Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3352/B

Business name: 
ČSOB Asset Management, a.s.
  (from: 04/06/2013 until: 06/05/2013)
ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s.
  (from: 06/10/2004 until: 04/05/2013)
Registered seat: 
Medená 22
Bratislava 811 02
  (from: 05/29/2010 until: 06/05/2013)
Kolárska 6
Bratislava 815 63
  (from: 12/07/2004 until: 05/28/2010)
Nám. SNP 29
Bratislava 815 83
  (from: 06/10/2004 until: 12/06/2004)
Identification number (IČO): 
35 889 446
  (from: 06/10/2004)
Date of entry: 
06/10/2004
  (from: 06/10/2004)
Date of deletion: 
06/06/2013
  (from: 06/06/2013)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 06/06/2013)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/10/2004)
Objects of the company: 
riadenie portfólia tvoreného jedným alebo viacerými investičnými nástrojmi v súlade s poverením klienta na základe zmluvy o riadení portfólia oddelene od portfólia iných klientov vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), f) zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o cenných papieroch")
  (from: 06/10/2004 until: 12/06/2004)
vytváranie a spravovanie podielových fondov podľa § 3 ods. 2 zákona č. 594/2003 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov
  (from: 06/10/2004 until: 04/05/2013)
riadenie portfólia tvoreného jedným alebo viacerými investičnými nástrojmi v súlade s poverením klienta na základe zmluvy o riadení portfólia oddelene od portfólia iných klientov vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a/,b/,c/,e/,f/,g/,i/ zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov /ďalej len zákon o cenných papieroch/. Pri vykonávaní činnosti podľa § 3 ods. 3 zákona o kolektívnom investovaní vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. g/,i/ zákona o cenných papieroch sa táto činnosť môže vykonávať len k nástrojom, ktoré sa vzťahujú na meny
  (from: 12/07/2004 until: 04/05/2013)
poradenská činnosť vo veciach investovania do investičných nástrojov vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), f) zákona o cenných papieroch
  (from: 06/10/2004 until: 04/05/2013)
úschova a správa podielových listov vydávaných správcovskými spoločnosťami a cenných papierov vydávaných zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania
  (from: 12/07/2004 until: 04/05/2013)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/10/2004 until: 06/05/2013)
Ing. Tatiana Balážová
Rustaveliho 9544/15
Bratislava 831 08
From: 01/28/2005
  (from: 01/17/2006 until: 03/19/2007)
Ing. Tatiana Balážová
Rustaveliho 9544/15
Bratislava 831 08
From: 01/28/2005 Until: 01/01/2007
  (from: 03/20/2007 until: 03/19/2007)
Ing. Tatiana Balážová
Veternicova 11
Bratislava 841 04
From: 01/28/2005
  (from: 02/16/2005 until: 01/16/2006)
Ing. Tatiana Balážová - predsedkyňa
Rustaveliho 9544/15
Bratislava 831 08
From: 01/01/2007
  (from: 03/20/2007 until: 07/24/2008)
Ing. Tatiana Balážová - predsedkyňa
Rustaveliho 9544/15
Bratislava 831 08
From: 01/01/2007 Until: 06/30/2008
  (from: 07/25/2008 until: 07/24/2008)
Ing. Josef Beneš - člen
U Kříže 631/20
Praha 5 - Jinonice 158 00
Česká republika
From: 04/09/2008
  (from: 04/12/2008 until: 01/29/2010)
Ing. Josef Beneš - člen
U Kříže 631/20
Praha 5 - Jinonice 158 00
Česká republika
From: 04/09/2008 Until: 12/22/2009
  (from: 01/30/2010 until: 01/29/2010)
PhDr. Viktor Kouřil - člen
Hraničná 13
Bratislava 821 05
From: 08/04/2006
  (from: 08/09/2006 until: 04/11/2008)
PhDr. Viktor Kouřil - člen
Hraničná 13
Bratislava 821 05
From: 08/04/2006 Until: 03/31/2008
  (from: 04/12/2008 until: 04/11/2008)
Mgr. Vladimír Ravinger - člen
Znievska 1
Bratislava 851 06
From: 12/22/2009
  (from: 01/30/2010 until: 01/27/2011)
Mgr. Vladimír Ravinger , PhD. - člen
Znievska 1
Bratislava 851 06
From: 12/22/2009
  (from: 01/28/2011 until: 06/13/2011)
Mgr. Vladimír Ravinger , PhD. - člen
Znievska 1
Bratislava 851 06
From: 12/22/2009 Until: 05/11/2011
  (from: 06/14/2011 until: 06/13/2011)
Ing. Radko Semančík - člen
Ardovo 59
Dlhá Ves 049 55
From: 07/18/2008
  (from: 12/08/2009 until: 10/18/2011)
Ing. Radko Semančík - člen
Ardovo 59
Dlhá Ves 049 55
From: 07/18/2008 Until: 06/16/2011
  (from: 10/19/2011 until: 10/18/2011)
Ing. Radko Semančík - člen
K lučinám 17
Praha 3 130 00
Česká republika
From: 07/18/2008
  (from: 07/25/2008 until: 12/07/2009)
Ing. Radko Semančík - predseda predstavenstva
Ardovo 59
Dlhá Ves 049 55
From: 06/17/2011
  (from: 10/19/2011 until: 04/05/2013)
Ing. Radko Semančík - predseda predstavenstva
Ardovo 59
Dlhá Ves 049 55
From: 06/17/2011 Until: 02/26/2013
  (from: 04/06/2013 until: 04/05/2013)
Mgr. Juraj Široký - člen
Strmý vŕšok 137
Bratislava 841 06
From: 06/10/2004
  (from: 06/10/2004 until: 07/19/2006)
Mgr. Juraj Široký - člen
Strmý vŕšok 137
Bratislava 841 06
From: 06/10/2004 Until: 07/01/2006
  (from: 07/20/2006 until: 07/19/2006)
Mgr. Vladimír Šošovička - člen
I. Bukovčana 13
Bratislava 841 07
From: 06/10/2004
  (from: 06/10/2004 until: 02/15/2005)
Mgr. Vladimír Šošovička - člen
I. Bukovčana 13
Bratislava 841 07
From: 06/10/2004 Until: 01/28/2005
  (from: 02/16/2005 until: 02/15/2005)
Mgr. Vladimír Šošovička - člen
I. Bukovčana 13
Bratislava 841 07
From: 01/01/2007
  (from: 01/09/2007 until: 01/28/2009)
Mgr. Vladimír Šošovička - člen
I. Bukovčana 13
Bratislava 841 07
From: 01/01/2007 Until: 12/19/2008
  (from: 01/29/2009 until: 01/28/2009)
Mgr. Vladimír Šošovička - predseda
Eisnerova 6968/6
Bratislava - Devínska Nová Ves 841 07
From: 12/19/2008
  (from: 05/21/2009 until: 06/13/2011)
Mgr. Vladimír Šošovička - predseda
Eisnerova 6968/6
Bratislava - Devínska Nová Ves 841 07
From: 12/19/2008 Until: 06/06/2011
  (from: 06/14/2011 until: 06/13/2011)
Mgr. Vladimír Šošovička - predseda
I. Bukovčana 13
Bratislava 841 07
From: 12/19/2008
  (from: 01/29/2009 until: 05/20/2009)
Ing. Robert Zemánek - člen
Znievska 8
Bratislava 851 06
From: 06/06/2011
  (from: 06/14/2011 until: 04/05/2013)
Ing. Robert Zemánek - člen
Znievska 8
Bratislava 851 06
From: 06/06/2011 Until: 02/26/2013
  (from: 04/06/2013 until: 04/05/2013)
Ing. Peter Novotný - člen
Dolná 24
Zohor 900 51
From: 06/06/2011
  (from: 06/14/2011 until: 06/05/2013)
Ing. Andrea Halcinová - predseda
Gallayova 47
Bratislava 841 02
From: 02/26/2013
  (from: 04/06/2013 until: 06/05/2013)
Ing. Štefan Miko - člen
Modra nad Cirochou 195
Modra nad Cirochou 067 82
From: 02/26/2013
  (from: 04/06/2013 until: 06/05/2013)
Ing. Josef Beneš - predseda
Bedřichov 9
Špindleruv Mlyn 543 51
Česká republika
From: 06/10/2004
  (from: 06/10/2004 until: 01/08/2007)
Ing. Josef Beneš - predseda
Bedřichov 9
Špindleruv Mlyn 543 51
Česká republika
From: 06/10/2004 Until: 01/01/2007
  (from: 01/09/2007 until: 01/08/2007)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná navonok každý člen predstavenstva samostatne. Spoločnosť sú oprávnení zaväzovať a písomné právne úkony sú opravnení robiť najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti sa podpíšu vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 02/16/2005 until: 06/05/2013)
V mene spoločnosti koná navonok každý člen predstavenstva samostatne, s výnimkou nasledujúcej vety. Spoločnosť sú oprávnení zaväzovať a písomné právne úkony sú opravnení robiť najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti sa podpíšu vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 06/10/2004 until: 02/15/2005)
Capital: 
1 991 634,6 EUR Paid up: 1 991 634,6 EUR
  (from: 01/21/2009 until: 06/05/2013)
60 000 000 Sk Paid up: 60 000 000 Sk
  (from: 06/10/2004 until: 01/20/2009)
Shares: 
Number of shares: 60
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 193,91 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcie sú prevoditeľné len súhlasom dozornej rady spoločnosti.
  (from: 01/21/2009 until: 06/05/2013)
Number of shares: 60
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Akcie sú prevoditeľné len súhlasom dozornej rady spoločnosti.
  (from: 06/10/2004 until: 01/20/2009)
Stockholder: 
Československá obchodná banka, a. s.
Michalská 18
Bratislava 815 63
  (from: 02/21/2008 until: 06/05/2013)
Československá obchodní banka, a. s.
Na Příkopě 14/854
Praha 1 - Nové Město 115 20
Česká republika
  (from: 06/10/2004 until: 02/20/2008)
Supervisory board: 
Marc Bautmans
Hoogvorstweg 40
Tervuren 3080
Belgicko
From: 10/14/2008
  (from: 12/02/2008 until: 12/07/2009)
Marc Bautmans
Hoogvorstweg 40
Tervuren 3080
Belgicko
From: 10/14/2008 Until: 10/13/2009
  (from: 12/08/2009 until: 12/07/2009)
Ing. Josef Beneš
U Kříže 631/20
Praha 5 158 00
Česká republika
From: 08/04/2010
  (from: 08/13/2010 until: 11/06/2012)
Ing. Josef Beneš
U Kříže 631/20
Praha 5 158 00
Česká republika
From: 08/04/2010 Until: 10/01/2012
  (from: 11/07/2012 until: 11/06/2012)
Johan J.A. De Ryck
Na Okraji 25/2031
Praha 162 00
Česká republika
From: 11/13/2006
  (from: 06/26/2007 until: 01/27/2011)
Johan J.A. De Ryck
Na Okraji 25/2031
Praha 162 00
Česká republika
From: 11/13/2006 Until: 11/13/2010
  (from: 01/28/2011 until: 01/27/2011)
Johan J.A. De Ryck
Norbertov 4
Praha 162 00
Česká republika
From: 11/13/2006
  (from: 11/25/2006 until: 06/25/2007)
Stefan Duchateau
Steenhovenstraat 53-3530
Houthalen-Helchteren
Belgické kráľovstvo
From: 11/13/2006
  (from: 11/25/2006 until: 12/01/2008)
Stefan Duchateau
Steenhovenstraat 53-3530
Houthalen-Helchteren
Belgické kráľovstvo
From: 11/13/2006 Until: 10/14/2008
  (from: 12/02/2008 until: 12/01/2008)
John Arthur Hollows
The Old Chapel, ColdAston GL 54 3BJ
Cheltenham, Glos.
Veľká Británia
From: 11/13/2006
  (from: 11/25/2006 until: 05/28/2010)
John Arthur Hollows
The Old Chapel, ColdAston GL 54 3BJ
Cheltenham, Glos.
Veľká Británia
From: 11/13/2006 Until: 04/30/2010
  (from: 05/29/2010 until: 05/28/2010)
Daniel Kollár
Kalinčiakova 31
Senec 903 01
From: 12/03/2004
  (from: 12/07/2004 until: 06/08/2006)
Daniel Kollár
Suchá 12054/25 B
Bratislava 831 01
From: 12/03/2004
  (from: 06/09/2006 until: 12/01/2008)
Daniel Kollár
Suchá 12054/25 B
Bratislava 831 01
From: 12/03/2004 Until: 10/14/2008
  (from: 12/02/2008 until: 12/01/2008)
Luc Popelier
Voosdonk 21
Mechelen 2801
Belgické kráľovstvo
From: 04/18/2009
  (from: 05/21/2009 until: 12/07/2009)
Luc Popelier
Voosdonk 21
Mechelen 2801
Belgické kráľovstvo
From: 04/18/2009 Until: 10/13/2009
  (from: 12/08/2009 until: 12/07/2009)
Ing. Branislav Straka , PhD.
Vazovova 15
Bratislava 811 07
From: 10/14/2008
  (from: 12/02/2008 until: 10/11/2012)
Ing. Branislav Straka , PhD.
Vazovova 15
Bratislava 811 07
From: 10/14/2008 Until: 10/01/2012
  (from: 10/12/2012 until: 10/11/2012)
Ing. Ladislav Unčovský
Čečinová 22
Bratislava 821 05
From: 06/10/2004
  (from: 06/10/2004 until: 12/06/2004)
Ing. Ladislav Unčovský
Čečinová 22
Bratislava 821 05
From: 06/10/2004 Until: 12/03/2004
  (from: 12/07/2004 until: 12/06/2004)
Nik Vincke
Štrbská 8
Bratislava 841 01
From: 11/13/2006
  (from: 11/25/2006 until: 03/11/2010)
Nik Vincke
Štrbská 8
Bratislava 841 01
From: 11/13/2006 Until: 12/09/2009
  (from: 03/12/2010 until: 03/11/2010)
Willem B. Hueting
Jacob Catsstraat 35
An Castricum 1901
Holandsko
From: 12/09/2009 Until: 02/26/2013
  (from: 04/06/2013 until: 04/05/2013)
Gert Rammeloo
Od Lasu 22
Konstancin Jeziorna 05-510
Poľská republika
From: 09/29/2011
  (from: 10/19/2011 until: 06/05/2013)
Johan Lema
Schoonstraat 23A
Evergem 9940
Belgické kráľovstvo
From: 09/29/2011 Until: 02/26/2013
  (from: 04/06/2013 until: 04/05/2013)
Ing. Branislav Straka, , PhD.
Vazovova 15
Bratislava 811 07
From: 10/14/2008
  (from: 11/07/2012 until: 06/05/2013)
Willem B. Hueting
Jacob Catsstraat 35
An Castricum 1901
Holandsko
From: 12/09/2009
  (from: 03/12/2010 until: 04/05/2013)
Johan Lema
Schoonstraat 23A
Evergem 9940
Belgické kráľovstvo
From: 09/29/2011
  (from: 10/19/2011 until: 04/05/2013)
Johan J.A. De Ryck
Na Okraji 25/2031
Praha 162 00
Česká republika
From: 11/26/2010
  (from: 01/28/2011 until: 10/18/2011)
Johan J.A. De Ryck
Na Okraji 25/2031
Praha 162 00
Česká republika
From: 11/26/2010 Until: 09/28/2011
  (from: 10/19/2011 until: 10/18/2011)
Karel Heyndrickx
Aarschotsesteenweg 238
Wezemaal 3111
Belgicko
From: 10/13/2009 Until: 09/28/2011
  (from: 10/19/2011 until: 10/18/2011)
Karel Heyndrickx
Aarschotsesteenweg 238
Wezemaal 3111
Belgicko
From: 10/13/2009
  (from: 12/08/2009 until: 10/18/2011)
Philippe Moreels
Pařížská 128/22
Praha 1 110 00
Česká republika
From: 06/10/2004
  (from: 06/10/2004 until: 01/16/2006)
Philippe Moreels
residence in the Slovak Republic :
Tatranská 7212/42
Prešov 080 01
From: 06/10/2004
  (from: 01/17/2006 until: 11/24/2006)
Philippe Moreels
residence in the Slovak Republic :
Tatranská 7212/42
Prešov 080 01
From: 06/10/2004 Until: 11/13/2006
  (from: 11/25/2006 until: 11/24/2006)
Erwin Schoeters
Mechelsesteenweg 155/4
Antverpy B-2018
Belgické kráľovstvo
From: 06/10/2004 Until: 06/10/2008
  (from: 07/25/2008 until: 07/24/2008)
Erwin Schoeters
Mechelsesteenweg 155/4
Antverpy B-2018
Belgické kráľovstvo
From: 07/17/2008
  (from: 07/25/2008 until: 01/28/2009)
Erwin Schoeters
Verbrandelei 21 B
Wommelgem 2160
Belgicko
From: 07/17/2008
  (from: 01/29/2009 until: 05/20/2009)
Erwin Schoeters
Verbrandelei 21 B
Wommelgem 2160
Belgicko
From: 07/17/2008 Until: 04/18/2009
  (from: 05/21/2009 until: 05/20/2009)
Erwin Schoeters
Mechelsesteenweg 155/4
Antverpy B-2018
Belgické kráľovstvo
From: 06/10/2004
  (from: 06/10/2004 until: 07/24/2008)
Evert Vandenbussche
residence in the Slovak Republic :
Štítova 18
Bratislava 841 10
From: 10/13/2009
  (from: 12/08/2009 until: 06/05/2013)
Peter Marchand
Zavelstraat 120
Geraardsbergen 9500
Belgicko
From: 10/04/2010 Until: 02/26/2013
  (from: 04/06/2013 until: 04/05/2013)
Peter Marchand
Zavelstraat 120
Geraardsbergen 9500
Belgicko
From: 10/04/2010
  (from: 10/19/2010 until: 04/05/2013)
Other legal facts: 
Rozhodnutím jediného akcionára zo dňa 29.05.2013 vo forme notárskej zápisnice č. N 912/2013, Nz 17789/2013 bola spoločnosť ČSOB Asset Management, a.s. zrušená bez likvidácie k 31.05.2013 a zlúčená so spoločnosťou Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140, ktorá sa stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti. Zmluva o zlúčení zo dňa 29.05.2013 vo forme notárskej zápisnice č. N 913/2013, Nz 17795/2013. Na základe uvedeného v y m a z u j e s a z obchodného registra v celom rozsahu obchodná spoločnosť ČSOB Asset Management, a.s., so sídlom Medená 22, 811 02 Bratislava, IČO: 35 889 446, zapísaná v odd. Sa, vložke č. 3352/B.
  (from: 06/06/2013)
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou listinou a rozhodnutím zakladateľa spísaným do notárskej zápisnice č. N 201/2003, Nz 51809/2003 dňa 24.06.2003 v znení zmeny zo dňa 05.11.2003 - notárska zápisnica č. N 981/03, Nz 101713/03 a dňa 08.03.2004 - notárska zápisnica č. N 173/04, Nz 19895/04, v zmysle §§ 56 - 75 a § 154 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 06/10/2004 until: 06/05/2013)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 319/04, Nz 86811/04 zo dňa 03.12.2004 - zmena stanov spoločnosti. Ing. Ladislav Unčovský - funkcia člena dozornej rady od 10.06.2004 do 03.12.2004.
  (from: 12/07/2004 until: 06/05/2013)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 28.01.2005.
  (from: 02/16/2005 until: 06/05/2013)
Rozhodnutie Úradu pre finančný trh zo dňa 24.1.2005, GRUFT-085/2005/KISS, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s označením ČSOB ASSET Management, správ. spol., a.s. ČSOB peňažno-dlhopisový korunový o.p.f. Depozitárom je Československá obchodní banka, a.s. pobočka zahraničnej banky v SR, Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO 30 805 066.
  (from: 02/22/2005 until: 06/05/2013)
Rozhodnutie Úradu pre finančný trh zo dňa 30.12.2005, GRUFT-156/2005/KISS, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom ČSOB Asset Management, správ.spol., a.s., ČSOB akciový korunový o.p.f. Depozitárom je Československá obchodní banka, a.s. pobočka zahraničnej banky v SR, Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 30 805 066.
  (from: 01/17/2006 until: 06/05/2013)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 15.02.2006 pod č. UDK-003/2006/KISS, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom ČSOB Asset Management, správ.spol.,a.s. ČSOB privátny korunový o.p.f. Depozitárom je Československá obchodní banka, a.s., pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike, Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 30 805 066.
  (from: 02/23/2006 until: 06/05/2013)
Otvorený podielový fond s názvom: ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., ČSOB Property o.p.f. Depozitárom je Československá obchodní banka, a.s., pobočka zahraničnej banky v SR, Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 30 805 066. Otvorený podielový fond s názvom: ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s.., ČSOB Vyvážený o.p.f. Depozitárom je Československá obchodní banka, a.s., pobočka zahraničnej banky v SR, Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 30 805 066. Otvorený podielový fond s názvom: ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., ČSOB Rastový fond o.p.f. Depozitárom fondu je Československá obchodní banka, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 30 805 066.
  (from: 04/26/2006 until: 06/05/2013)
Rozhodnutím NBS zo dňa 29.05.2006 bol udelený súhlas na zmenu štatútu spravovaného otvoreného podielového fondu s názvom ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., ČSOB peňažno-dlhopisový korunový o.p.f. Nový názov podielového fondu je ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., ČSOB Konzervatívny o.p.f.
  (from: 06/09/2006 until: 06/05/2013)
Notárska zápisnica N 88/2006, Nz 30456/2006, NCRls 30464/2006 zo dňa 4.8.2006.
  (from: 08/09/2006 until: 06/05/2013)
Povolenie NBS č. UDK-038/2006/KISS na vytvorenie otvorených podielových fondov s názvom: ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., ČSOB Privat 1 o.p.f., ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., ČSOB Privat 2 o.p.f., ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., ČSOB Privat 3 o.p.f., (ďalej len "podielové fondy") Depozitárom podielových fondov je Československá obchodní banka, a.s., pobočka zahraničnej banky v SR, so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 30805066.
  (from: 09/07/2006 until: 06/05/2013)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OPK-3564/2007-PLP- ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., ČSOB Privat 3 o.p.f.. Depozitárom podielového fondu je Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OPK-3562/2007-PLP- ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s, ČSOB Privat 2 o.p.f.. Depozitárom podielového fondu je Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OPK-3560/2007-PLP- ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., ČSOB Privat 1 o.p.f.. Depozitárom podielového fondu je Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OPK-3559/2007-PLP- ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., ČSOB Property o.p.f.. Depozitárom podielového fondu je Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OPK-3558/2007-PLP- ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., ČSOB Rastový o.p.f.. Depozitárom podielového fondu je Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OPK-3557/2007-PLP- ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., ČSOB Vyvážený o.p.f.. Depozitárom podielového fondu je Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OPK-3555/2007-PLP- ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., ČSOB privátny korunový o.p.f.. Depozitárom podielového fondu je Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OPK-3553/2007-PLP- ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., ČSOB akciový korunový o.p.f.. Depozitárom podielového fondu je Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OPK-3504/2007-PLP- ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., ČSOB Konzervatívny o.p.f.. Depozitárom podielového fondu je Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140.
  (from: 02/21/2008 until: 06/05/2013)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OPK-2172/2007-PLP, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie špeciálneho podielového fondu nehnuteľností s názvom: ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., ČSOB Reality š.p.f.. Depozitárom podielového fondu je Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140.
  (from: 03/27/2008 until: 06/05/2013)
Výpis zo zápisnice zo zasadania dozornej rady zo dňa 20.3.2008.
  (from: 04/12/2008 until: 06/05/2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.7.2008.Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 6.6.2008 a zo dňa 18.7.2008.
  (from: 07/25/2008 until: 06/05/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.09.2008
  (from: 12/02/2008 until: 06/05/2013)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OPK - 18122-6/2008 ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., ČSOB Akciový o.p.f. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OPK - 18122-1/2008 ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., ČSOB Privátny peňažný o.p.f. Výpis zo zápisnice dozornej rady zo dňa 19.12.2008.
  (from: 01/29/2009 until: 06/05/2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 07.04.2009.
  (from: 05/21/2009 until: 06/05/2013)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OPK-16546-1/2008 ČSOB Asset Management, správ. spol., a. s. ČSOB svetový akciový o.p.f.. Depozitárom podielového fondu je Československá obchodná banka, a. s. Michalská 18, 815 63 Bratislava. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OPK-16546-2/2008 ČSOB Asset Management, správ. spol., a. s. ČSOB dlhopisový o.p.f.. Depozitárom podielového fondu je Československá obchodná banka, a. s. Michalská 18, 815 63 Bratislava. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OPK-16546-3/2008 ČSOB Asset Management, správ. spol., a. s. ČSOB EURO KONTO o.p.f.. Depozitárom podielového fondu je Československá obchodná banka, a. s. Michalská 18, 815 63 Bratislava. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OPK-16546-4/2008 ČSOB Asset Management, správ. spol., a. s. ČSOB Euro konvergentný akciový o.p.f.. Depozitárom podielového fondu je Československá obchodná banka, a. s. Michalská 18, 815 63 Bratislava.
  (from: 05/21/2009 until: 06/05/2013)
Výmaz : Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OPK-18184-1/2008 ČSOB Asset Management, správ. spol., a. s. ČSOB Privat2 o.p.f. (vrátenie povolenia). Depozitárom podielového fondu je Československá obchodná banka, a. s. Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO : 36854140.
  (from: 05/21/2009 until: 06/05/2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 6.10.2009.
  (from: 12/08/2009 until: 06/05/2013)
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 11.12.2009.
  (from: 01/30/2010 until: 06/05/2013)
Výpis zo zápisnice z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 01.12.2009.
  (from: 03/12/2010 until: 06/05/2013)
Notárska zápisnica N 41/2010, Nz 14974/2010 zo dňa 30.04.2010 o priebehu valného zhromaždenia - zmena sídla.
  (from: 05/29/2010 until: 06/05/2013)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OPK-2523-1/2010 - povolenie na vytvorenie ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s. ČSOB Dlhopisový fix o.p.f. Depozitárom je Československá obchodná banka, a.s. Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36854140.
  (from: 08/13/2010 until: 06/05/2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.6.2010.
  (from: 08/13/2010 until: 06/05/2013)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OPK-6569-1/2010, povolenie na vytvorenie ČSOB Asset Management, správ. spol., a. s. ČSOB Dynamic Market Timing o.p.f.. Depozitárom je Československá obchodná banka, a. s., Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140.
  (from: 09/07/2010 until: 06/05/2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.11.2010.
  (from: 01/28/2011 until: 06/05/2013)
Zápisnica č. 4 zo zasadania dozornej rady zo dňa 11.05.2011.
  (from: 06/14/2011 until: 06/05/2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.07.2011. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 17.06.2011.
  (from: 10/19/2011 until: 06/05/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.09. 2012.
  (from: 10/12/2012 until: 06/05/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 328/2013, Nz 6378/2013, NCRls 6538/2013 zo dňa 26.02.2013. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 26.02.2013.
  (from: 04/06/2013 until: 06/05/2013)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 06/06/2013)
Legal successor: 
Československá obchodná banka, a.s.
Michalská 18
Bratislava 815 63
  (from: 06/06/2013)
Sale of an enterprise: 
Predaj podniku
Predaj podniku obchodnej spoločnosti ČSOB Asset Management, správ. spol., a. s., so sídlom Medená 22, 811 02 Bratislava, IČO: 35 889 446, na základe Zmluvy o predaji podniku uzavretej dňa 22.02.2013 medzi obchodnou spoločnosťou ČSOB Asset Management, správ. spol., a. s., so sídlom Medená 22, 811 02 Bratislava, IČO: 35 889 446, ako predávajúcim a obchodnou spoločnosťou Československá obchodná banka, a. s., so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140, ako kupujúcim, v zmysle § 476 a nasl. Obchodného zákonníka. Zmluva o predaji podniku nadobudla účinnosť dňa 22.02.2013.
  (from: 03/28/2013)
Date of updating data in databases:  02/21/2024
Date of extract :  02/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person