Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1711/B

Business name: 
ALTIS GROUP spol. s r.o.
  (from: 05/05/1995 until: 05/02/2016)
ALTIS spol. s r. o.
  (from: 11/08/1991 until: 05/04/1995)
Registered seat: 
Znievska 21
Bratislava
  (from: 11/08/1991 until: 05/02/2016)
Identification number (IČO): 
17 332 087
  (from: 11/08/1991)
Date of entry: 
11/08/1991
  (from: 11/08/1991)
Person dissolved from: 
23. 3. 2016
  (from: 05/03/2016)
Date of deletion: 
05/03/2016
  (from: 05/03/2016)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 05/03/2016)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/08/1991)
Objects of the company: 
obchodná činnosť
  (from: 11/08/1991 until: 03/28/1993)
zahranično-obchodná činnosť
  (from: 11/08/1991 until: 03/28/1993)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 11/08/1991 until: 03/28/1993)
konzultačná a poradenská činnosť
  (from: 11/08/1991 until: 03/28/1993)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 11/08/1991 until: 03/28/1993)
leasingová činnosť dopravných a výrobných prostriedkov
  (from: 11/08/1991 until: 03/28/1993)
prenajímanie hnuteľného majetku
  (from: 11/08/1991 until: 03/28/1993)
okrem komodít na ktoré sa vzťahuje osobitné povolenie
  (from: 11/08/1991 until: 03/28/1993)
výroba, montáž, opravy a údržba elektrických prístrojov a zariadení
  (from: 03/29/1993 until: 11/09/1997)
vykonávanie inžinierskych stavieb
  (from: 03/29/1993 until: 11/09/1997)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (from: 03/29/1993 until: 11/09/1997)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 03/29/1993 until: 11/09/1997)
obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/29/1993 until: 05/02/2016)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 03/29/1993 until: 05/02/2016)
ekonomický a organizačný poradca
  (from: 03/29/1993 until: 05/02/2016)
účtovný poradca
  (from: 03/29/1993 until: 05/02/2016)
reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/10/1997 until: 05/02/2016)
prenájom poľnohospodárskej techniky
  (from: 11/10/1997 until: 05/02/2016)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 11/10/1997 until: 05/02/2016)
vydavateľská činnosť okrem remeselných živností uvedených v prílohe 1 živnostenského zákona
  (from: 11/10/1997 until: 05/02/2016)
usporadúvanie kultúrnych a spoločenských podujatí
  (from: 11/10/1997 until: 05/02/2016)
Partners: 
Ing. Dušan Fabo
Röntgenova 8
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/08/1991 until: 11/09/1997)
Ing. Jana Fabová
Röntgenova 8
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/08/1991 until: 11/09/1997)
Miroslav Jílek
Znievska 21
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/10/1997 until: 08/25/1998)
Miroslav Jílek
Znievska 21
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/05/1995 until: 11/09/1997)
Miroslav Jílek
Znievska 21
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/08/1991 until: 05/04/1995)
Alena Jíleková
Znievska 21
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/10/1997 until: 08/25/1998)
Alena Jíleková
Znievska 21
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/08/1991 until: 11/09/1997)
Ján Kováč
Vígľašská 5
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/08/1991 until: 05/04/1995)
Anna Kováčová
Vígľašská 5
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/08/1991 until: 05/04/1995)
Mária Krajčovičová
Cyrilova 9
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/10/1997 until: 08/25/1998)
Mária Krajčovičová
Cyrilova 9
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/08/1991 until: 11/09/1997)
Denisa Priehradná
Röntgenova 8
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/08/1991 until: 11/09/1997)
Miroslav Jílek
Znievska 21
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 08/26/1998 until: 05/02/2016)
Alena Jíleková
Znievska 21
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 08/26/1998 until: 05/02/2016)
Mária Krajčovičová
Cyrilova 9
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 08/26/1998 until: 05/02/2016)
Contribution of each member: 
Ing. Dušan Fabo
Amount of investment: 34 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 34 000 Sk
  (from: 11/08/1991 until: 11/09/1997)
Miroslav Jílek
Amount of investment: 34 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 34 000 Sk
  (from: 11/08/1991 until: 05/04/1995)
Ján Kováč
Amount of investment: 34 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 34 000 Sk
  (from: 11/08/1991 until: 05/04/1995)
Ing. Jana Fabová
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 11/08/1991 until: 11/09/1997)
Alena Jíleková
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 11/08/1991 until: 11/09/1997)
Anna Kováčová
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 11/08/1991 until: 05/04/1995)
Mária Krajčovičová
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 11/08/1991 until: 11/09/1997)
Denisa Priehradná
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 11/08/1991 until: 11/09/1997)
Miroslav Jílek
Amount of investment: 88 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 88 000 Sk
  (from: 05/05/1995 until: 11/09/1997)
Miroslav Jílek
Amount of investment: 162 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 162 000 Sk
  (from: 11/10/1997 until: 08/25/1998)
Alena Jíleková
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 11/10/1997 until: 08/25/1998)
Mária Krajčovičová
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 11/10/1997 until: 08/25/1998)
Miroslav Jílek
Amount of investment: 142 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 142 000 Sk
  (from: 08/26/1998 until: 04/12/2010)
Alena Jíleková
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 08/26/1998 until: 04/12/2010)
Mária Krajčovičová
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 08/26/1998 until: 04/12/2010)
Miroslav Jílek
Amount of investment: 4 713,536481 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 4 713,536481 EUR
  (from: 04/13/2010 until: 05/02/2016)
Alena Jíleková
Amount of investment: 995,817567 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 995,817567 EUR
  (from: 04/13/2010 until: 05/02/2016)
Mária Krajčovičová
Amount of investment: 995,817567 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 995,817567 EUR
  (from: 04/13/2010 until: 05/02/2016)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 11/10/1997 until: 05/02/2016)
konatelia
  (from: 03/29/1993 until: 11/09/1997)
konatelia
  (from: 11/08/1991 until: 03/28/1993)
Ing. Dušan Fabo
Röntgenova 8
Bratislava
  (from: 03/29/1993 until: 11/09/1997)
Miroslav Jílek
Znievska 21
Bratislava
  (from: 03/29/1993 until: 11/09/1997)
Miroslav Jílek
Znievska 21
Bratislava
  (from: 11/10/1997 until: 06/19/2003)
Ján Kováč
Vígľašská 5
Bratislava
  (from: 03/29/1993 until: 05/04/1995)
Miroslav Jílek
Znievska 21
Bratislava
From: 11/08/1991
  (from: 06/20/2003 until: 05/02/2016)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a za ňu podpisuje konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu spoločnosti, pripojí svoj podpis konateľ spoločnosti.
  (from: 11/10/1997 until: 05/02/2016)
Menom spoločnosti konajú konatelia, každý samostatne.
  (from: 03/29/1993 until: 11/09/1997)
Spoločnosť zastupujú a podpisujú za ňu: Ing. Fabo Dušan - technický riaditeľ Jílek Miroslav - obchodný riaditeľ Kováč Ján - výrobný riaditeľ
  (from: 11/08/1991 until: 03/28/1993)
Capital: 
6 705,171615 EUR Paid up: 6 705,171615 EUR
  (from: 04/13/2010 until: 05/02/2016)
202 000 Sk Paid up: 202 000 Sk
  (from: 06/20/2003 until: 04/12/2010)
202 000 Sk
  (from: 11/08/1991 until: 06/19/2003)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I č. k. 32CbR/343/2014 zo dňa 18.02.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.03.2016, súd zrušuje obchodnú spoločnosť ALTIS GROUP spol. s r. o., Znievska 21, Bratislava, IČO: 17 332 087, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 1711/B bez likvidácie. Obchodná spoločnosť ALTIS GROUP spol. s r. o., Znievska 21, Bratislava, IČO: 17 332 087, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 1711/B sa v y m a z á v a z obchodného registra.
  (from: 05/03/2016)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 29. 10. 1991 pod- ľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák. č. 103/90 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 3198
  (from: 11/08/1991 until: 05/02/2016)
Spoločenská zmluva bola zmenená v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. dňa 7. 9. 1992 dodatkom č. 1. Stary spis: S.r.o. 3198
  (from: 03/29/1993 until: 05/02/2016)
Prevod obchodných podielov odsúhlasený dňa 18.2.1994, zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 7.3.1995, Dodatok č. 2 k spoloč. zmluve zo dňa 13.3.1995. Stary spis: S.r.o. 3198
  (from: 05/05/1995 until: 05/02/2016)
Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 26.09.1997 v zmysle ust. § 130 Obchodného zákonníka o prevode obchodných podielov. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 10.10.1997. Stary spis: S.r.o. 3198
  (from: 11/10/1997 until: 05/02/2016)
Rozhodnutie o prevode časti obchodného podielu zo dňa 19.6.1998. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 3.7.1998 v súlade s ust. Zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 08/26/1998 until: 05/02/2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.3.2002, 20.12.2002.
  (from: 06/20/2003 until: 05/02/2016)
Date of updating data in databases:  07/17/2024
Date of extract :  07/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person