Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1688/B

Business name: 
Likvidácia spoločnosti, s.r.o. v likvidácii
  (from: 10/04/2007 until: 10/20/2008)
IURIS GROUP spol. s r.o.
  (from: 01/26/1996 until: 10/03/2007)
I U R l S spol. s r.o.
  (from: 11/08/1991 until: 01/25/1996)
Registered seat: 
Mickiewiczova 10
Bratislava 811 07
  (from: 02/23/1995 until: 10/20/2008)
Ferienčíkova 16
Bratislava
  (from: 11/08/1991 until: 02/22/1995)
Identification number (IČO): 
17 333 610
  (from: 11/08/1991)
Date of entry: 
11/08/1991
  (from: 11/08/1991)
Date of deletion: 
10/21/2008
  (from: 10/21/2008)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 10/21/2008)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/08/1991)
Objects of the company: 
kúpa, predaj, prenájom, podnájom a správa nehnuteľností
  (from: 11/08/1991 until: 09/01/1993)
obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu s výnimkou vecí, pre ktoré sa vyžaduje povolenie podľa osobitných predpisov
  (from: 11/08/1991 until: 09/01/1993)
export, reexport a import hnuteľných vecí s výnimkou vecí, pre ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie
  (from: 11/08/1991 until: 09/01/1993)
stavebná činnosť HSV a PSV
  (from: 11/08/1991 until: 09/01/1993)
reštauračná činnosť
  (from: 11/08/1991 until: 09/01/1993)
organizácia športových a kultúrnych podujatí všetkého druhu
  (from: 11/08/1991 until: 09/01/1993)
konzultačná, poradenská, marketingová, sprostredkovateľská a zastupiteľská činnosť k celému predmetu činnosti
  (from: 11/08/1991 until: 09/01/1993)
vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
  (from: 09/02/1993 until: 02/22/1995)
staviteľ
  (from: 09/02/1993 until: 02/22/1995)
pohostinská činnosť
  (from: 09/02/1993 until: 02/22/1995)
realitná kancelária
  (from: 09/02/1993 until: 10/20/2008)
sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/02/1993 until: 10/20/2008)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti športu a kultúry
  (from: 09/02/1993 until: 10/20/2008)
marketing
  (from: 09/02/1993 until: 10/20/2008)
konzultačná a poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
  (from: 09/02/1993 until: 10/20/2008)
Partners: 
JUDr. Pavol Bagin
Slávičie údolie 14
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 02/23/1995 until: 08/15/2002)
JUDr. Pavol Bagin
Slávičie údolie 14
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/02/1993 until: 02/22/1995)
JUDr. Pavol BAGIN
Slávičie údolie 14
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/08/1991 until: 09/01/1993)
JUDr. Ľubica Benčurová
Sabinovská 5
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 02/23/1995 until: 08/15/2002)
JUDr. Ľubica Benčurová
Sabinovská 5
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/02/1993 until: 02/22/1995)
JUDr. Ľubica BENČUROVÁ
Sabinovská 5
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/08/1991 until: 09/01/1993)
JUDr. Adriana Benková
Medená 16
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 08/16/2002 until: 10/20/2008)
JUDr. Pavel Bagin
Údolná 10
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 08/16/2002 until: 10/20/2008)
Contribution of each member: 
JUDr. Pavol BAGIN
Amount of investment: 50 000 Sk
  (from: 11/08/1991 until: 09/01/1993)
JUDr. Ľubica BENČUROVÁ
Amount of investment: 50 000 Sk
  (from: 11/08/1991 until: 09/01/1993)
JUDr. Pavol Bagin
Amount of investment: 50 000 Sk
  (from: 09/02/1993 until: 02/22/1995)
JUDr. Ľubica Benčurová
Amount of investment: 50 000 Sk
  (from: 09/02/1993 until: 02/22/1995)
JUDr. Pavol Bagin
Amount of investment: 250 000 Sk Paid up: 250 000 Sk
  (from: 02/23/1995 until: 08/15/2002)
JUDr. Ľubica Benčurová
Amount of investment: 250 000 Sk Paid up: 250 000 Sk
  (from: 02/23/1995 until: 08/15/2002)
JUDr. Adriana Benková
Amount of investment: 250 000 Sk Paid up: 250 000 Sk
  (from: 08/16/2002 until: 10/20/2008)
JUDr. Pavel Bagin
Amount of investment: 250 000 Sk Paid up: 250 000 Sk
  (from: 08/16/2002 until: 10/20/2008)
Management body: 
konatelia
  (from: 08/16/2002 until: 10/20/2008)
Individual managing director
  (from: 01/26/1996 until: 08/15/2002)
Individual managing director
  (from: 09/02/1993 until: 01/25/1996)
konatelia
  (from: 11/08/1991 until: 09/01/1993)
JUDr. Pavol Bagin
Slávičie údolie 14
Bratislava
  (from: 01/26/1996 until: 08/15/2002)
JUDr. Ľubica Benčurová
Sabinovská 5
Bratislava
  (from: 09/02/1993 until: 01/25/1996)
JUDr. Ľubica Benčurová
Sabinovská 5
Bratislava
  (from: 01/26/1996 until: 08/15/2002)
JUDr. Ľubica Benčurová
Údolná 10A
Bratislava
From: 11/08/1991
  (from: 08/16/2002 until: 10/20/2008)
JUDr. Pavol Bagin
Údolná 10
Bratislava
From: 12/12/1995
  (from: 08/16/2002 until: 10/20/2008)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ, každý samostatne.
  (from: 08/16/2002 until: 10/20/2008)
V mene spoločnosti koná konateľ, každý samostatne.
  (from: 01/26/1996 until: 08/15/2002)
V mene spoločnosti koná konateľ.
  (from: 09/02/1993 until: 01/25/1996)
Za spoločnosť koná a podpisuje v jej mene každý zo spoločníkov samostatne.
  (from: 11/08/1991 until: 09/01/1993)
Capital: 
500 000 Sk
  (from: 02/23/1995 until: 10/20/2008)
100 000 Sk
  (from: 11/08/1991 until: 02/22/1995)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 09/27/2007
  (from: 10/21/2008)
Date of entry into voluntary liquidation: 09/27/2007
  (from: 10/04/2007 until: 10/20/2008)
 Liquidators:
Mgr. Andrej Gunár
Segnerova 4
Bratislava 841 04
From: 09/27/2007 Until: 10/21/2008
  (from: 10/04/2007)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti.
  (from: 10/04/2007)
Date of completion of voluntary liquidation: 06/19/2008
  (from: 10/21/2008)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť Likvidácia spoločnosti, s. r. o. v likvidácii, so sídlom Mickiewiczova 10, 811 07 Bratislava, IČO : 17 333 610, zapísaná v odd. Sro, vložke č. 1688/B, bola zrušená a vstúpila do likvidácie dňom 27.09.2007. Na základe konečnej správy likvidátora o priebehu likvidácie a účtovnej závierky, schválených valným zhromaždením spoločnosti a na základe súhlasu príslušného správcu dane, bola ukončená likvidácia ku dňu 19.06.2008. Obchodná spoločnosť Likvidácia spoločnosti, s. r. o. v likvidácii, so sídlom Mickiewiczova 10, 811 07 Bratislava, IČO : 17 333 610, zapísaná v odd. Sro, vložke č. 1688/B , sa vymazáva z obchodného registra v celom rozsahu dňom 21.10.2008.
  (from: 10/21/2008)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 5.11.1991 podľa § 106a ods. l a § 106n ods. l Zák. č. 103/ 1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 3159
  (from: 11/08/1991 until: 10/20/2008)
Spoločenská zmluva zo dňa 10.12.1992 v súlade s prísl. ust. § 105 a násl. obch. zákonník. Stary spis: S.r.o. 3159
  (from: 09/02/1993 until: 10/20/2008)
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve, zo dňa 15.02.1995. Stary spis: S.r.o. 3159
  (from: 02/23/1995 until: 10/20/2008)
Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 18.12.1995, zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 12.12.1995. Stary spis: S.r.o. 3159
  (from: 01/26/1996 until: 10/20/2008)
Zápisnice zo zasadnutia valných zhromaždení zo dňa 15. 4. 2002 a 17. 4. 2002. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 22. 4. 2002. Dodatok č. 4 zo dňa 22. 4. 2002 k spoločenskej zmluve.
  (from: 08/16/2002 until: 10/20/2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 27.09.2007, na ktorom bola schválená zmena obchodného mena spoločnosti z pôvodného IURIS GROUP spol. s r.o. na Likvidácia spoločnosti, s.r.o. a schválené zrušenie spoločnosti a jej vstup do likvidácie dňom 27.09.2007.
  (from: 10/04/2007 until: 10/20/2008)
Date of updating data in databases:  07/04/2022
Date of extract :  07/06/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person