Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  635/V

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo Vyšná Slaná
  (from: 03/30/1990)
Registered seat: 
156
Vyšná Slaná 049 26
  (from: 04/03/1993)
Identification number (IČO): 
00 677 311
  (from: 03/30/1990)
Date of entry: 
03/30/1990
  (from: 03/30/1990)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 03/30/1990)
Objects of the company: 
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a v lesníctve vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (from: 04/03/1993)
oprava teleskopických zdvihákov a vstrekovacích čerpadiel
  (from: 04/03/1993)
zabezpečovanie hospodárskych a sociálnych potrieb svojích členov podľa zásad schválených členskou schôdzou alebo predstavenstvom, najmä práce a služby
  (from: 04/03/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/03/1993)
Mgr. Ondrej Vido - predseda predstavenstva
28
Vyšná Slaná 049 26
From: 04/07/2018
  (from: 04/27/2018)
Milan Molčan - podpredseda predstavenstva
17
Vyšná Slaná 049 26
From: 04/07/2018
  (from: 04/27/2018)
Milan Revúcky - člen predstavenstva
225
Vyšná Slaná 049 26
From: 04/07/2018
  (from: 04/27/2018)
Želmíra Emericiová Vysoká - člen predstavenstva
145
Vyšná Slaná 049 26
From: 04/07/2018
  (from: 04/27/2018)
Acting: 
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda. Listiny o právnych úkonoch kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj jeden ďalší člen predstavenstva.
  (from: 04/03/1993)
Supervisory board: 
Mária Valková
68
Vyšná Slaná 049 26
From: 04/07/2018
  (from: 04/27/2018)
Mária Bezeková
55
Rejdová 049 26
From: 04/07/2018
  (from: 04/27/2018)
Božena Revúcka
2
Vyšná Slaná 049 26
From: 04/07/2018
  (from: 04/27/2018)
Registered capital: 
49 337 EUR
  (from: 06/09/2010)
Basic member contribution: 
270 EUR
  (from: 06/09/2010)
Other legal facts: 
Družstvo sa riadi stanovami vypracovanými podľa zák.č. 162/90 Zb. schválenými na členskej schôdzi dňa 23.2.1991.
  (from: 03/30/1990)
Zmeny v zápise boli urobené na základe transformačného projektu schváleného valným zhromaždením dňa 7.11.1992 a zmenených stanov družstva schválených členskou schôdzou dňa 17.11.1992 v súlade so zák.č. 42/92 Zb. a § 765 zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 04/03/1993)
Zápisnica z VČS družstva zo dňa 23.3.2002.
  (from: 06/03/2002)
Date of updating data in databases:  01/20/2022
Date of extract :  01/23/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person