Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1702/B

Business name: 
Taurus Color, Dtp and Dtr, s.r.o. v likvidácii
  (from: 03/28/2006 until: 11/23/2021)
Taurus Color, Dtp and Dtr, s.r.o.
  (from: 04/13/1993 until: 03/27/2006)
T A U R U S spol. s r. o.
  (from: 11/05/1991 until: 04/12/1993)
Registered seat: 
Smrečianska 10
Bratislava
  (from: 11/05/1991 until: 11/23/2021)
Identification number (IČO): 
17 331 391
  (from: 11/05/1991)
Date of entry: 
11/05/1991
  (from: 11/05/1991)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/05/1991)
Objects of the company: 
fotosadzba, desktop publishing, grafický design
  (from: 11/05/1991 until: 04/12/1993)
vydavateľská a nakladateľská činnosť
  (from: 11/05/1991 until: 04/12/1993)
obchodná, sprostredkovateľská, konzultačná, poradenská, reklamná činnosť
  (from: 11/05/1991 until: 04/12/1993)
export a import vecí a služieb v zmysle platných predpisov
  (from: 11/05/1991 until: 04/12/1993)
automatizované spracovanie údajov - fotosadzba, desktoppublishing, grafický design, vyhotovovanie litografií
  (from: 04/13/1993 until: 11/23/2021)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zakázku
  (from: 04/13/1993 until: 11/23/2021)
sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
  (from: 04/13/1993 until: 11/23/2021)
nákup a predaj tovarov /Tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nakupovať len s osobitným povolením/
  (from: 04/13/1993 until: 11/23/2021)
vydavateľská a nakladateľská činnosť
  (from: 04/13/1993 until: 11/23/2021)
Partners: 
TYPE SCRIPT, spol. s r. o.
Smrečianska 10
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 04/13/1993 until: 03/15/1995)
TYPE SCRIPT, spol. s r. o.
Smrečianska 10
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/05/1991 until: 04/12/1993)
Boris Cupal
Gercenova 15
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/05/1991 until: 03/15/1995)
Milan Moravanský
Vavilovova 20
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 04/13/1993 until: 03/15/1995)
TypeScript DTP and Computer Graphics, s.r.o.
Smrečianska 10
Bratislava 831 05
Slovak Republic
  (from: 03/16/1995 until: 11/23/2021)
Contribution of each member: 
Boris Cupal
Amount of investment: 25 000 Sk
  (from: 11/05/1991 until: 03/15/1995)
TYPE SCRIPT, spol. s r. o.
Amount of investment: 75 000 Sk
  (from: 11/05/1991 until: 04/12/1993)
TYPE SCRIPT, spol. s r. o.
Amount of investment: 51 000 Sk
  (from: 04/13/1993 until: 03/15/1995)
Milan Moravanský
Amount of investment: 24 000 Sk
  (from: 04/13/1993 until: 03/15/1995)
TypeScript DTP and Computer Graphics, s.r.o.
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 03/16/1995 until: 11/23/2021)
Management body: 
konatelia
  (from: 01/14/1994 until: 11/23/2021)
Individual managing director
  (from: 04/13/1993 until: 01/13/1994)
konatelia
  (from: 11/05/1991 until: 04/12/1993)
Boris Cupal
Gercenova 15
Bratislava
  (from: 04/13/1993 until: 01/13/1994)
Ing. Vladimír Legeny
Tbiliská 15
Bratislava
  (from: 01/14/1994 until: 03/22/2017)
Ing. Igor Vlčko
nám. Hraničiarov
Bratislava
  (from: 01/14/1994 until: 03/22/2017)
Ing. Vladimír Legény
Tbiliská 15
Bratislava
  (from: 06/29/2017 until: 11/23/2021)
Ing. Igor Vlčko
nám. Hraničiarov
Bratislava
  (from: 03/23/2017 until: 11/23/2021)
Ing. Vladimír Legeny
Tbiliská 15
Bratislava
  (from: 03/23/2017 until: 06/28/2017)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú konatelia, každý z nich samostatne.
  (from: 01/14/1994 until: 11/23/2021)
konateľ
  (from: 04/13/1993 until: 01/13/1994)
Spoločnosť zastupuje a za ňu sa podpisuje : Boris Cupal, Ing. Igor Vlčko - prokurista, bytom Nám. Hraničiarov6b, Bratislava, okrem zaťažovania a scudzovania nehnuteľností
  (from: 11/05/1991 until: 04/12/1993)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 11/05/1991 until: 11/23/2021)
Supervisory board: 
Ing. Bohuslav Flachs
Hodálova 4
Bratislava
  (from: 01/14/1994 until: 11/23/2021)
Milan Moravanský
Vavilovova 20
Bratislava
  (from: 01/14/1994 until: 11/23/2021)
Ing. Roman Šplháček
Tabakova 1
Bratislava
  (from: 01/14/1994 until: 11/23/2021)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Vladimír Legeny
Tbiliská 15
Bratislava
  (from: 03/28/2006 until: 03/22/2017)
 Liquidators:
Ing. Vladimír Legeny
Tbiliská 15
Bratislava
  (from: 03/23/2017 until: 06/28/2017)
 Liquidators:
Ing. Vladimír Legény
Tbiliská 15
Bratislava
  (from: 06/29/2017 until: 11/23/2021)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: V mene spoločnosti v likvidácii koná a podpisuje úkony smerujúce k likvidácii likvidátor.
  (from: 03/28/2006 until: 11/23/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 30. 9. 1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák. č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 3183
  (from: 11/05/1991 until: 11/23/2021)
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 18.3.1993 v zmysle ust. zák. č. 513/91 Zb. Obchodný zákonník. Stary spis: S.r.o. 3183
  (from: 04/13/1993 until: 11/23/2021)
Dodatok č.2 k spoločenskej zmluve zo dňa 2.8.1993. Zápisnica č.2 zo zasadnutia valného zhromaždenia 27.7.1993. Stary spis: S.r.o. 3183
  (from: 01/14/1994 until: 11/23/2021)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.12.1994. Zmluvy o prevodoch obchodných podielov zo dňa 3.1.1995 a 5.1.1995. Stary spis: S.r.o. 3183
  (from: 03/16/1995 until: 11/23/2021)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I. zo dňa 23.11.2005, ktorým súd zrušil spoločnosť s likvidáciou a vymenoval likvidátora.
  (from: 03/28/2006 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  02/28/2024
Date of extract :  03/01/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person