava, spol. s r.o., Stará Vajnorská 25, 831 04 Bratislava
  (from: 04/19/2011)
Bankruptcy trustee: 
Mgr. Michal Mihálik
Timravina 9
Bratislava 811 06
From: 02/10/2011
  (from: 04/19/2011)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 22.10.1991 podľa§ 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák. č. 103/ 1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník a podľa zákona 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou v znení neskorších predpisov. Stary spis: S.r.o. 3036
  (from: 10/31/1991)
Spoločenská zmluva zo dňa 12.5.1993 v súlade s ust. § 24, § 57, § 105 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 3036
  (from: 07/14/1993)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.09.1994. Spoločenská zmluva zo dňa 27.09.1994. Stary spis: S.r.o. 3036
  (from: 03/10/1995)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 13.7.1995 bola schválená zmena v zložení dozornej rady. Stary spis: S.r.o. 3036
  (from: 08/04/1995)
Zmluva o prevode voľného obchodného podielu zo dňa 23.4.1997. Notárska zápisnica č. Nz 156/97 zo dňa 23.4.1997. Stary spis: S.r.o. 3036
  (from: 07/24/1997)
Rozhodnutie spoločníka o prevode obchodného podielu zo dňa 7.7.1998. Spoločenská zmluva zo dňa 7.7.1998 v zmysle ust. Zák.č. 11/1998 Z.z.
  (from: 09/21/1998)
Zápisnica z valého zhromaždenia zo dňa 15.12.2009.
  (from: 02/10/2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 07.05.2010.
  (from: 05/22/2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 02.03.2011.
  (from: 03/23/2011)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 4.3.2011, č.k. 33Exre58/2011, právoplatné dňa 30.3.2011.
  (from: 04/19/2011)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/14/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person