Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1686/B

Business name: 
CHIMFEX - Trading spol. s r. o. v likvidácii
  (from: 04/07/2006 until: 11/23/2021)
CHIMFEX - Trading spol. s r. o.
  (from: 11/06/1991 until: 04/06/2006)
Registered seat: 
Solivarská 3
Bratislava
  (from: 11/06/1991 until: 11/23/2021)
Identification number (IČO): 
17 333 288
  (from: 11/06/1991)
Date of entry: 
11/06/1991
  (from: 11/06/1991)
Person dissolved from: 
27.3.2006
  (from: 04/07/2006)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/06/1991)
Objects of the company: 
zahranično-obchodná činnosť
  (from: 11/06/1991 until: 11/23/2021)
obchodná činnosť, okrem oblastí, na ktoré sa vyžaduje osobitné oprávnenie
  (from: 11/06/1991 until: 11/23/2021)
sprostredkovateľská činnosť a obstarávateľské služby
  (from: 11/06/1991 until: 11/23/2021)
Partners: 
Ing. Ján Fraňo
Solivarská 3
Bratislava 821 03
Slovak Republic
  (from: 11/06/1991 until: 05/24/1993)
Miroslav Chrenko
Solivarská 3
Bratislava 821 03
Slovak Republic
  (from: 11/06/1991 until: 11/23/2021)
Ing. Eva Fraňová
Solivarská 3
Bratislava 821 03
Slovak Republic
  (from: 05/25/1993 until: 11/23/2021)
Contribution of each member: 
Miroslav Chrenko
Amount of investment: 50 000 Sk
  (from: 11/06/1991 until: 11/23/2021)
Ing. Ján Fraňo
Amount of investment: 50 000 Sk
  (from: 11/06/1991 until: 05/24/1993)
Ing. Eva Fraňová
Amount of investment: 50 000 Sk
  (from: 05/25/1993 until: 11/23/2021)
Management body: 
konatelia
  (from: 05/25/1993 until: 11/23/2021)
konatelia
  (from: 11/06/1991 until: 05/24/1993)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a podpisuje za ňu: Chrenko Miroslav.
  (from: 05/25/1993 until: 11/23/2021)
Spoločnosť zastupuje a podpisuje za ňu: Chrenko Miroslav, Ing. Fraňo Ján.
  (from: 11/06/1991 until: 05/24/1993)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 11/06/1991 until: 11/23/2021)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 03/27/2006
  (from: 04/07/2006)
 Liquidators:
Miroslav Chrenko
Solivarská 3
Bratislava 821 03
From: 03/27/2006
  (from: 04/07/2006 until: 11/23/2021)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor robí v mene spoločnosti úkony smerujúce k likvidácii v zmysle ust.§§ 72 a nasl. Obchodného zákonníka.
  (from: 04/07/2006 until: 11/23/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 4.11.1991 podľa § 106a ods.1 a § 106n ods.1 Zák. č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 3153
  (from: 11/06/1991 until: 11/23/2021)
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 13.12.2005 č.k. 34Exre/176/2005 – 18, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.03.2006 bola obchodná spoločnosť CHIMFEX - Trading spol. s r.o. zrušená s likvidáciou a bol vymenovaný likvidátor Miroslav Chrenko, bytom Solivarská 3, Bratislava.
  (from: 04/07/2006 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  03/29/2023
Date of extract :  03/30/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person