Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3350/B

Business name: 
Koronet.sk, akciová spoločnosť
  (from: 06/09/2004 until: 06/30/2015)
Registered seat: 
Vajnorská 89
Bratislava 831 04
  (from: 06/09/2004 until: 06/30/2015)
Identification number (IČO): 
35 889 098
  (from: 06/09/2004)
Date of entry: 
06/09/2004
  (from: 06/09/2004)
Date of deletion: 
07/01/2015
  (from: 07/01/2015)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 07/01/2015)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/09/2004)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 06/09/2004 until: 06/30/2015)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 06/09/2004 until: 06/30/2015)
poradenská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 06/09/2004 until: 06/30/2015)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
  (from: 06/09/2004 until: 06/30/2015)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 06/09/2004 until: 06/30/2015)
vydávanie periodických a neperiodických publikácií
  (from: 06/09/2004 until: 06/30/2015)
organizovanie kurzov, školení, seminárov a výstav
  (from: 06/09/2004 until: 06/30/2015)
.- činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 06/09/2004 until: 06/30/2015)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 06/09/2004 until: 06/30/2015)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) ustanovený zodpovedný zástupca :Ing. Jozef Novysedlák, r.č. XXXXXX/XXXX, bydlisko : Osuského 38, 851 02 Bratislava V.
  (from: 06/09/2004 until: 06/30/2015)
obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
  (from: 06/09/2004 until: 06/30/2015)
prenájom nehnuteľného majetku
  (from: 06/09/2004 until: 06/30/2015)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu
  (from: 06/09/2004 until: 06/30/2015)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 06/09/2004 until: 06/30/2015)
navrhovanie a výroba aplikačných počítačových programov na zákazku v rozsahu voľných živností
  (from: 06/09/2004 until: 06/30/2015)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 06/09/2004 until: 06/30/2015)
správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty v elektronickej podobe
  (from: 06/09/2004 until: 06/30/2015)
výroba, montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
  (from: 06/09/2004 until: 06/30/2015)
poradenská činnosť v uvedených predmetoch podnikania
  (from: 06/09/2004 until: 06/30/2015)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/09/2004 until: 06/30/2015)
Ing. Ján Bartko - Chairman of the Board of Directors
Opavská ulica 619/2
Liptovský Mikuláš 031 04
From: 06/09/2004
  (from: 06/09/2004 until: 06/30/2015)
Ing. Ján Žatko - člen predstavenstva - podpredseda
Liptová ulica 521/2
Liptovský Mikuláš 031 04
From: 06/09/2004
  (from: 06/09/2004 until: 06/30/2015)
Martin Kincel - člen predstavenstva
Tematínska ulica 8
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 06/09/2004
  (from: 06/09/2004 until: 06/30/2015)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne, alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 06/09/2004 until: 06/30/2015)
Capital: 
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 06/09/2004 until: 06/30/2015)
Shares: 
Number of shares: 1000
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/09/2004 until: 06/30/2015)
Stockholder: 
Koronis.sk, a.s.,
Novozámocká ulica 64
Nitra 949 01
  (from: 06/09/2004 until: 06/30/2015)
Supervisory board: 
RNDr. Peter Fousek - člen dozornej rady
Jabloňová ulica 518/4
Liptovský Mikuláš 031 04
From: 06/09/2004
  (from: 06/09/2004 until: 06/30/2015)
doc., Ing. Oto Kováč , CSc. - člen dozornej rady
Gaštanová ulica 511/4
Liptovský Mikuláš 031 04
From: 06/09/2004
  (from: 06/09/2004 until: 06/30/2015)
Rastislav Muščík - člen dozornej rady
Bukovinská ulica 240/23
Žilina - Strážov 010 01
From: 06/09/2004
  (from: 06/09/2004 until: 06/30/2015)
Other legal facts: 
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 24.02.2015, č.k.: 36CbR/99/2014, ktorým súd zrušil obchodnú spoločnosť Koronet.sk, akciová spoločnosť bez likvidácie. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 19.05.2015. Na základe uvedeného v y m a z u j e s a z obchodného registra v celom rozsahu obchodná spoločnosť Koronet.sk, akciová spoločnosť, so sídlom Vajnorská 89, 831 04 Bratislava, IČO: 35 889 098, zapísaná v odd. Sa, vložke č. 3350/B.
  (from: 07/01/2015)
Spoločnosť bola založené zakladateľskou listinou spísanou vo forme notárskej zápisnice č. N 148/2003, Nz 117841/2003 zo dňa 10.12.2003 v súlade s prísl. ust. obchodného zákonníka.
  (from: 06/09/2004 until: 06/30/2015)
Date of updating data in databases:  09/20/2021
Date of extract :  09/21/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person