Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3370/B

Business name: 
ASCAM, a.s.
  (from: 07/15/2004 until: 11/23/2021)
Registered seat: 
Miletičova 1
Bratislava 821 08
  (from: 02/09/2005 until: 11/23/2021)
Štefánikova 33
Bratislava 811 03
  (from: 07/15/2004 until: 02/08/2005)
Identification number (IČO): 
35 893 265
  (from: 07/15/2004)
Date of entry: 
07/15/2004
  (from: 07/15/2004)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/15/2004)
Objects of the company: 
sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/15/2004 until: 11/23/2021)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 07/15/2004 until: 11/23/2021)
poskytovanie software, predaj hotových produktov na základe zmluvy s autorom
  (from: 07/15/2004 until: 11/23/2021)
automatizované spracovanie dát
  (from: 07/15/2004 until: 11/23/2021)
reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/15/2004 until: 11/23/2021)
prieskum trhu
  (from: 07/15/2004 until: 11/23/2021)
obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/15/2004 until: 11/23/2021)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 07/15/2004 until: 11/23/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/15/2004 until: 11/23/2021)
Boris Biznár - predseda
Gallayova 1958/39
Bratislava 841 02
From: 07/15/2004
  (from: 07/15/2004 until: 02/08/2005)
Boris Biznár - predseda
Gallayova 1958/39
Bratislava 841 02
From: 07/15/2004 Until: 01/19/2005
  (from: 02/09/2005 until: 02/08/2005)
Branislav Jurga - člen
Štefánikova 1215/111
Piešťany 921 01
From: 07/15/2004
  (from: 07/15/2004 until: 02/08/2005)
Branislav Jurga - člen
Štefánikova 1215/111
Piešťany 921 01
From: 07/15/2004 Until: 01/19/2005
  (from: 02/09/2005 until: 02/08/2005)
Monika Mojžišová - člen
Hronská 400/13
Valaská 976 46
From: 07/15/2004
  (from: 07/15/2004 until: 02/08/2005)
Monika Mojžišová - člen
Hronská 400/13
Valaská 976 46
From: 07/15/2004 Until: 01/19/2005
  (from: 02/09/2005 until: 02/08/2005)
Viera Orbanová - predseda
Rezedová 579/3
Bratislava 821 01
From: 01/19/2005
  (from: 02/09/2005 until: 11/23/2021)
Acting in the name of the company: 
Samostatne.
  (from: 02/09/2005 until: 11/23/2021)
Spoločnosť navonok ako štatutárny orgán zastupuje predstavenstvo. Za spoločnosť konajú a podpisujú predseda predstavenstva spolu s členom predstavenstva spoločne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa robí tak, že k obchodnému menu spoločnosti pipojí člen predstavenstva svoj podpis.
  (from: 07/15/2004 until: 02/08/2005)
Capital: 
1 000 000 Sk Paid up: 300 000 Sk
  (from: 07/15/2004 until: 11/23/2021)
Shares: 
Number of shares: 1000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 07/15/2004 until: 11/23/2021)
Supervisory board: 
Juraj Mojžiš
Hronská 400/13
Valaská 976 46
From: 07/15/2004
  (from: 07/15/2004 until: 02/08/2005)
Juraj Mojžiš
Hronská 400/13
Valaská 976 46
From: 07/15/2004 Until: 01/19/2005
  (from: 02/09/2005 until: 02/08/2005)
Ing. Vladimír Mráz
Janšákova 5796/22
Bratislava 841 07
From: 07/15/2004
  (from: 07/15/2004 until: 02/08/2005)
Ing. Vladimír Mráz
Janšákova 5796/22
Bratislava 841 07
From: 07/15/2004 Until: 01/19/2005
  (from: 02/09/2005 until: 02/08/2005)
Ing. Miroslav Ševčík
Opletalova 5700/25
Bratislava 841 07
From: 07/15/2004
  (from: 07/15/2004 until: 02/08/2005)
Ing. Miroslav Ševčík
Opletalova 5700/25
Bratislava 841 07
From: 07/15/2004 Until: 01/19/2005
  (from: 02/09/2005 until: 02/08/2005)
Viera Ležovičová
Dudvažská 37
Bratislava 821 07
From: 01/19/2005
  (from: 02/09/2005 until: 11/23/2021)
Tatiana Šišková
Lachova 1610/35
Bratislava 851 03
From: 01/19/2005
  (from: 02/09/2005 until: 11/23/2021)
Ing. Viktor Magic
Trieda Hradca Králové 12
Banská Bystrica 974 01
From: 01/19/2005 Until: 12/31/2005
  (from: 01/18/2007 until: 01/17/2007)
Ing. Viktor Magic
Trieda Hradca Králové 12
Banská Bystrica 974 01
From: 01/19/2005
  (from: 02/09/2005 until: 01/17/2007)
Other legal facts: 
Zakladateľská zmluva - 26. 5. 2004 a stanovy, dodatok k zakladateľskej zmluve zo dňa 2. 6. 2004 a stanovy spoločnosti, ktoré nahrádzajú pôvodné stanovy.
  (from: 07/15/2004 until: 11/23/2021)
Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená do notárskej zápisnice č. N 11/2005, Nz 2146/2005, NCRls 2092/2005 zo dňa 19.01.2005.
  (from: 02/09/2005 until: 11/23/2021)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 29.11.2006 ktorým súd začal konanie o dosiahnutie zhody zápisu v obchodnom registri so skutočným stavom.
  (from: 01/18/2007 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/13/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person