Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3366/B

Business name: 
Sekyra Group SK, spol. s r. o.
  (from: 03/06/2012)
Registered seat: 
Staré Grunty 24
Bratislava 841 04
  (from: 06/15/2010)
Identification number (IČO): 
35 891 718
  (from: 07/01/2004)
Date of entry: 
07/01/2004
  (from: 07/01/2004)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/06/2012)
Objects of the company: 
prenájom bytových a nebytových priestorov bez poskytovania doplnkových služieb
  (from: 07/01/2004)
prenájom bytových a nebytových priestorov s poskytovaním doplnkových služieb
  (from: 07/01/2004)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností-realitná činnosť
  (from: 07/01/2004)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/01/2004)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 07/01/2004)
reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/01/2004)
marketing
  (from: 07/01/2004)
poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
  (from: 07/01/2004)
inžinierska činnosť-obstarávateľská činnosť v stavebníctve
  (from: 07/01/2004)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/01/2004)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 07/01/2004)
vedenie účtovníctva
  (from: 07/01/2004)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (from: 07/01/2004)
nákup tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 07/01/2004)
nákup tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 07/01/2004)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských služieb
  (from: 04/05/2008)
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
  (from: 04/05/2008)
prenájom garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom, alebo ak garáže, prípadne odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
  (from: 04/05/2008)
čistiace a upratovacie práce
  (from: 04/05/2008)
maliarske, natieračské a sklenárske práce
  (from: 04/05/2008)
montáž sadrokartónových dosiek
  (from: 04/05/2008)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 04/05/2008)
administratívne služby
  (from: 04/05/2008)
Management body: 
konatelia
  (from: 03/06/2012)
Mgr. Peter Klima
Štúrova 16/12
Bratislava 811 02
From: 03/06/2012
  (from: 03/06/2012)
Jeremy Francois Hamilton Cristau
Cromwell Grove 2
Londýn
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 03/06/2012
  (from: 03/06/2012)
Francois Banfi
Rue Theophile Gautier 5
Neuilly-sur-Seine 922 00
Francúzska republika
From: 03/06/2012
  (from: 03/06/2012)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú a za spoločnosť podpisujú dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že konateľ k napísanému alebo otlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoje meno, priezvisko, funkciu a vlastnoručný podpis.
  (from: 03/06/2012)
Capital: 
33 193 EUR Paid up: 33 193 EUR
  (from: 03/06/2012)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa .02.06.2004 vo forme notárskej zápisnice N 198/2004, Nz 47518/04 spísanej notárkou JUDr. Tatjanou Šúrkovou v súlade s ust. Obchodného zákonníka.
  (from: 07/01/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.10.2006.
  (from: 10/26/2006)
Notárska zápisnica č. 497/2007, Nz 38961/2007, NCRlsd 38688/2007 zo dňa 01.10.2007. Zmena obchodného mena spoločnosti z pôvodného SEKYRA Group SK, a.s. na Sekyra Group SK, a.s.
  (from: 10/13/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 7.12.2007.
  (from: 01/12/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 149/2008, Nz 10821/2008, NCRls 10716/2008 zo dňa 13.03.2008
  (from: 04/05/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 479/2008, Nz 38519/2008 zo dňa 16.9.2008.
  (from: 09/19/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.06.2009 vo forme notárskej zápisnice č. N 215/2009, Nz 19389/2009, NCRls 19606/2009.
  (from: 07/08/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.5.2010 vo forme notárskej zápisnice N 184/2010, Nz 18574/2010, NCRIs 18951/2010 - zmena sídla.
  (from: 06/15/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.12.2011.
  (from: 12/29/2011)
Notárska zápisnica zo dňa 22.02.2012 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zmene právnej formy z akciovej spoločnosti Sekyra Group SK, a.s. na spoločnosť s ručením obmedzeným Sekyra Group SK, spol. s r. o..
  (from: 03/06/2012)
Date of updating data in databases:  08/12/2022
Date of extract :  08/16/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person